Status effect

จาก Minecraft Wiki

เอฟเฟกต์ของสถานะ (อังกฤษ: Status effect) คือ สภาวะที่หลากหลายซึ่งสามารถเป็นทั้งประโยชน์หรือเป็นอันตราย ที่ส่งผลกระทบต่อเอนทิตี้ พวกมันสามารถเกิดขึ้นได้หลายทางตลอดในเกม โดยปกติแล้วจะเกิดจากอาหาร, ยา และ Beacon (ดวงประทีป)

คำสั่ง /effect สามารถทำให้ผู้เล่นเสกเอฟเฟกต์ใส่ตัวเองหรือผู้เล่นคนอื่น และเอนทิตี้ได้

คุณสมบัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

entity อะไรก็ตามที่ได้รับเอฟเฟคยา เอฟเฟคยาจะอยู่ได้ในระยะเวลาหนึ่ง ระหว่างที่เอฟเฟคยายังอยู่จะมี particles ออกมาจากต่ำแหน่งของ entity ที่ได้รับเอฟเฟคยา ผู้เล่นสามารถเปิด inventory เพื่อดูเอฟเฟคยาที่ได้รับตอนนี้รวมทั้งสามารถเห็นความแรงและระยะเวลาของเอฟเฟคยา ความแรงของเอฟเฟคยาแสดงถึงพลังของเอฟเฟค เลเวลของเอฟเฟคยายี่งมาก ความแรงของเอฟเฟคก็ยิ่งมาก เลเวลสูงสุดของเอฟเฟคยาคือ 127 เลเวลที่สูงกว่า 127 จะสร้างเอฟเฟคที่ไม่มีผลหรือสร้างเป็นเอฟเฟคตรงกันข้าม(เช่น Instant Health +128 จะทำให้เลือดของผู้เล่นลด,Slowness +128 จะทำให้ผู้เล่นเร็วขึ้น) เมื่อระยะเวลาของเอฟเฟคยาหมด เอฟเฟคจะหมดไป

ถึงเอฟเฟคยาจะมีเลเวลเท่าไรก็ยังสามารถส่งผลกับผู้เล่น ถึงแม้มันจะส่งผลตรงกันข้าม เช่น Strength กับ Weakness อย่างไรก็ตาม มันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้เอฟเฟคยาแบบเดียวกันให้ผู้เล่นอีก แม้ว่าเอฟเฟคยานั้นจะมีเลเวลต่างกัน(เช่น Strength กับ Strength II ไม่สามารถอยู่ด้วยกันในเวลาเดียวกัน) ในกรณีที่จะส่งเอฟเฟคยาแบบเดียวกับที่ผู้เล่นนั้นมีอยู่แล้ว เอฟเฟคยาอันใหม่จะทับเอฟเฟคยาอันเก่าให้เลเวลกับระยะเวลาใหม่ ถ้าเอฟเฟคยาอันใหม่มีเลเวลมากกว่าหรือเท่ากับอันเก่า

ถึงจะใช้ค่ำสั้งเอฟเฟคยาก็ไม่สามารถอยู่ตลอดกาลได้ ถ้าเอฟเฟคยามีระยะเวลานานมากๆ เช่น 182 ชั่วโมง มันจะขึ้นว่า "**:**" แต่ระยะเวลาก็ยังลดลงเรื่อยๆและสามารถหมดไปเมื่อระยะเวลาหมด เอฟเฟคยาทั้งหมดสามารถลบออกได้ด้วยนมหรือใช้ค่ำสั่ง /effect แล้วระยะเวลาของเอฟเฟคยาให้ใส่ 0 ในโหมดเล่นคนเดียวผู้เล่นต้องมีcheats enabledและในโหมดเล่นหลายคนต้องเป็น operators ค่ำสั้ง /effect <playername> clear สามารถเอาเอฟเฟคยาทั้งหมดออกได้

List of effects[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ใน 1.6.1 มีเอฟเฟคยาอยู่ 23 เอฟเฟค สำหรับ data ไปที่ data values.

