แตงกวาดองทะเล

จาก Minecraft Wiki
(เปลี่ยนทางจาก Sea Pickle)
แตงกวาดองทะเล
Sea Pickle 1 JE1 BE1.pngSea Pickle 2 JE1 BE1.pngSea Pickle 3 JE1 BE1.pngSea Pickle 4 JE1 BE1.png
Sea Pickle 1 Dry JE1 BE1.pngSea Pickle 2 Dry JE1 BE1.pngSea Pickle 3 Dry JE1 BE1.pngSea Pickle 4 Dry JE1 BE1.png
ความโปร่งใส

ใช่

ความสว่าง

มี; 6, 9, 12, 15 (เมื่อชุ่มน้ำ)

ความต้านทานระเบิด

?

เครื่องมือ

ชนิดใดก็ได้

การทดแทนได้

ได้

กองรวมกันได้

ได้ (64)

ความไวไฟ

ไม่

ติดไฟจากลาวา

ไม่

ดรอป

ตัวมันเอง

ไอดีเนมสเปซ

แตงกวาดองทะเล

แตงกวาดองทะเล (อังกฤษ: Sea Pickle) เป็นกลุ่มของสัตว์ขนาดเล็กซึ่งอยู่กับที่และเปล่งแสงได้ พบอาศัยอยู่ใต้น้ำ

การปรากฎ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การเกิดตามธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แตงกวาดองทะเลนั้นสามารถเกิดได้ตามพื้นพิ้วใต้มหาสมุทรอุ่น และรวมไปถึงบทยอดของบล็อกปะการังในแนวปะการัง ซึ่งในแต่ละ chunk จะมีโอกาส 16 ที่จะเกิดแตงกวาดองทะเลเป็นกลุ่มๆ ซึ่งสามารถพบได้ที่ 1-4 อันต่อกลุ่ม

ยังสามารถพบแตงกวาดองทะเลภายในบ้านของหมู่บ้านทะเลทรายในฐานะบล็อกตกแต่ง

หลังการสร้างโลก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การใช้ผงกระดูกลงบนแตงกว่าดองทะเลที่วางอยู่บนบล็อกปะการังจะเป็นการสร้างแตงกวาดองทะเลขึ้นมา(มากถึงราวๆ 7×7 พื้นที่ของบล็อกปะการัง) พวกมันจะไม่เจริญเติบโต หรือแพร่กระจายเพิ่มจำนวนโดยธรรมชาติ และพวกมันก็ไม่ต้องการแสงอีกด้วย

การใช้งาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ข้อมูล[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ส่วนนี้ยังมีเนื้อหาบางส่วนที่เป็นภาษาต่างประเทศ คุณสามารถช่วยแปลได้

Sea pickles can be placed on top of most solid blocks, as well as non-solid blocks, up to four per block, similarly to turtle eggs. More information regarding placement on transparent blocks can be found at Opacity/Placement.

Sea pickles produce light when underwater. A single pickle produces a light level of 6, and a colony produces an additional 3 levels per pickle (so 4 sea pickles produces a light level of 15). When they produce light, there is a pale green glow at the end of the pickle.

Bone meal can be used on sea pickles if they are underwater, and planted on living coral blocks. This increases their number on that block, and they spread to empty areas underwater above other living coral blocks. They can spread to the original sea pickle's level or one level below, out to a horizontal taxicab distance of 2. Bone meal can be used on sea pickles planted on other blocks, or outside of water, but nothing happens and the bone meal is still consumed.

