Overworld

จาก Minecraft Wiki

แม่แบบ:Stub

Proving Thai.svg
บทความนี้อาจต้องการพิสูจน์อักษร
ในด้านไวยากรณ์ รูปแบบการเขียน การเรียบเรียง คุณภาพ หรือการสะกด คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความได้
ไฟล์:Minecraft 2.jpg
ไบโอมป่าและภูเขาในโลกปกติ

โลกปกติ (อังกฤษ: Overworld) เป็นมิติที่ผู้เล่นทุกคนเริ่มการผจญภัยใน Minecraft ซึ่งในบางครั้งถูกเรียกว่า “โลก” (Earth) เพราะว่ามันคล้ายกับดาวเคราะห์สีน้ำเงินมากกว่ามิติอื่นในเกมนี้

การสร้าง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

The overworld is created by default upon creating a new world. Other dimensions, such as the Nether and the End, will only be created upon accessing the proper portals.

Seed[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

New worlds in Minecraft are generated through the use of seeds, which are typically a random number that is used as a starting point for the world generation formula. If given a non-integer input (such as the word "Glacier"), the seed input is converted into the corresponding integer (such as 1772835215).

Seeds will generate almost exactly the same world every time, given the same game version and the same world type. Although the exact spawn point varies, the coordinates of all terrain features will remain the same.

สิ่งแวดล้อม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

The overworld is an incredibly complex environment with a wide variety of features.

ไบโอม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

A river biome running through a badlands biome.

The overworld is subdivided into biomes. The current biome determines almost all physical aspects of the terrain. Biomes may vary widely based on size, and almost all biomes have several different variations of themselves. Biomes also influence which mobs may spawn, and affects environmental behaviors such as weather.

โครงสร้างตามธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

A village, one of many naturally generated structures in the Overworld.

The overworld is comprised of several unique terrain patterns, known as structures, that vary widely depending on the seed and the biome. While specific structures are unique to each world, they can be categorized by comparing them to a real-world equivalent, such as mountains, caves, and lakes. "Impossible" formations, such as floating islands, can also be found throughout the Overworld.

Along with terrain features, natural structures include naturally-generated buildings, such as villages, dungeons, and mineshafts.

วงจรกลางวัน-กลางคืน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Day Night.gif

The overworld is the only dimension with a day-night cycle, and thus, time.

During the daytime, the sun acts as a powerful light source, with a light level of 15, the maximum. Sunlight is strong enough to grow plants and affect the way mobs spawn, among other interesting effects. During the nighttime, the moon is the only natural light source. However, moonlight is comparatively dim; the light level will fall to a minimum of 4, allowing hostile mobs to spawn. Other than during thunderstorms, nighttime is the only time players may sleep in a bed.

The day-night cycle can effectively be measured using a clock, which allows players to determine the approximate Minecraft time from any location in the Overworld. Time can also be sped up with the use of the

 1. REDIRECT Template:Command command.

The sun rises in the east and sets in the west, just as it does in the real world. Observing its motion is a simple method of telling direction without a compass.

ม็อบ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

The overworld is home to a wide variety of mobs. Mobs may spawn depending on the light level and the biome, among other factors. They vary widely in behavior and the level of danger they present to the player. Mobs from other dimensions, such as the Nether, may use portals to enter the Overworld, and vice versa. However, boss mobs, such as the ender dragon and the wither, cannot enter portals.

