เทกซ์เจอร์แพ็ก

จาก Minecraft Wiki
(เปลี่ยนทางจาก Texture pack)

แม่แบบ:Exclusive

Rose (2D).png
หน้านี้มีเนื้อหาที่ล้าสมัย และไม่ปรากฏในเกมรุ่นปัจจุบันอีกต่อไป
ฟีเจอร์เหล่านี้ปรากฏเฉพาะใน Minecraft รุ่นเก่าเท่านั้น

แม่แบบ:About

เทกซ์เจอร์แพ็กค่าเริ่มต้นกับเทกซ์เจอร์แพ็ก "JoliCraft" ที่อยู่ตรงกลาง

เทกซ์เจอร์แพ็ก (อังกฤษ: Texture pack) คือการรวบรวมไฟล์ที่ใช้เปลี่ยนเทกซ์เจอร์ในเกมของบล็อก, ไอเทม, ม็อบ และ GUI ซึ่งมันจะเป็นไฟล์ แม่แบบ:Code ที่มีรูปภาพ PNG และเอกสารข้อความที่ชื่อ แม่แบบ:Code โดยที่ความละเอียดดั้งเดิมของเทกซ์เจอร์ใน Minecraft คือ 16×16 (วัดขนาดพิกเซลเป็นความสูงและความกว้างของบล็อก) และความละเอียดเทกซ์เจอร์ 32×32, 64×64, 128×128, 256×256, 512×512 และ 1024×1024 จะเป็นในระดับ "HD" (ระดับความคมชัดสูง)

ใน 1.6.1 เทกซ์เจอร์แพ็กถูกแทนที่ด้วยรีซอร์ซแพ็ก (Resource pack) ซึ่งมันจะควบคุมเทกซ์เจอร์และฟีเจอร์อื่น ๆ ของเกมได้มากขึ้น

เนื้อหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

A texture pack is identified by Minecraft based on the presence of the folder of the root directory, which contain a text file called แม่แบบ:Code, which would contain a description of the texture pack which would appear in game.

The root directory also contains an optional image called แม่แบบ:Code, which will show as the thumbnail for the pack on the texture pack selection menu.

การติดตั้งเทกซ์เจอร์แพ็ก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 1. Download a texture pack. Most texture packs are in ZIP file format, but as long as it has the necessary files (แม่แบบ:Code), Minecraft will recognize a folder as a texture pack. In-depth instructions on obtaining the files to make custom texture packs are located at Tutorials/Custom texture packs. However this is not necessary, as of snapshot 12w23a, for as long as แม่แบบ:Code exists, it will be recognized as a texture pack.
 2. Run Minecraft. If Minecraft is already running, make sure to leave the world.
 3. Click Texture Packs in Options.
 4. Click Open Texture Pack Folder; this will open the folder where Minecraft stores all texture packs. If nothing happens, the folder will need to manually found. Depending on the operating system it is located at:
 1. Minecraft does not have to be closed when placing the texture pack in the opened folder.
 2. In a few seconds the texture pack will appear in Minecraft. Select it and click "Done". The texture pack is now applied. If Minecraft did not update, simply exit and reopen the texture packs screen.

เกร็ดความรู้ในการติดตั้ง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • Texture packs may redesign only some textures. So if the main menu looks the same after a pack is selected, it doesn't mean the pack is not working.
 • Many texture packs may be installed and overlap each other. The texture pack list can be scrolled by dragging the scrollbars up or down.
 • Minecraft may lock the currently used texture pack (for example, if the pack contains custom textures for user interface), so the file can't be overwritten. If the pack needs to be updated, it may be necessary to temporarily switch to the default pack and then overwrite the file.
 • To get an unzipped directory to show as a texture pack in Minecraft, that directory needs a แม่แบบ:Code file in it. This, however, did not work prior to 12w23a.
 • Keep in mind that, if a texture pack is downloaded in ZIP form, it may contain another folder inside of it that has the texture pack's title, this is the actual texture pack. In this case, this folder must moved to the texture packs folder.
 • If an older version of Minecraft (1.2.5 for example) is being used and a texture pack for a newer version is installed, the texture pack will still run properly, and will ignore the unused items or blocks.
 • An editor is a great way to make a texture pack.

Current versions of Minecraft support higher resolutions of texture packs. Traditionally, textures in-game work on a 16×16 block. Bigger texture packs can go all the way up to 512×512 (32×, 64×, 128×, 256×) but require better hardware to play smoothly.

 • If an older texture pack is used in a more recent version of Minecraft, then the newer blocks and items will show a "missing texture" because the texture pack isn't made for newer versions.

การแปลงเทกซ์เจอร์แพ็กเป็นรีซอร์ซแพ็ก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Converting texture packs can be done with Mojang's converter tool (called "texture ender"). Converting texture packs from before 1.5 is a two-step process, requiring a converter to convert it to 1.5 first (called the "unstitcher") then the converter from 1.5 to 1.6. Links to both Mojang files are below:

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

เกร็ดความรู้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • The selected texture pack is saved to the options.txt file in the .minecraft folder, so the "skin:" value can be manually changed to the name of the แม่แบบ:Code. This can be useful if the texturepack crashes the main menu, thus making impossible to change the pack using the texture selection screen. Simply erase the pack name and it will be reset to default.
 • Changing the dimensions of FoliageColor.png, GrassColor.png, or WaterColor.png (found in the 'misc' folder) will cause a severe loading issue that causes world generation to be corrupt and switching to any other texture pack to cause a "saving chunks" crash.

แหล่งข้อมูล[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]