การเผา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ชื่อ ส่วนผสม สูตร Smelting
Lime Dye Sea Pickle +
Any fuel


การหมักปุ๋ย[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การใส่แตงกวาดองทะเลลงในถังหมักปุ๋ยจะมีโอกาส 65% ที่จะเพิ่มระดับของปุ๋ยหมักมา 1 ระดับ

เสียง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Java Edition:

ชื่อของเสียงคำบรรยายแหล่งที่มาของเสียงคำอธิบายNamespaced IDTranslation keyระดับเสียงPitchระยะห่างที่ได้ยิน
Block brokenBlocksBreaking the blockblock.slime_block.breaksubtitles.block.generic.break1.00.816
None[1]BlocksFalling on the block with fall damageblock.slime_block.fallNone0.50.7516
Block breakingBlocksMining the blockblock.slime_block.hitsubtitles.block.generic.hit0.250.516
Block placedBlocksPlacing the blockblock.slime_block.placesubtitles.block.generic.place1.00.816
FootstepsBlocksWalking on the blockblock.slime_block.stepsubtitles.block.generic.footsteps0.151.016

ความสำเร็จ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอคอน Achievement คำอธิบายในเกม ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) มีอยู่ Xbox points earned Trophy type (PS)
Xbox PS Pocket Nintendo
One Pickle, Two Pickle, Sea Pickle, Fourวาง Sea Pickle สี่อันในกลุ่ม
(Place four Sea Pickles in a group)
Xbox 360YesYesWii U20GBronze

ค่าข้อมู,[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ID[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Java Edition:

Icon Dec Hex Name Block
0 0 (unused)

Bedrock Edition:

Icon Dec Hex Name Block
1 1 (unused)

ข้อมูลบล็อก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่มเติมที่: data values

Bedrock Edition ใช้ค่าข้อมูลดั่งต่อไปนี้

ค่าข้อมูล คำอธิบาย
0 แตงกวาดอง 1 อันที่อยู่ในน้ำ
1 แตงกวาดอง 2 อันที่อยู่ในน้ำ
2 แตงกวาดอง 3 อันที่อยู่ในน้ำ
3 แตงกวาดอง 4 อันที่อยู่ในน้ำ
4 แตงกวาดอง 1 อันที่ไม่ได้อยู่ในน้ำ
5 แตงกวาดอง 2 อันที่ไม่ได้อยู่ในน้ำ
6 แตงกวาดอง 3 อันที่ไม่ได้อยู่ในน้ำ
7 แตงกวาดอง 4 อันที่ไม่ได้อยู่ในน้ำ

สถานะบล็อก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่มเติมที่: Block states

Java Edition:

ชื่อ ค่าเริ่มต้น ค่าที่ใช้ได้ คำอธิบาย
pickles11
2
3
4
จำนวนของแตงกวาดอง
waterloggedtruefalse
true
มีการชุ่มของน้ำหรือไม่

Bedrock Edition:

ชื่อ ค่าเริ่มต้น ค่าที่ใช้ได้ คำอธิบาย
cluster_count00
1
2
3
จำนวนของแตงกวาดองที่เพิ่มเขามา
dead_bit00
1
มีการชุ่มของน้ำหรือไม่

