Skeleton

จาก Minecraft Wiki
โครงกระดูก (Skeleton)
Skeleton.png
เลือด

20 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg)

ความแรงในการโจมตี

ธนู:
ง่าย: 1 (Half Heart.svg) - 4 (Heart.svgHeart.svg)
ปานกลาง: 1 (Half Heart.svg) - 4 (Heart.svgHeart.svg)
ยาก: 1 (Half Heart.svg) - 5 (Heart.svgHeart.svgHalf Heart.svg)
(แตกต่างกันตามระยะห่าง)[เฉพาะรุ่น Bedrock] (พิสัยที่สุ่ม)[เฉพาะรุ่น Java]
ระยะใกล้ (เฉพาะเมื่อไม่มีธนูหรือไม่ได้ยิง):
ง่าย: 2 (Heart.svg)
ปานกลาง: 2 (Heart.svg)
ยาก: 3 (Heart.svgHalf Heart.svg)

ขนาด

สูง: 1.99 บล็อก
กว้าง: 0.6 บล็อก

การเกิด

โลกปกติ: ที่มีระดับแสงเท่ากับ 7 หรือต่ำกว่า
เนเธอร์: ในป้อมปราการเนเธอร์ที่มีระดับแสงเท่ากับ 7 หรือต่ำกว่า

ปรากฏครั้งแรก

ดูที่ ประวัติ

ดรอป

ดูที่ ดรอป

อุปกรณ์ที่ดรอป
ค่าประสบการณ์

5

เสียง
ไอดีภายใน

JE: 51
BE: 46

ไอดีเอนทิตี้

skeleton

โครงกระดูก หรือ สเกเลตัน (อังกฤษ: Skeleton) เป็น ม็อบที่ไม่เป็นมิตร มีอาวุธเป็นธนู

การเกิด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สเกเลตันสามาเกิดได้แบทุกที่ในโลกปกติที่ระดับของแสงนั้นน้อยกว่า 7 80% ของสเกลเตั้นที่เกิดอยู่ใต้ท้องฟ้าโดยตรงในไบโอม Snowy Tundra, Snowy Mountains, Ice Spikes, Frozen River, Frozen Ocean, and Deep Frozen Ocean biomes (หรือก็คือไบโอมเยือกแข็ง ที่รวมถึงป่าสนและทุนดรา) จะเกิดเป็นสเทรย์ แทนสเกเลตันแบบปกติ ในนรกพวกมันสามารถเกิดใน Nether Fortresses หรือปราสาทเนเทอร์ ที่แสงระดับ 7 ลงไป จะเกิดเป็น วิทเทอร์ สเกเลตัน.

แมงมุมมีโอกาศ 1% ที่จะเกิดแล้วมีสเกเลตันขี่อยู่ หรือรู้จักกันว่าSpider Jockey. ในรุ่น Bedrock Edition, แมงมุมถ้ำ ก็มีโอกาศ 1% เหมือนกัน ทำให้เป็น Cave Spider Jockey.

สเกเลตันขี่ม้า จะเกิดได้ต่อเมื่อผู้เล่นทำการกระตุ้น โดยสเกเลตั้นหลายๆตัวจะขี่อยู่บนม้าโครงกระดูก และใช้ธนู และสวมหมวกเหล็กที่ผ่านการร่ายมนตร์ และมีเอฟเฟคแข็งแกร่ง 3 วินาทีนับจากตอนเกิด

สเกเลตั้นนั้นมีความสูง 1.99 บล็อก

การเกิดในดันเจียน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

โดยสเกเลตั้นสามารถเกิดจากสปาวน์เนอร์ ที่อยู่ในดันเจียน ที่อยู่ใต้ดิน

ดรอป[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สเกเลตั้นจะดรอป:

