กระต่าย

จาก Minecraft Wiki
(เปลี่ยนทางจาก Rabbit)
Edit-clear.png
บทความนี้อาจต้องได้รับเก็บกวาด เพื่อให้มีแนวทางการเขียนเหมือนกับคำแนะนำในการเขียน
คุณสามารถปรับปรุงแก้ไขบทความนี้ได้ และนำป้ายนี้ออก หน้าพูดคุยอาจมีข้อเสนอแนะอยู่
กระต่าย
Brown Rabbit.pngAlbino Rabbit.pngBlack Rabbit.pngBlack & White Rabbit.pngGold Rabbit.pngSalt & Pepper Rabbit.pngKiller Bunny.png
Baby Brown Rabbit.pngBaby Albino Rabbit.pngBaby Black Rabbit.pngBaby Black & White Rabbit.pngBaby Gold Rabbit.pngBaby Salt & Pepper Rabbit.pngBaby Killer Bunny.png
พลังชีวิต

3 (Heart.svgHalf Heart.svg)

พลังเกราะ

Killer Bunny only:
แม่แบบ:Armor

พฤติกรรม

Passive (normal)
Hostile (killer bunny)

ความแข็งแกร่ง
ในการโจมตี

Killer Bunny only:
Easy: 5 (Heart.svgHeart.svgHalf Heart.svg)
Normal: 8 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg)
Hard: 12 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg)

ขนาด

Adult:
Height: 0.5 Blocks
Width: 0.4 Blocks
Baby:
Height: 0.25 Blocks
Width: 0.2 Blocks

การเกิด

See Spawning

ดรอปปกติ

แม่แบบ:Drop แม่แบบ:Drop แม่แบบ:Drop

ดรอปหายาก

แม่แบบ:Drop

ค่าประสบการณ์

Kill Adult: 1–3
Breeding: 1–4

ไอดีภายใน

JE: 101
BE: 18

ไอดีเนมสเปซ

rabbit

Rabbits ส่วนใหญ่จะไม่เป็นอันตรายและเป็นสัตว์รักสงบ mobs.พวกมันจึงเป็นที่มาของ rabbit's footและ rabbit hideรวมถึงmeat.ด้วย