พุ่มเบอร์รี่หวาน

จาก Minecraft Wiki
(เปลี่ยนทางจาก Sweet Berry Bush)

แม่แบบ:Block แม่แบบ:Exclusive

Grass Block.svg
หน้านี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่อาจมีการเพิ่มเข้ามาในอัปเดตถัดไป
ฟีเจอร์เหล่านี้ได้ปรากฏตัวในเวอร์ชันที่กำลังพัฒนา แต่อัปเดตตัวเต็มที่มีฟีเจอร์เหล่านี้ยังไม่ได้มีการปล่อยออกมา

พุ่มเบอร์รี่หวาน แม่แบบ:Lang-en เบอร์รี่หวานได้จากการเก็บเกี่ยว พุ่มเบอร์รี่หวาน

Obtaining[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Natural generation[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Berry bushes will commonly generate in all taiga variants (แม่แบบ:BiomeLink, แม่แบบ:BiomeLink, and แม่แบบ:BiomeLink) and are rarely found in all snowy taiga variants (แม่แบบ:BiomeLink, แม่แบบ:BiomeLink and แม่แบบ:BiomeLink).

Planting[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Placing sweet berries on a grass block, dirt, podzol, coarse dirt or farmland will create a sweet berry sapling which after some time will become a fully grown sweet berry bush.

Sweet berries must be directly planted on the top of a valid block; unlike most blocks, targeting the side of a block which would result in it being placed in top of a valid block will not allow it to be placed.[1]

Usage[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Growth[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

A sweet berry bush will grow through four stages after it is planted. Its first growth stage is a small sapling without any berries. It becomes a grown plant in its second stage, and will grow berries in its third and fourth growth stage.[ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม] Using bone meal on it will increase its growth stage by 1.

Drops[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Sweet berry bushes can be used to collect sweet berries. A single bush will drop 1-2 berries at its third stage of growth and 2-3 when fully grown. Harvesting is done by แม่แบบ:Control the bush, and will set it back to its second stage. Breaking it with a tool enchanted with Fortune will increase its drop maximum by 1 per level.

Damage[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Sweet berry bushes can deal 1 (แม่แบบ:Healthbar) damage every 0.5 seconds to the player or other mobs (except foxes) that move or jump inside them, similar to a cactus, as long as the bush has grown past their first growth stage.

Movement[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Mobs that move through sweet berry bushes will slow down to about 34.05% of their normal speed, similar to a cobweb.[ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม] This makes it impossible to jump a full block while inside the bush.

Also like Cobwebs, fall damage is negated by falling into these. However, there is a tick of vertical damage for movement through the Sweet Berry Bush.

Mob interaction[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Foxes will run up to and eat any sweet berry bush with an ageof 2or 3 within a 16 block radius, setting the age back to 1.

Data values[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Block states[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:See also พุ่มเบอร์รี่หวาน/BS

History[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

Issues[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Issue list

Gallery[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Blocks