เปลี่ยนแปลงล่าสุด

ติดตามการเปลี่ยนแปลงล่าสุดบนวิกินี้ได้ทางหน้านี้

ตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงล่าสุด แสดงการปรับปรุงล่าสุด 50 | 100 | 250 | 500 รายการ ในช่วง 1 | 3 | 7 | 14 | 30 วันที่ผ่านมา
ซ่อนผู้ใช้ลงทะเบียน | ซ่อนผู้ใช้นิรนาม | ซ่อนการแก้ไขของฉัน | แสดงบอต | แสดงการแก้ไขเล็กน้อย | แสดงการจัดหมวดหมู่หน้า
แสดงการเปลี่ยนแปลงใหม่เริ่มตั้งแต่ 04:56, 28 มกราคม 2563
   
รายการอักษรย่อ:
การแก้ไขนี้สร้างหน้าใหม่ (ดูเพิ่มที่ รายชื่อหน้าใหม่)
เป็นการแก้ไขเล็กน้อย
บอตเป็นผู้ทำการแก้ไขนี้
(±123)
ขนาดของหน้าเปลี่ยนไปจำนวนไบต์เท่านี้

27 มกราคม 2563

     16:07  แม่แบบ:ไมน์คราฟต์ ต่างประวัติ +143 User0183 คุย มีส่วนร่วม
     16:01  (ปูมการย้าย)[User0183‎ (49×)]
     
16:01 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Gameplay/vi ไปยัง แม่แบบ:การเล่นเกม/vi โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
16:01 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Gameplay/ua ไปยัง แม่แบบ:การเล่นเกม/ua โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
16:01 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Gameplay/tr ไปยัง แม่แบบ:การเล่นเกม/tr โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
16:01 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Gameplay/no ไปยัง แม่แบบ:การเล่นเกม/no โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
16:01 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Gameplay/id ไปยัง แม่แบบ:การเล่นเกม/id โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
16:01 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Gameplay/fin ไปยัง แม่แบบ:การเล่นเกม/fin โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
16:01 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Gameplay/doc ไปยัง แม่แบบ:การเล่นเกม/doc โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
16:01 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Gameplay/cz ไปยัง แม่แบบ:การเล่นเกม/cz โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
16:01 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Gameplay/content/vi ไปยัง แม่แบบ:การเล่นเกม/content/vi โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
16:01 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Gameplay/content/ua ไปยัง แม่แบบ:การเล่นเกม/content/ua โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
16:01 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Gameplay/content/tr ไปยัง แม่แบบ:การเล่นเกม/content/tr โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
16:01 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Gameplay/content/ro ไปยัง แม่แบบ:การเล่นเกม/content/ro โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
16:01 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Gameplay/content/no ไปยัง แม่แบบ:การเล่นเกม/content/no โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
16:01 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Gameplay/content/id ไปยัง แม่แบบ:การเล่นเกม/content/id โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
16:01 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Gameplay/content/fin ไปยัง แม่แบบ:การเล่นเกม/content/fin โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
16:01 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Gameplay/content/cz ไปยัง แม่แบบ:การเล่นเกม/content/cz โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
16:01 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Gameplay/content ไปยัง แม่แบบ:การเล่นเกม/content โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
16:01 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Gameplay ไปยัง แม่แบบ:การเล่นเกม โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
16:00 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Error/doc ไปยัง แม่แบบ:ผิดพลาด/doc โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
16:00 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Error ไปยัง แม่แบบ:ผิดพลาด โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
15:56 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Xbutton/doc ไปยัง แม่แบบ:ปุ่ม X/doc โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎
     
15:56 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Xbutton ไปยัง แม่แบบ:ปุ่ม X โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎
     
15:55 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:เวอร์ชั่น Legacy Console Edition ไปยัง แม่แบบ:เวอร์ชัน รุ่น Legacy Console โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
15:53 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Psvbutton/doc ไปยัง แม่แบบ:ปุ่ม Psv/doc โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
15:53 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Psvbutton ไปยัง แม่แบบ:ปุ่ม Psv โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
15:53 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Pocket Edition/no ไปยัง แม่แบบ:รุ่น Pocket/no โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
15:53 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Pocket Edition/doc ไปยัง แม่แบบ:รุ่น Pocket/doc โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
15:53 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Pocket Edition/cz ไปยัง แม่แบบ:รุ่น Pocket/cz โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
15:53 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Pocket Edition ไปยัง แม่แบบ:รุ่น Pocket โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
15:51 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Psbutton/doc ไปยัง แม่แบบ:ปุ่ม Ps/doc โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
15:51 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Psbutton ไปยัง แม่แบบ:ปุ่ม Ps โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
15:50 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Project/lt ไปยัง แม่แบบ:โปรเจกต์/lt โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
15:50 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Project/doc ไปยัง แม่แบบ:โปรเจกต์/doc โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
15:50 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Project ไปยัง แม่แบบ:โปรเจกต์ โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
15:50 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Pre-release list ไปยัง แม่แบบ:รายการก่อนวางจำหน่าย โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
15:49 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Pocket Edition versions/doc ไปยัง แม่แบบ:เวอร์ชัน รุ่น Pocket/doc โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎
     
15:49 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Pocket Edition versions ไปยัง แม่แบบ:เวอร์ชัน รุ่น Pocket โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎
     
15:47 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Verify/doc ไปยัง แม่แบบ:ตรวจสอบ/doc โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
15:47 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:Verify ไปยัง แม่แบบ:ตรวจสอบ โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
15:46 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:YouTubeLink/doc ไปยัง แม่แบบ:ลิงก์ยูทูบ/doc โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
15:46 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:YouTubeLink ไปยัง แม่แบบ:ลิงก์ยูทูบ โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
15:44 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:ม็อด/Image/doc ไปยัง แม่แบบ:ม็อด/ภาพ/doc โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
15:44 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:ม็อด/Image ไปยัง แม่แบบ:ม็อด/ภาพ โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
15:44 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:ม็อด/Link/doc ไปยัง แม่แบบ:ม็อด/ลิงก์/doc โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
15:44 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:ม็อด/Link ไปยัง แม่แบบ:ม็อด/ลิงก์ โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
15:43 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:ม็อด/Item/doc ไปยัง แม่แบบ:ม็อด/ไอเทม/doc โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
15:43 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:ม็อด/Item ไปยัง แม่แบบ:ม็อด/ไอเทม โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
15:42 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:ม็อด/Food/doc ไปยัง แม่แบบ:ม็อด/อาหาร/doc โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)
     
15:42 User0183 คุย มีส่วนร่วม ย้ายหน้า แม่แบบ:ม็อด/Food ไปยัง แม่แบบ:ม็อด/อาหาร โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา ‎(แปลตามหลักเกณฑ์)