 • 0–2 ชิ้น bones (จะเพิ่มขึ้น 1 ชิ้น ตามเลเวลของการร่ายมนตร์แบบ Looting โดยสูงสุดอยู่ที่ 0-5 ชิ้น ในการร่ายมนตร์ Looting III)
 • 0–2 ชิ้น arrows (จะเพิ่มขึ้น 1 ชิ้น ตามเลเวลของการร่ายมนตร์แบบ Looting)
 • เครื่องมือ อาวุธทุกชิ้นที่หยิบขึ้นมาจะมีโอกาศ 100% ที่จะดรอป และจะดรอประดับความเสียหายเท่ากัยที่ตอนหยิบมา
 • อาวุธ อุปกรณ์ที่เกิดมาพร้อมกัน (รวมถึงธนู) จะมีโอกาศ 8.5% ที่จะดรอปด้วย (9.5% ที่จะมาพร้อม Looting I, 10.5% ที่จะมาพร้อม Looting II และ 11.5% ที่จะมาพร้อม Looting III) แต่ส่วนมากจะเป็นอาวุธที่ใกล้พังแล้ว
 • สเกเลตั้นจะดรอป หัวม็อบสเกเลตั้น หากถูกฆ่าโดยการระเบิดของชาร์จคีปเปอร์
 • จะดรอป 5 experience หากถูกฆ่าโดยหมาป่าที่เชื่องแล้ว, และ 1–3 experience เพิ่มเติมหากได้เครื่องอาวุธจากการดรอปด้วย

สายพันธ์ุอื่นๆ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

วิทเทอร์ สเกเลตัน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

วิทเทอร์ สเกเลตันในนรก

วิทเทอร์สเกเลตันนั้นเป็นสเกเลตั้นอีกสายพันธุ์นึง ที่สูงกว่า แต่มีสีที่เข้มกว่า และแน่นอนว่าอันตรายกว่าสเกเลตันแบบปกติ. เนื่องจากพวกมันเกิดมาพร้อมดาบเหล็ก แทนที่จเป็ ธนู และจะเกิดใน ปราสาทเนเทอร์, และตามพื้นที่ทั่วไปใน นรก[เฉพาะรุ่น Legacy Console]. โดยพวกมันจะให้ เอฟเฟควิทเทอร์ แก่ผู้เล่นในระหว่างที่พวกมันโจมตีผู้เล่น

สเทรย์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

รูปของสเทรย์

เป็นสเกเลตันอีกประเภทหนึ่ง 80% ของสเกลเตั้นที่เกิดอยู่ใต้ท้องฟ้าโดยตรงในไบโอม Snowy Tundra, Snowy Mountains, Ice Spikes, Frozen River, Frozen Ocean, and Deep Frozen Ocean biomes (หรือก็คือไบโอมเยือกแข็ง ที่รวมถึงป่าสนและทุนดรา) จะเกิดเป็นสเทรย์ แทนสเกเลตันแบบปกติ พวกมันยิงธนูเหมือนสเกเลตั้นปกติ แต่มันจะยิงลูกธนูที่อาบยาที่ทำให้เดินช้าอยู่

ฮาโลวีน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ระหว่างช่วง วัยฮาโลวีน (31 ตุลาคม), สเกเลตั้นจะมีโอกาศ 22.5% ที่จะเกิดพร้อมกับการใส่ฟักทอง และ 2.5% ที่จะเกิดแล้วใส่ jack o'lantern ถ้าสเกเลตันพวกนี้ถูกฆ่าด้วยอาวุธที่ผ่านการร่ายมนตร์แบบ Looting จะทำให้มีโอกาศดรอปฟักทองหรือ jack o'lantern, โดยมีโอกาศมากสุดที่ 3% ที่จะดรอป

ลักษณะนิสัย[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Dueling skeletons. Note that the skeleton on the left has turned red due to taking damage from the other skeleton.

การโจมตีผู้เล่น[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Skeletons will chase any player they see within 16 blocks, and will climb stairs, navigate mazes, and traverse other complex obstacles in order to get within shooting range. When they are within about 16 blocks of the player with a clear line of sight, they will stop chasing and start shooting the player with arrows, one arrow on each 2 seconds (1 in hard difficulty). They will strafe at player's walking speed in circle patterns to try to dodge attacks during the process, and will retreat to safe range if the player comes too close (4 blocks or less) to them [เฉพาะรุ่น Java และ Playstation 4]. If the player moves more than 16 blocks away from the skeleton, it will not see the player. The detection range of skeletons is reduced to half of their normal range (8 blocks) when the player is wearing a skeleton mob head[เฉพาะรุ่น Java]. If a player shoots a skeleton outside its detection range, then it will temporarily hold up its bow in a shooting position[เฉพาะรุ่น Bedrock].