ม็อบที่เป็นมิตร[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

SheepFace.png CowFace.png PigFace.png ChickenFace.png RabbitFace.png SquidFace.png BatFace.png VillagerFace.png MooshroomFace.png
Sheep Cow Pig Chicken Rabbit Squid Bat Villager Mooshroom
SkeletonHorseFace.png TurtleFace.png Cod Salmon Pufferfish Tropical Fish
Skeleton Horse Turtle Cod Salmon Pufferfish Tropical Fish

ม็อบที่ทำให้เชื่องได้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

WolfFace.png OcelotFace.png LlamaFace.png HorseFace.png DonkeyFace.png MuleFace.png Red Parrot Face.png
Wolf Ocelot Llama Horse Donkey Mule Parrot

ม็อบที่เป็นกลาง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

PolarBearFace.png EndermanFace.png SpiderFace.png CaveSpiderFace.png DolphinFace.png
Polar Bear Enderman Spider Cave Spider Dolphin

ม็อบที่ไม่เป็นมิตร[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ZombieFace.png SkeletonFace.png CreeperFace.png SlimeFace.png WitchFace.png ZombieVillagerFace.png SilverfishFace.png GuardianFace.png ElderGuardianFace.png
Zombie Skeleton Creeper Slime Witch Zombie Villager Silverfish Guardian Elder Guardian
HuskFace.png StrayFace.png SpiderJockeyFace.png ChickenJockeyFace.png SkeletonHorsemanFace.png VindicatorFace.png EvokerFace.png PhantomFace.png DrownedFace.png
Husk Stray Spider Jockey Chicken Jockey Skeleton Horseman Vindicator Evoker Phantom Drowned

ม็อบที่เป็นประโยชน์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

IronGolemFace.png
Iron Golem

ลักษณะการสร้าง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

As with all other dimensions in the game, the Overworld can generate infinitely. However, there are some limitations, as detailed below.

The overworld encompasses the height limit (y=256), down to the Void (y=0), and extends for 29,999,999 blocks in every direction on the horizontal plane. Technically speaking, the world is generated through a process which creates multiple noise maps to create differing elevations, general chunk shapes, and complex mountain and cave systems.

ชังก์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Visualization of a chunk.

Chunks are the method used by the world generator to divide maps into manageable pieces. Chunks measure 16×16×256 blocks in size (16 blocks wide, 16 blocks long, and 256 blocks high), with a total volume of 65,536 blocks. Chunks are generated around players when they first enter the world, and as they wander around the world, new chunks are generated as needed. By adjusting the render distance, the player can adjust the number of chunks that will be loaded into memory, ranging from 25 chunks up to 4225.

Only chunks within the set range may have activity (mobs spawning, trees growing, water flowing, dropped items disappearing etc.), while chunks outside of this range are inactive, and are stored on the disk; this type of management is required so that players' computers do not need to track hundreds or thousands of blocks and entities at once. Note that this does not apply to spawn chunks, which will always experience activity regardless of how far away the player is from them. When infinite worlds were first implemented (Infdev - Beta 1.7), at +/- 32,000,000 X/Z chunks were treated as "fake" and past this point, blocks will still generate but they will not have any of the normal block physics properties applied to them. As a result, if the player is within one of these "fake" chunks and tries to walk on these blocks, they will fall right through them into the void.

ข้อจำกัด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Visual cutoff point of a Minecraft map (Left is normal Minecraft generation, the right is after limitation.)

While the world is practically infinite, the number of blocks the player may physically walk on is limited. The map contains a world border located by default at ±29,999,984 x/z. The world border is an animated wall of blue stripes. Standing near the border results in a red vignette appearing around the screen. Most entities are unable to pass the border, except through teleporting. Players who breach the border will receive constant damage, unless they are in creative or spectator mode. The player can teleport past the world border and continue till ±29,999,999 x/z, where there is an invisible wall. However, the player can travel a few chunks further by riding horses, pigs, and minecarts through itแม่แบบ:Verify. Once the player surpasses ±30,000,000 x/z, "fake chunks" will generate which have no collision.

In the Bedrock Edition, Old worlds are limited to 256 blocks in either direction. The edge of the world is barricaded with an invisible barrier.

In the Xbox 360 Edition, PlayStation 3 Edition, PlayStation Vita Edition, and Wii U Edition, the Overworld is limited to 864×864 blocks. Additionally, in the Xbox One Edition, PlayStation 4 Edition and Nintendo Switch Edition, the player is able to further select the size of their worlds, from Small (1024×1024), Medium (3072×3072), and Large (5120×5120, Nintendo Switch Edition are excluded). The edges of these worlds are surrounded by an endless sea of water, preceded by an invisible barrier.

