Plants

จาก Minecraft Wiki

พืช (อังกฤษ: Plants) อาจหมายถึง:

บล็อก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอเทม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

โครงสร้าง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

พืชปลอม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

พฤติกรรมด้านล่างนี้คล้ายคลึงกับพืชใน Minecraft แต่จะเป็นการแสดงแทนสิ่งมีชีวิตในชีวิตจริงตัวอื่น ๆ มากกว่าจะเป็นพืช:

ตะไคร่น้ำ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สัตว์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เชื้อรา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Disambig color.svg หน้าแก้ความกำกวมนี้รวมบทความที่มีชื่อเหมือนหรือใกล้เคียงกัน
ถ้าลิงก์ภายในใดนำคุณมาหน้านี้ คุณอาจต้องการแก้ไขลิงก์ให้ชี้ไปยังหน้าที่ต้องการโดยตรง