The skeleton's accuracy is based on the difficulty. Skeletons have an "error" of 10 on easy, 6 on normal, and 2 on hard. This is compared to the player's "error" of 1. When their target is closer, skeletons shoot faster, but do less damage[เฉพาะรุ่น Bedrock]. To account for gravity, skeletons aim 0.2 blocks higher for every block horizontal they are from the target.

Skeleton shooting
Skeleton shooting

If a skeleton's arrow hits certain hostile mobs, that mob will then attack the skeleton the same way it would attack the player, given it was not hit by the player first. If a skeleton is attacked by another mob (usually another skeleton), it may attack that mob, reorienting on the player once that mob is dead.

If spawned with no weapon at all (which can be spawned with /summon skeleton ~ ~ ~ {HandItems:[{id:air,Count:1b}]}),[เฉพาะรุ่น Java] a skeleton acts like a zombie (though faster), coming at the player with arms outstretched and damaging the player by touching them.

Skeletons are also able to climb ladders, but only when forced to, as their AI does not handle ladders in a special way.

Skeletons holding tipped arrows in their offhand will shoot that type of arrow; these arrows are not consumed.[เฉพาะรุ่น Java]

Skeletons sink in water and are unable to swim, but they do not drown. Underwater skeletons can only use a melee attack to attack the player and cannot use their bow[เฉพาะรุ่น Bedrock].

การถูกเผาโดยแสงอาทิตย์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Skeleton on fire

Like zombies, skeleton burning occurs at dawn when the sun is 15 degrees or greater above the ground (that is, when the moon can no longer be seen), unless the skeleton is:

If not wearing a helmet, they may make some attempt to seek out shade during the day, or enter bodies of water to protect themselves from burning up. Unlike zombies, which will always chase the player if they see one, skeletons will not exit the shade area even if attacking a player. Burning skeletons have a 50% chance of shooting flaming arrows if the regional difficulty is 3 or greater.

Wolves attacking skeleton
A pack of wolves attacking a skeleton. Note the red angry eyes on the wolves.

หมาป่า[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Skeletons run from wolves, as wolves attack and chase skeletons. When skeletons are safe from sunlight, they will shoot at any wolves that attack it.

การโจมตีม็อบอื่นๆ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Skeletons will shoot at any nearby iron golems. Skeletons also search for and attack baby turtles.

ชนิดของม็อบ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Skeletons are undead mobs, causing them to be damaged by the status effect Instant Health, healed by the status effect Instant Damage, and unaffected by the status effects Regeneration and Poison.

Skeletons are also ignored by the wither and are affected by the Smite enchantment.

ชุดเกราะในสเกเลตัน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

A skeleton in full gold armor.

Also, like zombies, some spawned skeletons can pick up dropped items from the ground, and if those items happen to be armor, pumpkins, jack o'lanterns or mob heads they will equip them, and if weapons or tools, the skeleton will use them as a melee weapon.

Skeletons spawn already-armed with bows, which may also be enchanted. The chances of that event are listed below and are taken from the game's code. If a skeleton spawns wearing multiple pieces of armor, the armor will never be mismatched (i.e. all pieces will be made of the same material).

ง่าย ปานกลาง ยาก
ชุดเกราะ 0% 0%–15%[note 1] 1.875%–15%[note 1]
อาวุธเครื่องมือ[note 2] 100% 100% 100%
ไอเทมที่หยิบขิ้นมา 0% 0%–55%[note 1] 6.875%–55%[note 1]
Weapon enchantment[note 3] 0% 0%–25%[note 1] 3.125%–25%[note 1]
Armor enchantment[note 3] 0% 0%–50%[note 1] 6.25%–50%[note 1]
 1. a b c d e f g h i Value is based on the regional difficulty.
 2. 100% chance of a bow
 3. a b Enchantment is the same as on an enchantment table at level 5–22.[note 1]

If a skeleton does spawn with armor, the chances of specific armor are as follows:

Armor Easy & Normal Hard
Boots 100% 100%
Boots & Leggings 75% 90%
Boots & Chestplate & Leggings 56.25% 81%
Full set 42.19% 72.9%

The chances of it being of a particular material are:

Armor Type Chance
Leather 37.06%
Gold 48.73%
Chain 12.90%
Iron 1.27%
Diamond 0.04%

Skeleton armor is not damaged from most damage sources, which means it cannot "wear out" the way player armor does. Helmets (not blocks like pumpkins) on skeletons can wear away and break if the skeleton is exposed to daylight or has an anvil or other falling block dropped on its head.