บล็อก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Key
I Has a different ID as an inventory item.
D Use the item's Damage field to define its durability.
S Requires additional data from the saved game's Data array to fully define the block.
B Requires additional data in the item's Damage field to fully define the inventory item.
E Requires a block entity to store additional data.
Red Cannot be legitimately obtained. Only available using the
 1. REDIRECT Template:Command command or via inventory editors.
Light Blue Cannot be obtained no matter what. (Some can be placed using
 1. REDIRECT Template:Command)
Blue Available in Creative mode by item list.
Purple Available in Creative mode by block picking.
Teal Can be obtained by trading with villagers or in Creative mode.
Green Only available by having Enchanted tools or in Creative mode.
Lime Green Only available by having Enchanted tools or via use of
 1. REDIRECT Template:Command or inventory editors, but unobtainable in the Creative mode menu.
Gray Unused data.

เกิดตามธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

"Naturally generated" includes blocks that are created through the world seed.

Icon Dec Hex Name Block
0 0 minecraft:air Air
Stone JE4 BE2.png 1 1 minecraft:stone Stone S B
Grass Block Revision 6.png 2 2 minecraft:grass Grass Block
Dirt JE2 BE1.png 3 3 minecraft:dirt Dirt S B
Bedrock JE2 BE2.png 7 7 minecraft:bedrock Bedrock
Water.png 9 9 minecraft:water Water S
Lava.png 11 B minecraft:lava Lava S
Sand JE5 BE2.png 12 C minecraft:sand Sand S B
Gravel Revision 5.png 13 D minecraft:gravel Gravel
Gold Ore JE3 BE2.png 14 E minecraft:gold_ore Gold Ore
Iron Ore JE3.png 15 F minecraft:iron_ore Iron Ore
Coal Ore JE2 BE2.png 16 10 minecraft:coal_ore Coal Ore
Oak Log Axis Y JE5 BE3.png 17 11 minecraft:log Wood S B
Leaves.png 18 12 minecraft:leaves Leaves S B
Lapis Lazuli Ore JE2 BE2.png 21 15 minecraft:lapis_ore Lapis Lazuli Ore
Sandstone JE6 BE2.png 24 18 minecraft:sandstone Sandstone S B
Grass JE3 BE2.png 31 1F minecraft:tallgrass Grass S B
Dead Bush JE2 BE2.png 32 20 minecraft:deadbush Dead Bush
Dandelion JE2 BE2.png 37 25 minecraft:yellow_flower Dandelion
Poppy JE3 BE2.png 38 26 minecraft:red_flower Flower S B
Brown Mushroom JE2 BE2.png 39 27 minecraft:brown_mushroom Brown Mushroom
Red Mushroom JE2 BE2.png 40 28 minecraft:red_mushroom Red Mushroom
Diamond Ore JE3 BE3.png 56 38 minecraft:diamond_ore Diamond Ore
Icon Dec Hex Name Block
Redstone Ore JE2 BE2.png 73 49 minecraft:redstone_ore Redstone Ore
Snow JE2 BE2.png 78 4E minecraft:snow_layer Snow S B
Ice JE2 BE4.png 79 4F minecraft:ice Ice
Snow Block JE2 BE2.png 80 50 minecraft:snow Snow
Cactus JE4.png 81 51 minecraft:cactus Cactus S
Clay Block JE2 BE2.png 82 52 minecraft:clay Clay
Sugar Cane.png 83 53 minecraft:reeds Sugar Cane I S
Carved Pumpkin JE3 BE2.png 86 56 minecraft:pumpkin Pumpkin S
Stone JE4 BE2.png 97 61 minecraft:monster_egg Infested Stone S B
Brown Mushroom Block Revision 2.png 99 63 minecraft:brown_mushroom_block Brown Mushroom Block S
Red Mushroom Block Revision 2.png 100 64 minecraft:red_mushroom_block Red Mushroom Block S
Melon JE2 BE2.png 103 67 minecraft:melon_block Melon
25px 106 6A minecraft:vine Vines S
Mycelium JE2 BE2.png 110 6E minecraft:mycelium Mycelium
Lily Pad JE2 BE2.png 111 6F minecraft:waterlily Lily Pad
Cocoa Age 2 JE2 BE2.png 127 7F minecraft:cocoa Cocoa I S
Emerald Ore JE2 BE2.png 129 81 minecraft:emerald_ore Emerald Ore
White Terracotta JE1 BE1.png 159 9F minecraft:stained_hardened_clay Stained Clay S B
Leaves.png 161 A1 minecraft:leaves2 Leaves (Acacia/Dark Oak) S B
Acacia Log Axis Y JE5 BE3.png 162 A2 minecraft:log2 Wood (Acacia/Dark Oak) S B
Terracotta JE2 BE2.png 172 AC minecraft:terracotta Terracotta
Packed Ice JE2 BE3.png 174 AE minecraft:packed_ice Packed Ice
Sunflower JE2 BE2.png 175 AF minecraft:double_plant Large Flowers S B
Icon Dec Hex Name Block
Magma Block JE2 BE2.png 0 minecraft:magma Magma Block
Kelp (item) JE1 BE2.png 0 minecraft:kelp Kelp
Seagrass.png 0 minecraft:seagrass Seagrass
25px 0 minecraft:sea_pickle Sea pickle
Bubble Column JE1 BE1.png 0 minecraft:bubble_column Bubble Column

