กลุ่มปล้นสะดม

จาก Minecraft Wiki
(เปลี่ยนทางจาก Raid)
Translation Latin Alphabet.svg
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปล
Information icon.svg
ฟีเจอร์นี้มีเฉพาะใน รุ่น Java
แถบเลือดของกลุ่มปล้นสะดมในรุ่น Java

กลุ่มปล้นสะดม (อังกฤษ: Raid) เป็นกลุ่มของอิลเลจเจอร์ที่เกิดในหมู่บ้านเมื่อผู้เล่นซึ่งติดเอฟเฟกต์สถานะลางร้ายเข้ามาในหมู่บ้าน

การเกิด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

A raid can spawn near villages (of any size) with at least one bed and a villager who owns it. A player with the Bad Omen status effect will trigger the raid. This status effect is obtained when a player kills an illager captain, which can be found at Pillager Outposts or in Illager patrols (the mob wearing the Illager Banner).

If a player kills more captains, the Bad Omen accumulates up to Bad Omen VI, causing members of the raiding party to have an increased chance of having enchanted weapons; ในรุ่น Java, Ravagers spawn starting at wave 2 (with a chance of Pillagers, Vindicators, and Evokers riding on top of them), witches appear starting at wave 3, and evokers starting at wave 5. A patrol captain gives 1–5 Bad Omen levels when killed ในรุ่น Java. Killing an outpost captain always gives 1 level. These effects also stack to spawn more difficult raids.

ในรุ่น Bedrock, the Bad Omen effect does not stack by killing more captains. The number of waves is 3 on easy, 5 on normal, and 7 on hard like ในรุ่น Java. There are no extra waves. Vindicators spawn starting at wave 2, ravagers starting at wave 3, witches starting at wave 4, and evokers starting at wave 5.

พฤติกรรม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การเข้าปล้น[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Upon entering a village with the Bad Omen, the effect immediately disappears and a bossbar labeled "Raid" appears. Once the bar finishes charging up, its charge decreases for every mob killed, showing the number of mobs still alive when there are less than three remaining. A horn sounds at the start of each wave, and villagers will also ring the village bell while the bossbar is charging. Each subsequent wave is larger, with more illagers (and witches), and more types of illagers.

กำลังเสริม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ในรุ่น Java, Illagers not spawned by a raid, except naturally spawned witches, may join a wave in a raid and be counted by the bossbar (for example, if an illager patrol spawns near the raid). Illusioners can also join the raid.

ในรุ่น Bedrock, Illagers cannot join raids. If a new raid is triggered after all beds are destroyed and then replaced, previously remaining illagers are not counted in the new raid bossbar.

Illager captains are unused in Bedrock Edition.

หัวหน้า[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

When a wave captain is killed ในรุ่น Java, other illagers in the raid will try to pick up the banner dropped by the previous leader; the illager that retrieves the banner becomes the new wave captain. A player does not receive the Bad Omen effect when killing the patrol captain within a village. The captain is always a vindicator upon spawning, if possible.

กองกำลังกลุ่มปล้นสะดม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

When a raid begins, the event spawns mobs 0-52 blocks away from the village to be raided. Raids can spawn in any biome and in any dimension. The mobs spawned will arrive in groups, wave after wave. The following mob groups can appear in each wave.

รุ่น Java[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

The number of waves depends on difficulty, with one additional wave if the Bad Omen level is higher than one. There are 3 waves in Easy difficulty, 5 in normal, and 7 in hard. The mobs in each wave follow this table:

Number of mobs in each wave.
Mobs Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 6 Wave 7
Pillagers [note 1] 4-5 3-4 3-4 4-5 4-5 4-5 2-3
Vindicators [note 1] 0-1 2-3 0-1 1-2 4-5 2-3 5-6
Ravagers 1
Witches [note 2] 0-1 3 0-1 0-1 1-2
Evokers 1 1 2
Pillager riding ravager 1
Vindicator riding ravager 1
Evoker riding ravager 1
  1. a b On Hard mode, there is a chance of 1 additional Pillager and/or Vindicator spawning.
  2. Witches do not spawn on Easy.

In waves 1-3, vindicators wield wooden axes, and in waves 4-5, they wield stone axes. In waves 6 and 7, vindicators wield iron axes, as they do in woodland mansions.

รุ่น Bedrock[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ในรุ่น Bedrock, the number of waves depends on difficulty, regardless of Bad Omen level, with any additional waves. There are 3 waves in Easy difficulty, 5 in normal, and 7 in hard.