If a skeleton has a bow and a sword is given, it will drop the bow (with the same chance as if killed with Looting I) and start using the sword. If a skeleton has a sword or bow in their hand, and one of a better type or with better enchantments is given, they will drop the existing weapon (with the same chance as if killed with Looting I) and start using the better one. Any skeleton that spawns with equipment (picked-up items don't count) will give 1–3 extra experience points per item.

Data values[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่มเติมที่: Chunk format

Skeletons have entity data associated with them that contain various properties of the mob. Skeleton/ED

Achievements[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอคอน Achievement คำอธิบายในเกม ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) มีอยู่ Xbox points earned Trophy type (PS)
Xbox PS Pocket Nintendo
Sniper DuelKill a skeleton with an arrow from more than 50 metersUse a launched arrow to kill a skeleton, wither skeleton, or a stray from 50 or more blocks away, horizontally.YesYesYesYes30GSilver

รางวัลความสำเร็จ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-plain-raw.pngNot Today, Thank Youปัดลูกศรให้กระเด็นด้วยโล่
(Deflect an arrow with a shield)
Suit Upปัดวัตถุใด ๆ ที่พุ่งมาหาโดยใช้โล่minecraft:story/deflect_arrow
Advancement-plain-raw.pngAdventureผจญภัย สำรวจ และต่อสู้
(Adventure, exploration, and combat)
ฆ่าเอนทิตี้ชนิดใด ๆ หรือถูกฆ่าโดยเอนทิตี้ชนิดใด ๆminecraft:adventure/root
Advancement-plain-raw.pngMonster Hunterฆ่ามอนสเตอร์ที่เป็นศัตรู
(Kill any hostile monster)
Adventure การฆ่าม็อบนอกเหนือจากนี้ไม่ถือเป็นความก้าวหน้าminecraft:adventure/kill_a_mob
Advancement-plain-raw.pngA Throwaway Jokeปาตรีศูลใส่บางอย่าง
ข้อควรระวัง: การปาอาวุธชิ้นเดียวของคุณออกไปไม่ใช่สิ่งที่ดีนัก
(Throw a trident at something.
Note: Throwing away your only weapon is not a good idea.)
Monster Hunterminecraft:adventure/throw_trident
Advancement-plain-raw.pngTake Aimยิงอะไรสักอย่างด้วยลูกธนูและคันธนู
(Shoot something with a bow and arrow)
Monster Hunterminecraft:adventure/shoot_arrow
Advancement-fancy-raw.pngMonsters Huntedฆ่ามอนสเตอร์ที่เป็นศัตรูทุกชนิดอย่างละตัว
(Kill one of every hostile monster)
Monster Hunter การฆ่าม็อบนอกเหนือจากนี้ไม่ถือเป็นความก้าวหน้าminecraft:adventure/kill_all_mobs
Advancement-fancy-raw.pngSniper duelฆ่าโครงกระดูกจากระยะทางอย่างต่ำ 50 เมตร
(Kill a skeleton from more than 50 meters away)
Take Aimฆ่าโครงกระดูกหนึ่งตัวโดยใช้อาวุธพุ่งไกลในขณะที่อยู่ห่างจากมันอย่างน้อย 50 บล็อกในแนวราบminecraft:adventure/sniper_duel

วิดิโอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหาเกี่ยวกับ “Skeleton” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

สาระน่ารู้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • If alerted to a player's presence, skeletons can fire arrows backwards, occasionally hitting themselves.
 • Skeletons cannot see the player through glass, fences, or other transparent blocks.
 • If a skeleton kills a creeper, the creeper will drop a music disc.


แกลลอรี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]