สร้างโดยธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Naturally created means a combination of events that cause a new block to be placed by natural causes, not the player. Some of these blocks may also be created as part of world generation.

Icon Dec Hex Name Block
0 0 minecraft:air Air
Stone JE4 BE2.png 1 1 minecraft:stone Stone S B
Grass Block Revision 6.png 2 2 minecraft:grass Grass Block
Dirt JE2 BE1.png 3 3 minecraft:dirt Dirt S B
Cobblestone JE6 BE3.png 4 4 minecraft:cobblestone Cobblestone
Water.png 8 8 minecraft:flowing_water Water S
Brown Mushroom JE2 BE2.png 39 27 minecraft:brown_mushroom Brown Mushroom
Red Mushroom JE2 BE2.png 40 28 minecraft:red_mushroom Red Mushroom
Obsidian JE3 BE2.png 49 31 minecraft:obsidian Obsidian
Fire.png 51 33 minecraft:fire Fire S
Snow JE2 BE2.png 78 4E minecraft:snow_layer Snow S B
Ice JE2 BE4.png 79 4F minecraft:ice Ice
Cactus JE4.png 81 51 minecraft:cactus Cactus S
Sugar Cane.png 83 53 minecraft:reeds Sugar Cane I S
25px 106 6A minecraft:vine Vines S
Mycelium JE2 BE2.png 110 6E minecraft:mycelium Mycelium

โครงสร้าง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Same as naturally generated, but these blocks are only created with the "Generate Structures" option enabled.