Number of mobs in each wave.
Mobs Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 6 Wave 7
Pillagers 4 3 3 4 5
Vindicators 2 4 2 6
Ravagers 1 1
Witches 3 1 1
Evokers 1 1 2
Pillager riding ravager 1 1
Evoker riding ravager 1

ลูท[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

In Bedrock Edition, pillagers and vindicators that spawn from raids additionally can drop:

And an additionally drop depend on difficulty, 65% chance of dropping on easy and normal, while 80% chance of dropping on hard
They can drop one of these;

Note:

  • Iron equipment from raider drops has 50% chance of being enchanted with random enchantment.
  • Iron equipment from raider drops will be badly damaged.
  • These drop also affected by Looting enchantment.
  • Emerald is both a regular raider drop and an additional raider drop.

เอฟเฟกต์ลางร้าย[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Besides triggering a raid, the Bad Omen status effect's level of the triggering player also affects the raid mechanism. When the Bad Omen level of the raid is higher than one, an additional wave spawns with the same strength as the final wave. With a higher the level of Bad Omen of a raid, the illagers in the raid have a higher chance of being equipped with enchanted weapons or armor. When the raid ends in a victory, the players receive Hero of the Village effect at the same level as the Bad Omen level of the raid.[เฉพาะรุ่น Java]

การจบการปล้น[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ในรุ่น Java if the village being attacked by a raid no longer registers as a village (i.e. all villagers were killed or all beds were destroyed), the raid ends, the Raid bar displays "Raid - Defeat", and all of the illagers celebrate: The evokers and vindicators raise their hands, the pillagers jump, and all of them emit "happiness sounds" including ravagers. If all illagers are killed in the final wave, any player who has killed an illager in the raid receives the Hero of the Village effect,[เฉพาะรุ่น Java] the villagers shoot off fireworks, and the Raid bar displays "Raid - Victory”.[เฉพาะรุ่น Bedrock] In the event that all villagers or beds are destroyed in the raids, all players nearby receive the Bad Omen effect again. Raids cannot end naturally if at least one baby villager remains, due to illagers being unable to attack baby villagers and destroy beds.

ชาวบ้าน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

During a raid, villagers emit "sweat particles".[เฉพาะรุ่น Java] Villagers also run inside their houses as if it were to be nighttime or a storm.

แม่มด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ในรุ่น Java, witches participating in a raid often help other illagers by splashing a regeneration potion or healing. The witches also attack villagers and throw harmful potions at them.

ในรุ่น Bedrock, witches participating in a raid do not heal other illagers, but still attack the player and iron golems.

ม็อบ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

PillagerFace.png VindicatorFace.png EvokerFace.png VexFace.png WitchFace.png RavagerFace.png IllusionerFace.png
Pillager Vindicator Evoker Vex (Spawned by Evoker) Witch Ravager Illusioner (Cannot spawn in raids but existing ones can join waves)

โครงสร้าง NBT[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ความก้าวหน้า[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-fancy-raw.pngHero of the Villageปกป้องหมู่บ้านจากกลุ่มปล้นสะดมได้สำเร็จ
(Successfully defend a village from a raid)
Voluntary Exileminecraft:adventure/hero_of_the_village

The minecraft:voluntary_exile advancement trigger will be triggered when a raid is initiated; the minecraft:hero_of_the_village advancement trigger will be triggered when a raid ends in the player's victory.

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

รุ่น Java
1.1418w47aAdded raids.
18w49aThere are now two waves per แม่แบบ:EffectLink level.
Players now have to complete a wave before the next one starts.
The raid boss bar will now slowly fill up when a raid is triggered or when a wave is cleared.
18w50aPatrol captains now give 1–3 bad omen levels when killed. Outpost captains always give 1 only.
Captains can now spawn at outposts.
Ravagers start at wave 2, witches at wave 4, evokers at wave 5.
19w13aPatrol captains now give 1–5 bad omen levels when killed.
Players will now get the แม่แบบ:EffectLink effect after completing raids.
รุ่น Bedrock
1.11.0beta 1.11.0.1Added raids, available only through experimental gameplay, which is unused at this time and uses a pink boss bar color.
beta 1.11.0.3Raids can now be triggered by the player, making them no longer unused.
A bell ringing sound can now be heard during raids.
beta 1.11.0.4Players will now get the แม่แบบ:EffectLink effect after completing raids.
beta 1.11.0.5Players will now get แม่แบบ:EffectLink if a village is no longer registered as a village during a raid.
beta 1.11.0.7A message will now appear when a raid expires after 2-3 in-game days.

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหาเกี่ยวกับ “กลุ่มปล้นสะดม” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

แกลเลอรี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]