ID ชื่อ เอฟเฟค ผลจากการเพื่มเลเวล การได้ผลเอฟเฟคโดยไม่ใช้น้ำยากับค่ำสั่ง น้ำยา
ไปที่การผสมยาสำหรับการผสมยา
สี Particle เพื่มเติม
1
Speed
 • เพื่ม FOV
 • เพื่มความเร็วในการเดิน 20%
ความเร็วเพื่ม 20% ต่อ 1 เลเวล
 • การวิ่งกับบินจะได้ผลเอฟเฟคนี้แต่ไม่ใช้เอฟเฟคยา
 • Beacon
Grid Potion of Swiftness.png

Potion of Swiftness

สีฟ้า
ที่เลเวลสูง ๆ (ประมาณเลเวล 100)ผู้เล่นจะวิ่งเร็วกว่า chunks โหลด
2
Slowness
 • ลด FOV
 • ลดความเร็วในการเดิน 15%
ความเร็วลดลง 15% ต่อ 1 เลเวล การยิงธนู,กดปุ่ม shift,กินอาหาร,ดื่มน้ำ,ดื่มยา,ดื่มนม และ ป้องกันด้วยดาบจะได้ผลเอฟเฟคนี้แต่ไม่ใช่เอฟเฟคยา
Grid Potion of Slowness.png

Potion of Slowness

สีฟ้า-เทา
ที่เลเวล 7 หรือมากกว่า ผู้เล่นจะไม่สามารถวิ่งหรือเดินแต่ยังสามารถกระโดดไปด้านหน้าได้
3
Haste
ความเร็วในการขุด block เพื่มขึ้น 20% (แขนขยับเร็วขึ้น) ความเร็วในการขุด block เพื่มขึ้น 20% ต่อ 1 เลเวล Beacon โดยตัวเกมมี "Potion of Haste" แต่การเอาน้ำยานี้ต้องใช้ custom potion features เท่านั้น
สีเหลือง
ที่เลเวล 3 หรือมากกว่า เมื่อผู้เล่นขุดอะไรสักอย่างจะเห็นแขนไม่ขยับ
4
Mining Fatigue
ความเร็วในการขุด block ลดลง 20% (แขนขยับช้าลง) ความเร็วในการขุด block ลดลง 20% ต่อ 1 เลเวล ไม่มี โดยตัวเกมมี "Potion of Dullness" แต่การเอาน้ำยานี้ต้องใช้ custom potion features เท่านั้น
สีกากีแก่
ที่เลเวล 5 หรือมากกว่า ผู้เล่นจะไม่สามารถขุด block เอฟเฟคนี้ไม่มีผลต่อการขุด block ใน Creative Mode
5
Strength
เพื่มแรงโจมตีโดยการโจมตีระยะประชิต 130% เพื่มแรงโจมตีเท่าตัวต่อ 1 เลเวล Beacon
Grid Potion of Strength.png
Potion of Strength

สีแดงแก่
6 Heart.svg
Instant Health
เพื่มเลือดให้ยังผู้เล่น 4 (Heart.svgHeart.svg) ลดเลือดพวก Undead 6 (Heart.svgHeart.svgHeart.svg) เพื่ม/ลดเลือดมากขึ้น 2 เท่าต่อการเพื่มขึ้น 1 เลเวล ไม่มี
Grid Potion of Healing.png

Potion of Healing

สีแดง
ลดเลือดพวก Undead ถ้าเอฟเฟคมีระยะเวลามากกว่า 1 tick มันจะเพื่มเลือดทุกๆ 1 tick
7 Empty Heart.svg
Instant Damage
ลดเลือด 6 (Heart.svgHeart.svgHeart.svg) กับผู้เล่น พวก Undead จะเพื่มเลือด 6 (Heart.svgHeart.svgHeart.svg) ลด/เพื่มเลือดมากขึ้น 2 เท่าต่อการเพื่มขึ้น 1 เลเวล ไม่มี
Grid Potion of Harming.png

Potion of Harming

สีแดงม่วงเข้มอมน้ำตาล
เพื่มเลือดพวก Undead เวลาตายจะขึ้นว่า "<player> was killed by magic" ถ้าเอฟเฟคมีระยะเวลามากกว่า 1 tick มันจะลดเลือดทุกๆ 1 tick
8
Jump Boost
 • ทำให้ผู้เล่นกระโดดได้สูงขึ้น 1/2 block
 • ลด fall damage ไป 1 (Half Heart.svg).
เพื่มความสูงของการกระโดดไป [เลเวล]/8+.46 ต่อ 1 เลเวล (ความสูงคือ ([เลเวล]+4.2)^2/16) ลด fall damage ไป 1 (Half Heart.svg)ต่อ 1 เลเวล Beacon โดยตัวเกมมี "Potion of Leaping" แต่การเอาน้ำยานี้ต้องใช้ custom potion features เท่านั้น
สีเขียวอ่อน
ในเลเวลที่ 33 การกระโดดจะทำให้ตายเมื่อตกสู่พื้น

ในเลเวลที่ 128 ผู้เล่นจะกระโดดไม่ได้.
ในเลเวลที่ 255 ผู้เล่นจะไม่ได้รับ fall damage