Icon Dec Hex Name Block
0 0 minecraft:air Air
Polished Andesite JE2 BE2.png 1 1 minecraft:stone Polished Andesite S B
Cobblestone JE6 BE3.png 4 4 minecraft:cobblestone Cobblestone
Oak Planks JE6 BE2.png 5 5 minecraft:planks Oak Planks S B
Spruce Planks JE4 BE2.png 5 5 minecraft:planks Spruce Planks S B
Acacia Planks JE3 BE2.png 5 5 minecraft:planks Acacia Planks S B
Dark Oak Planks JE3 BE2.png 5 5 minecraft:planks Dark Oak Planks S B
Water.png 8 8 minecraft:flowing_water Water S
Lava.png 10 A minecraft:flowing_lava Lava S
Gravel Revision 5.png 13 D minecraft:gravel Gravel
Coal Ore JE2 BE2.png 16 10 minecraft:coal_ore Coal Ore
Oak Log Axis Y JE5 BE3.png 17 11 minecraft:log Oak Log S B
Spruce Log Axis Y JE5 BE3.png 17 11 minecraft:log Spruce Log S B
Sponge JE3 BE3.png 19 13 minecraft:sponge Sponge S B
Dispenser.png 23 17 minecraft:dispenser Dispenser S E
Sandstone JE6 BE2.png 24 18 minecraft:sandstone Sandstone S B
Red Bed.png 26 1A minecraft:red_bed Red Bed I S
Sticky Piston.png 29 1D minecraft:sticky_piston Sticky Piston S
Cobweb JE3 BE2.png 30 1E minecraft:web Cobweb
White Wool.png 35 23 minecraft:white_wool White Wool S B
Orange Wool.png 35 23 minecraft:orange_wool Orange Wool S B
Light Blue Wool.png 35 23 minecraft:light_blue_wool Light Blue Wool S B
Yellow Wool.png 35 23 minecraft:yellow_wool Yellow Wool S B
Lime Wool.png 35 23 minecraft:lime_wool Lime Wool S B
Gray Wool.png 35 23 minecraft:gray_wool Gray Wool S B
Light Gray Wool.png 35 23 minecraft:light_gray_wool Light Gray Wool S B
Cyan Wool.png 35 23 minecraft:cyan_wool Cyan Wool S B
Blue Wool.png 35 23 minecraft:blue_wool Blue Wool S B
Brown Wool.png 35 23 minecraft:brown_wool Brown Wool S B
Green Wool.png 35 23 minecraft:green_wool Green Wool S B
Red Wool.png 35 23 minecraft:red_wool Red Wool S B
Black Wool.png 35 23 minecraft:black_wool Black Wool S B
Block of Gold JE6 BE3.png 41 29 minecraft:gold_block Block of Gold
Smooth Stone Slab Revision 2.png 43 2B minecraft:stone_slab Stone Slab S B
TNT Revision 2.png 46 2E minecraft:tnt TNT
Bookshelf JE4 BE2.png 47 2F minecraft:bookshelf Bookshelf
Mossy Cobblestone JE4 BE2.png 48 30 minecraft:mossy_cobblestone Mossy Cobblestone
Torch.png 50 32 minecraft:torch Torch S
Spawner JE3.png 52 34 minecraft:mob_spawner Spawner E
Oak Stairs.png 53 35 minecraft:oak_stairs Oak Stairs S
Chest.png 54 36 minecraft:chest Chest S E
25px 55 37 minecraft:redstone_wire Redstone Wire I S
Crafting Table JE4.png 58 3A minecraft:crafting_table Crafting Table
Wheat Age 7 Revision 4.png 59 3B minecraft:wheat Wheat S
Farmland Revision 2.png 60 3C minecraft:farmland Farmland S
Furnace.png 61 3D minecraft:furnace Furnace S E
Oak Door.png 64 40 minecraft:wooden_door Oak Door I S
Ladder JE3 BE2.png 65 41 minecraft:ladder Ladder S
Rail (NS).png 66 42 minecraft:rail Rail S
Cobblestone Stairs.png 67 43 minecraft:stone_stairs Cobblestone Stairs S
Oak Wall Sign.png 68 44 minecraft:sign Wall Sign I S E
Lever.png 69 45 minecraft:lever Lever S
Stone Pressure Plate.png 70 46 minecraft:stone_pressure_plate Stone Pressure Plate S
Iron Door.png 71 47 minecraft:iron_door Iron Door I S
Oak Pressure Plate.png 72 48 minecraft:oak_pressure_plate Oak Pressure Plate S
Redstone Torch.png 76 4C minecraft:redstone_torch Redstone Torch S
Icon Dec Hex Name Block
Stone Button.png 77 4D minecraft:stone_button Stone Button S
Ice JE2 BE4.png 79 4F minecraft:ice Ice
Snow Block JE2 BE2.png 80 50 minecraft:snow Snow
Oak Fence.png 85 55 minecraft:oak_fence Oak Fence
Redstone Repeater.png 93 5D minecraft:unpowered_repeater Redstone Repeater I S
Oak Trapdoor.png 96 60 minecraft:oak_trapdoor Oak Trapdoor S
Stone JE4 BE2.png 97 61 minecraft:monster_egg Stone Monster Egg S B
Stone Bricks JE3 BE2.png 97 61 minecraft:monster_egg Stone Brick Monster Egg S B
Cracked Stone Bricks JE3 BE2.png 97 61 minecraft:monster_egg Cracked Stone Brick Monster Egg S B
