Village

จาก Minecraft Wiki
บทความนี้ยังเป็นโครง
โปรดช่วยเราโดยการ เพิ่มข้อมูล
Village
OakHouse.pngSandstoneHouse.pngAcaciaHouse.pngSpruceHouse.png
ไบโอม
ส่วนประกอบ

ดูที่ § ส่วนประกอบ

สามารถเกิด
ภายหลัง

ไม่ได้

ปรากฏครั้งแรก

ดูที่ § ประวัติ

หมู่บ้าน (อังกฤษ: Village) เป็นกลุ่มของสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นทั่วไปในโลกปกติ มีผู้อยู่อาศัยคือ ชาวบ้าน แมว[กำลังมา: JE 1.14] โกเลมเหล็ก และอาจมีซอมบี้ชาวบ้านในบางครั้ง

การเกิด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ส่วนประกอบ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ม็อบ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บ้าน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ทางเดิน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สไตล์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Loot[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เหตุการณ์ที่เกิดในหมู่บ้าน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การจู่โจม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การล้อมของซอมบี้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

หมู่บ้านซอมบี้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

มีลักษณะเป็นมหู่บ้านทั่วไป แต่ภายในหมู่นั้นจะมีลักษณะพิเศษ คือ บ้านทุกหลังจะไม่มีประตูบ้านเลย และภายในยังไม่มีคบเพลิงปักไว้อีกด้วย นอกนั้นเป็นไปตามปกติทุกประการ monster ที่เกิดภายในนี้จะเป็น Zombie Villager โอกาสที่จะมาพบกับหมู่บ้านนี้นั้น มีเพียง 2% เท่านั้น....

กลไก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ที่รวมพล[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ที่ทำงาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ความนิยม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

    ส่วนใหญ่ผู้เล่นในโหมดเอาชีวิตรอดนั้น หมู่บ้านจะเป็นที่นิยมในการเก็บพันธุ์พืชไปปลูกเพาะเอง เนื่องจากมีพืชบางชนิดที่หาเองได้ยาก เช่น แครอท มันฝรั่ง และอื่นๆ และบ้านในหมู่บ้านบางแห่งจะมีบ้านหลังหนึ่งที่จะมีกล่องเก็บ Item พิเศษ เช่น เพชร ชุดเกราะ (มีตั้งแต่ ชุดหนัง จนถึง ชุดเหล็ก) หินออบซิเดียน ขนมปัง ข้าว ถ่าน และอื่นๆ นอกจากนี้ความนิยมจริงๆสำหรับผู้เล่นแล้วมักจะมาทำการแลก
เปลี่ยนของกับชาวบ้าน ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นได้ของที่มีราคา หรือ ของที่หายาก เช่น ที่ขุดเพชรที่มีความสามารถพิเศษ โดยมีตัวกลางคือ มรกต ซึ่งแลกได้ด้วยของบางอย่าง ขึ้นอยู่กับอาชีพของชาวบ้านที่ไปแลกของ
และหากผู้เล่นที่มีประสบการณ์มาก จะทราบดีว่า ชาวบ้านมีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะสามารถนำไปทำฟาร์มเหล็กได้  โดยจะนำชาวบ้านลำเลียงกลับไปยังที่ที่ผู้เล่นเตรียมไว้ (อาจใช้รั้วล้อม) โดยมักจะเป็น
หมู่บ้านจำลอง หรือ เป็นที่นาที่มีประตูลอยอยู่ด้านบน เพื่อให้ตอนกลางคืน ชาวบ้านไปกระจุกกันตรงกลาง ป้องกันการจู่โจมจากซอมบี้ เมื่อเพาะไว้สักระยะนึงจนเยอะมากพอ  ผู้เล่นอาจจะลำเลียงไปส่งในฟาร์มเหล็ก
ที่ได้สร้างไว้แล้ว เพื่อทำให้วงจรทำงานสมบูรณ์นั่นเอง

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เกร็ด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหาเกี่ยวกับ “Village” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

รูปภาพ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]