9
Nausea
หน้าจอWobblesและwarp ไม่มีเอฟเฟค เมื่อยืนใกล้ๆประตูนรกจะได้ผลเอฟเฟคแต่ไม่ใช่เอฟเฟคยา โดยตัวเกมมี "Potion of Nausea" แต่การเอาน้ำยานี้ต้องใช้ custom potion features เท่านั้น
สีม่วง
เมื่อเอฟเฟค Nausea หยุดหน้าจอจะแสดง Nether portal animation
10
Regeneration
เพื่มเลือด1 (Half Heart.svg)ทุกๆ 50 ticks หรือ 2.5 seconds ระยะห่างในการเพื่มเลือดลดลง 2 เท่าต่อการเพื่มขึ้น 1 เลเวล
Grid Potion of Regeneration.png

Potion of Regeneration

สีชมพู
ไม่มีผลกับพวก undead
11
Resistance
Reduces all incoming damage by 20% Reduces damage by 20% with each additional level
 • Enchanted golden apple
 • Beacon
Referenced by "Potion of Resistance" by game, but potion not currently present unless using custom potion features
Mahogany
Level +5 is full immunity to all damage, except the void and the /kill command.
12
Fire Resistance
Immunity to fire and lava ไม่มีเอฟเฟค Enchanted golden apple
Grid Potion of Fire Resistance.png

Potion of Fire Resistance

Amber
13
Water Breathing
 • Sets and holds the air meter at 100%
 • Increases visibility while underwater
ไม่มีเอฟเฟค ไม่มี Referenced by "Potion of Water Breathing" by game, but potion not currently present unless using custom potion features
สีฟ้า
14
Invisibility
 • Causes the entity model to disappear
 • Mobs will not attack/sense the player unless directly touched[note 1][1]
ไม่มีเอฟเฟค ไม่มี
Grid Potion of Invisibility.png

Potion of Invisibility

สีเทาอ่อน
Armor, held items and any particles caused by effects do not disappear with the entity.
15
Blindness
 • Creates thick black fog around the player
 • Prevents sprinting
ไม่มีเอฟเฟค Render distance and the Void fog cause similar effects but not the status effect Referenced by "Potion of Blindness" by game, but potion not currently present unless using custom potion features
Dark gray
The Sun and Moon can be seen as normal. Also, liquids do not fade into the fog perfectly.
16
Night Vision
 • Increases brightness
 • Increases ability to see underwater
ไม่มีเอฟเฟค ไม่มี
Grid Potion of Night Vision.png

Potion of Night Vision

Medium blue
Screen flashes for 10 seconds before the effect wears off. Effect does not help with seeing through the void fog, instead it changes the color of the void fog from black to sky-blue if day or dark-blue if night.
17
Hunger
 • Causes food meter to deplete by 0.025 food exhaustion per tick
 • Hunger bar turns yellow-green (Poisoned Hunger.svg)
Increases the effect by 0.025 with each additional level Referenced by "Potion of Hunger" by game, but potion not currently present unless using custom potion features
Dull green
18
Weakness
 • Decreases damage dealt with melee attacks by 3 (Heart.svgHalf Heart.svg)
 • Zombie villagers can be cured of zombification using a golden apple if they have the weakness potion effect on them.
 • Cave spiders lose ability to poison
Doubles decrease in damage with each additional level ไม่มี
Grid Potion of Weakness.png

Potion of Weakness

Gray
19
Poison
 • Does 1 (Half Heart.svg) damage every 25 ticks/1.25 seconds until the player or mob is at Half Heart.svg health
 • Hearts turn yellow-green (Poisoned Heart.svg)
Delay between damage is reduced by half (rounding down) with each additional level
Grid Potion of Poison.png