Mossy Stone Bricks JE3 BE2.png 97 61 minecraft:monster_egg Mossy Stone Brick Monster Egg S B
Chiseled Stone Bricks JE3 BE2.png 97 61 minecraft:monster_egg Chiseled Stone Brick Monster Egg S B
Stone Bricks JE3 BE2.png 98 62 minecraft:stonebrick Stone Bricks S B
Stone Bricks JE3 BE2.png 98 62 minecraft:stonebrick Cracked Stone Bricks S B
Stone Bricks JE3 BE2.png 98 62 minecraft:stonebrick Mossy Stone Bricks S B
Stone Bricks JE3 BE2.png 98 62 minecraft:stonebrick Chiseled Stone Bricks S B
Iron Bars (EW).png 101 65 minecraft:iron_bars Iron Bars
Glass Pane.png 102 66 minecraft:glass_pane Glass Pane
Brewing Stand.png 117 75 minecraft:brewing_stand Brewing Stand I S E
Cauldron.png 118 76 minecraft:cauldron Cauldron I S
End Portal Frame Revision 2.png 120 78 minecraft:end_portal_frame End Portal Frame S
Oak Slab Revision 5.png 126 7E minecraft:wooden_slab Oak Slab S B
Spruce Slab Revision 4.png 126 7E minecraft:wooden_slab Spruce Slab S B
Sandstone Stairs.png 128 80 minecraft:sandstone_stairs Sandstone Stairs S
Tripwire Hook.png 131 83 minecraft:tripwire_hook Tripwire Hook S
Tripwire.png 132 84 minecraft:tripwire Tripwire I S
Spruce Stairs.png 134 86 minecraft:spruce_stairs Spruce Stairs S
Flower Pot.png 140 8C minecraft:flower_pot Flower Pot I S E
Carrots Age 3 JE2 BE2.png 141 8D minecraft:carrots Carrots I S
Potatoes Age 3 JE2 BE2.png 142 8E minecraft:potatoes Potatoes I S
Acacia Log Axis Y JE5 BE3.png 162 A2 minecraft:log2 Acacia Wood S B
Acacia Stairs.png 163 A3 minecraft:acacia_stairs Acacia Stairs S
Prismarine JE2 BE2.png 168 A8 minecraft:prismarine Prismarine S B
Sea Lantern JE1 BE1.png 169 A9 minecraft:sea_lantern Sea Lantern
White Carpet.png 171 AB minecraft:white_carpet White Carpet S B
Magenta Carpet.png 171 AB minecraft:magenta_carpet Magenta Carpet S B
Light Blue Carpet.png 171 AB minecraft:light_blue_carpet Light Blue Carpet S B
Yellow Carpet.png 171 AB minecraft:yellow_carpet Yellow Carpet S B
Lime Carpet.png 171 AB minecraft:lime_carpet Lime Carpet S B
Pink Carpet.png 171 AB minecraft:pink_carpet Pink Carpet S B
Gray Carpet.png 171 AB minecraft:gray_carpet Gray Carpet S B
Light Gray Carpet.png 171 AB minecraft:light_gray_carpet Light Gray Carpet S B
Cyan Carpet.png 171 AB minecraft:cyan_carpet Cyan Carpet S B
Purple Carpet.png 171 AB minecraft:purple_carpet Purple Carpet S B
Blue Carpet.png 171 AB minecraft:blue_carpet Blue Carpet S B
Brown Carpet.png 171 AB minecraft:brown_carpet Brown Carpet S B
Green Carpet.png 171 AB minecraft:green_carpet Green Carpet S B
Red Carpet.png 171 AB minecraft:red_carpet Red Carpet S B
Black Carpet.png 171 AB minecraft:black_carpet Black Carpet S B
Spruce Fence Revision 2.png 188 BC minecraft:spruce_fence Spruce Fence
Dark Oak Fence Revision 2.png 191 BF minecraft:dark_oak_fence Dark Oak Fence
Acacia Fence Revision 2.png 192 C0 minecraft:acacia_fence Acacia Fence
Spruce Door.png 193 C1 minecraft:spruce_door Spruce Door I S
Acacia Door.png 196 C4 minecraft:acacia_door Acacia Door I S
Beetroots Age 3 JE2 BE2.png 207 CF minecraft:beetroots Beetroot Seeds
Grass Path JE2 BE2.png 208 D0 minecraft:grass_path Grass Path
Bone Block Axis Y JE2 BE2.png 216 D8 minecraft:bone_block Bone Block
Icon Dec Hex Name Block
Tube Coral Revision 1.png 0 minecraft:tube_coral Tube Coral
Tube Coral Block Revision 2.png 0 minecraft:tube_coral_block Tube Coral Block
Brain Coral Revision 1.png 0 minecraft:brain_coral Brain Coral
Brain Coral Block Revision 2.png 0 minecraft:brain_coral_block Brain Coral Block
Bubble Coral Revision 1.png 0 minecraft:bubble_coral Bubble Coral
Bubble Coral Block Revision 2.png 0 minecraft:bubble_coral_block Bubble Coral Block
Fire Coral Revision 2.png 0 minecraft:fire_coral Fire Coral
Fire Coral Block Revision 2.png 0 minecraft:fire_coral_block Fire Coral Block
Horn Coral Revision 1.png 0 minecraft:horn_coral Horn Coral
Horn Coral Block Revision 2.png 0 minecraft:horn_coral_block Horn Coral Block