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

รุ่น Java
1.1318w14bSea Pickle 1 JE1 BE1.pngSea Pickle 2 JE1 BE1.pngSea Pickle 3 JE1 BE1.pngSea Pickle 4 JE1 BE1.png Sea Pickle 1 Dry JE1 BE1.pngSea Pickle 2 Dry JE1 BE1.pngSea Pickle 3 Dry JE1 BE1.pngSea Pickle 4 Dry JE1 BE1.png เพิ่มแตงกวาดองทะเล
18w16aสามารถนำแตงกวาดองทะเลตั้งบนบล็อกที่ไม่ตัน (non-solid) ได้แล้ว
18w22aถ้าผู้เล่นนั้นอยูาภายใน hotbox ของแตงกวาดองทะเล และพยายามจะวางแตงกวาดองทะเลเพิ่ม การวางนั้นจะไม่สำเร็จ หรือก็คือไม่สามารถทำได้อีกต่อไปแล้ว
แตงกวาดองทะเลจะส่งเสียงเมื่อวางเพิ่มเจาไปในกลุ่มของแตงกวาดองทะเล
สามารถวางแตงกวาดองได้หลายอันในพื้นที่บล็อกเดียว
แตงกวาดองทะเลตอนนี้ต้องการบล็อกรองรับมันภายใต้ด้านล่างของแตงกวาดองทะเล
1.1418w50aแตงกวาดองทะเลตอนนี้จะสามารถพบได้ในบ้านของหมู่บ้านทะเลทรายในฐานะบล็อกตกแต่ง
19w03aการใส่แตงกวาดองทะเลลงในถังหมักปุ๋ยที่เพิ่มเข้ามาใหม่นี้ จะมีโอกาส 50% ที่จะเพิ่มระดับของปุ๋ยหมักมา 1 ระดับ
19w05aแตงกวาดองทะเลตอนนี้มีโอกาส 65% ที่จะเพิ่มระดับของปุ๋ยหมักมา 1 ระดับเมื่อใส่ลงในถังหมักปุ๋ย
1.1620w15aกำแพงต่างๆ ตอนนี้จะเชื่อมต่อกับบริเวณด้านใต้ของแตงกวาดองทะเล
รุ่น Bedrock
1.4beta 1.2.20.1Sea Pickle 1 JE1 BE1.pngSea Pickle 2 JE1 BE1.pngSea Pickle 3 JE1 BE1.pngSea Pickle 4 JE1 BE1.png Sea Pickle 1 Dry JE1 BE1.pngSea Pickle 2 Dry JE1 BE1.pngSea Pickle 3 Dry JE1 BE1.pngSea Pickle 4 Dry JE1 BE1.png เพิ่มแตงกวาดองทะเล
1.7.0beta 1.7.0.3แตงกวาดองทะเลตอนนี้สามารถขุดได้ทันที หรือใช้เวลาในการขุดเป็น 0 ในโหมดเอาชีวิตรอด
1.10.0beta 1.10.0.3แตงกวาดองทะเลตอนนี้สามารถหาซื้อได้จากพ่อค้าเร่ร่อน
สามารถพบแตงกวาดองทะเล 2 อันได้ในบ้านขนาดเล็กของหมู่บ้านทะเลทรายในฐานะบล็อกตกแต่ง
1.11.0beta 1.11.0.1แตงกวาดองทะเลสามารถใช้ในการหมักปุ๋ยในถังหมักปุ๋ยได้แล้ว
รุ่น Legacy Console
TU681.76Patch 38Sea Pickle 1 JE1 BE1.pngSea Pickle 2 JE1 BE1.pngSea Pickle 3 JE1 BE1.pngSea Pickle 4 JE1 BE1.png Sea Pickle 1 Dry JE1 BE1.pngSea Pickle 2 Dry JE1 BE1.pngSea Pickle 3 Dry JE1 BE1.pngSea Pickle 4 Dry JE1 BE1.png เพิ่มแตงกวาดองทะเล

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหาเกี่ยวกับ “แตงกวาดองทะเล” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกล็ดความรู้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  • ไพโรโซมนั้นเป็นยูโรคอร์ดาตาในชีวิตจริงที่มีการเรืองแสงทางชีวภาพสีน้ำเงิน-เขียว โดยพวกมันมักจะถูกเรียกว่าแตงกวาดองทะเล (sea pickles) ด้วยเหตุผลนี้ แตงกวาดองทะเลในไมน์คราฟต์นั้นดูเหมือนจะเป็นการอ้างอิงรูปร่างลักษณะเพรียงหัวหอมในชีวิตจริงที่จะดูเหมือนแตงกวาดองในเกมมากวว่า
  • แตงกวาดองอาจพบได้ตามบ้านในหมู่บ้านทะเลทราย โดยจะทำให้ดูเหมือนกับว่าเป็นแก้วน้ำ หรือดิวเผาอย่างใดอย่างหนึ่ง

แกลเลอรี่[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]