Potion of Poison

สีเขียว
Does not affect undead mobs or spiders. Will stop at half a heart.
20
Wither
 • Does 1 (Half Heart.svg) damage every 40 ticks/2 seconds (unlike poison, the effect can kill players and other entities)
 • Hearts turn black (Withered Heart.svg)
Delay between damage is reduced by half (rounding down) with each additional level Attacked by the Wither and a wither skeleton Referenced by "Potion of Decay" by game, but potion not currently present unless using custom potion features
Bistre
Death is reported as "<player> withered away".
21
Health Boost
Adds 4 (Empty Heart.svgEmpty Heart.svg) base health; extra health vanish when the effect ends 4 (Empty Heart.svgEmpty Heart.svg) base health are added with each additional level ไม่มี Referenced by "Potion of potion.healthBoost.postFix" by game, but potion not currently present unless using custom potion features
Orange
Actual health may be above the base value after the effect ends and will not be capped, unless the entity is healed. Extra hearts of the mounted mob from the effect can be seen while riding a mounted mob.
22
Absorption
Adds 4 (Absorption Heart.svgAbsorption Heart.svg) absorption health that cannot be replenished by natural regeneration or other effects. Absorption health vanish when the effect ends 4 (Absorption Heart.svgAbsorption Heart.svg) absorption health are added with each additional level
 • Golden apple
 • Enchanted Golden Apple
Referenced by "Potion of potion.absorption.postFix" by game, but potion not currently present unless using custom potion features
Azure
Extra hearts of the mounted mob from the effect can be seen while riding a mounted mob.
23 Hunger.svg
Saturation
Causes food meter to be replenished by 1 (Half Hunger.svg) per tick. 1 (Half Hunger.svg) is added with each additional level ไม่มี Referenced by "Potion of potion.saturation.postFix" by game, but potion not currently present unless using custom potion features
Red
 1. If the player wears any one piece of armor, mobs will be able to see the player at most 1 block away; for every additional piece of armor the player equips, this distance will increase by 3, for a maximum view distance of 10 blocks if the player wears a full set.

History[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

รุ่น Java Beta
1.8 เพื่มเอฟเฟคยา[2] ตอนนี้ยังไม่มีน้ำยา ดั้งนั้นสิ่งที่ทำให้ได้เอฟเฟคยาคือ แอปเปิลทอง,ไก่ดิบ,เนื้อเน่า กับ ตาแมงมุม
1.9-pre2 เพื่มน้ำยาและน้ำยาบางส่วนมีส่วนผสม นมสามารถล้างเอฟเฟคยาทั้งหมดได้ น้ำตาghastเป็นส่วนผสมในการทำ potions of Healing
1.9-pre4 น้ำตาghastถูกเปลื่ยนไปเป็นส่วนผสมในการทำ potions of Regeneration และ แตงโมทอง ใช้ทำ potions of Healing แทน
release
1.3.112w21a An enchanted golden apple made from blocks of gold was added, and induced, among others, the formerly unused Resistance potion effect.
12w26a Monster spawners could be customized using third-party world editors and set to spawn mobs with potion effects.
1.4.212w32a Night Vision now functions, and a potion and splash potion of Night Vision was implemented and added to Creative mode, however there was no brewing recipe yet.
Beacons were also added (to Creative only) and could be used to give potion effects to players around it, and several potion effects without a potion could be induced.
Villager zombies under the effects of a potion of Weakness can be given a golden apple to cure it.
12w34a Invisibility now functions, and turns mobs invisible. Players under its effect cannot be detected by other players. A potion and splash potion of Invisibility was implemented and added to Creative mode. The golden carrot was added as the ingredient for the potion of Night Vision which, when inverted, creates a potion of Invisibility.
The Wither effect was added, and it is inflicted by the Wither's Wither skulls.
12w39a Using external programs, Potions can be changed to give different or multiple effects for any length.
1.513w09b Using /effect you can now apply potion affects to players, Albeit with a level limit of 4
13w09c /effect no longer has a level limit, allowing thus overpowered effects.
1.6.113w23a Regeneration and Instant Health were slightly nerfed, having regeneration heal twice as slow and Instant health be 33% less potent.
13w23b Added Health Boost effect.
13w24b Added Absorption effect.
Spiders have a rare chance to spawn with potion effects on Hard difficulty.
1.6.1pre Added Saturation effect.
1.6.2Extra Health from Absorption effect no longer reappears every 30 seconds.

Notes[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • After drinking a bucket of milk while under the Nausea effect, the screen will flash purple for a tick as if you were standing in a Nether Portal.
 • If the command /effect [player] [effect id] 0 is executed and the player already has that effect, the effect will be removed
 • If fog is turned off by a mod, Blindness is ineffective.
 • Being on fire is not a status effect, although it behaves similarly to one. It is distinguished from status effects in that the /effect command cannot cause it, it has no swirling particles (although it has its own animation, of flames visible on the entity), it does not appear in the inventory screen and has no icon, it cannot be cured by drinking milk, and it can be inflicted on almost any entity (including vehicles, items, and other non-mob entities).
 • If you put Speed and Slowness together, you'll be able to sprint.
 • The maximum health the player can achieve using Health Boost and Absorption is 2068.
 • If you get max health using method above, and put regeneration level of 255, while healing to 2068 hearts, your view will jolt, even in creative mode, like getting hurt. You are not getting hurt though.
 • If you have at least resistance 5, then you are invincible. (Apart from the /kill command and the void)
 • If you put Blindness and Night Vision together, it results in total blindness.

Issues[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหาเกี่ยวกับ “Status effect” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

Gallery[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

See also[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

References[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

External links[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]