ข้อมูลทางเทคนิค[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอดี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Overworld/ID

โฟลเดอร์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Information on the Overworld is stored in the region folder of the .minecraft/saves/worldname directory, with "worldname" being the name of your world.

Deleting the region folder will reset the Overworld, so that all player-made changes and buildings in that dimension will be undone.

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

The classic finite generator used in late 2009
The version of the terrain generator used prior to Alpha v1.2.0
The world generator used from Alpha v1.2.0 to Beta 1.7.3.
The world generator used in release 1.7 onwards

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Issue list

เกร็ดความรู้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • The maximum number of blocks that can be generated in the Overworld is approximately 921.6 quadrillion (9.216×1017) blocks, assuming a distance of 30,000,000 blocks in either direction.
  • The total area is about 8 times the surface of the Earth, or approximately the size of Neptune.
  • This means that a filled world, with no entities or block entities, would be 3.6864 quintillion (3.6864×1018) bits (409 petabytes) in block data alone, due to the fact that each standard block is assigned 4 bits of information.
  • By manually modifying the game, it is possible to generate the world up to 2,147,483,647 blocks (the 32-bit integer limit) in either direction.
 • If someone made a 1:1 (1 block = 1 metre) scale version of the Earth, its area would be 510.9 trillion (5.109×1014) blocks in size.
  • Assuming the map is only one block deep and uses 1 byte per block, its size would be approximately 475,800 GB (464.7 TB).
  • A Moon-sized map would be made of 37.95 trillion (3.795×1013) blocks.
   • Its data size would be 35,340 GB (34.52 TB).

ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Reflist


แม่แบบ:Environment