ท่อนไม้

จาก Minecraft Wiki
(เปลี่ยนทางจาก Oak Log)
Translation Latin Alphabet.svg
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปล

แม่แบบ:Block แม่แบบ:About แม่แบบ:Quote

ท่อนไม้ (อังกฤษ: log)[n 1] is a naturally occurring block found in trees, primarily used to create planks. It comes in six species: oak, spruce, birch, jungle, acacia, and dark oak.

ท่อนไม้ลอก (อังกฤษ: stripped log)[n 2] is a variant obtained by using an axe on a log.

การได้รับ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ท่อนไม้สามารถทุบได้ด้วยมือ แต่การใช้axe จะทำให้กระบวนการเร็วขึ้น แม่แบบ:Breaking row

การเกิดตามธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Oak log blocks generate as part of houses in plains villages, acacia wood blocks in case of a savanna village and spruce wood blocks in case of a taiga, snowy tundra, and snowy taiga village. Oak wood blocks generate as supporting beams of witch huts. Oak and dark oak wood blocks generate as part of woodland mansions.


แม่แบบนี้อยู่ในระหว่างการแปล

Oak logs can be found in 28.0% of bonus chests in stacks of 1–3.

In Bedrock Edition they can be found in 25.0% of bonus chests in stacks of 1–3.


แม่แบบนี้อยู่ในระหว่างการแปล

Spruce logs can be found in 28.0% of bonus chests in stacks of 1–3, and in 65.6% of taiga village house chests in stacks of 1–5.

In Bedrock Edition they can be found in 25.0% of bonus chests in stacks of 1–3, and in 69.3% of taiga village house chests in stacks of 1–5. Spruce log can be found in taiga and snowy taiga village house chests.‌[กำลังมา: BE 1.11]


แม่แบบนี้อยู่ในระหว่างการแปล

Birch logs can be found in 28.0% of bonus chests in stacks of 1–3.

In Bedrock Edition they can be found in 25.0% of bonus chests in stacks of 1–3.


แม่แบบนี้อยู่ในระหว่างการแปล

Jungle logs can be found in 28.0% of bonus chests in stacks of 1–3.

In Bedrock Edition they can be found in 25.0% of bonus chests in stacks of 1–3.


แม่แบบนี้อยู่ในระหว่างการแปล

Acacia logs can be found in 28.0% of bonus chests in stacks of 1–3.

In Bedrock Edition they can be found in 50.0% of bonus chests in stacks of 1–3.


แม่แบบนี้อยู่ในระหว่างการแปล

Dark oak logs can be found in 28.0% of bonus chests in stacks of 1–3, and in all pillager outpost chests in stacks of 2–3.

In Bedrock Edition they can be found in 50.0% of bonus chests in stacks of 1–3.

Oak, spruce, and dark oak logs generate as masts in shipwrecks.แม่แบบ:Only

Stripped oak, birch, spruce, acacia, jungle, and dark oak logs generate as masts in shipwrecks.แม่แบบ:Only

Dark oak logs can generate as a pile of logs and in pillager outpost watchtower.‌[กำลังมา: JE 1.14 & BE 1.10]

Stripped spruce logs generate in snowy tundra villages.‌[กำลังมา: JE 1.14 & BE 1.10]

Stripped oak logs generate in plains villages.‌[กำลังมา: JE 1.14 & BE 1.10]

Stripped acacia logs generate in savanna villages.‌[กำลังมา: JE 1.14 & BE 1.10]

ต้นไม้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บล็อกไม้ทั้งหกประเภทเกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยเป็นส่วนหนึ่งของ ต้นไม้ ต้นไม้สามารถปลูกได้โดยใช้ ต้นอ่อน

ท่อนไม้ลอก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Control an axe on wood will turn it into a stripped log.

การใช้งาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ใช้เป็นวัตถุดิบในการคราฟต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การคราฟต์อื่น ๆ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ตารางต่อไปนี้แสดงปริมาณไม้ที่จำเป็นในการผลิตสิ่งของที่กำหนดโดยไม่ต้องเหลือทิ้งและจำนวนที่ผลิต:

Product Number of wood
blocks needed
Product
amount
Ratio
แม่แบบ:ItemLink 5 4 80%
แม่แบบ:ItemLink 3 16 533.33%
แม่แบบ:BlockLink 1 4 400%
แม่แบบ:ItemLink 0 crafted, 1 cooked[note 1] 1 100%
แม่แบบ:BlockLink 2 1 50%
แม่แบบ:BlockLink 1 1 100%
แม่แบบ:ItemLink 3 6 200%
แม่แบบ:BlockLink 5 12 240%
แม่แบบ:BlockLink 1 1 100%
แม่แบบ:BlockLink 7 24 342.86%
แม่แบบ:BlockLink 13 24 184.62%
แม่แบบ:ItemLink 1 8 800%
แม่แบบ:BlockLink 1 crafted, 8 cooked[note 1] 32 355.56%
แม่แบบ:BlockLink 1 4 400%
แม่แบบ:ItemLink 2[note 2] 2 100%
แม่แบบ:ItemLink 3 4 133.33%
แม่แบบ:ItemLink 2[note 2] 2 100%
แม่แบบ:BlockLink 1 2 200%
แม่แบบ:ItemLink 1 2 200%
แม่แบบ:BlockLink 3 24 800%
แม่แบบ:BlockLink 3 8 266.67%
แม่แบบ:ItemLink 5 8 160%
แม่แบบ:BlockLink 3 4 133.33%

แม่แบบ:Notelist

ใช้เป็นวัตถุดิบในการเผา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Smelting

เชื้อเพลิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Wood logs can be used as a fuel in furnaces, smelting 1.5 items per block. It is far more efficient to craft each wood block into four wood planks: each plank will burn as long as the log would have, for a total of 6 items.

Smelting wood into charcoal is slightly better: each charcoal will smelt 8 items, but the charcoal itself needs to be smelted. The net items smelted therefore is 7. Also, the increased need to load and unload items will usually result in some loss of smelting time.

ค่าข้อมูล[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Oak, spruce, birch, and jungle wood and bark blocks have the ID name minecraft:log and are further defined by their block data or block state.แม่แบบ:Only Acacia and dark oak wood and bark blocks have the ID name minecraft:log2 and are further defined by their block data or block state.แม่แบบ:Only

Note that when a wood block is placed, it changes its facing parameters, placing in the direction relative to the block it is placed on.

Logs only consider the axis; a sideways log placed while facing north will not have a top texture rotated 180 degrees from a log placed south.[1]

ไอดี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ท่อนไม้/ID

ข้อมูลบล็อก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:See also

In Bedrock Edition, wood uses the following data values:

Log

ท่อนไม้/DV

Log 2

ท่อนไม้/DV2

Stripped Log

ท่อนไม้/DV3

สถานะบล็อก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:See also

ท่อนไม้/BS

ความสำเร็จ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Load achievements

วิดีโอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

หน้านี้จะได้ประโยชน์จากการเพิ่มหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งภาพ
โปรดเพิ่มรูปภาพที่เหมาะสมจากนั้นนำการแจ้งเตือนนี้ออก The specific instructions are: x- and z-axis renders of 1.14 log texture changes, logs rendered with top texture changes in all 3 orientations, and renders of glitched logs from old PlayStation 3 Edition versions (a link to a video of most but not all of these is provided below, however, glitch blocks such as Inverted Oak Wood.png are still missing from it)

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Issue list

เกร็ดความรู้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แกลเลอรี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

หมายเหตุ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Notelist

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Reflist

glassบล็อกเดียวมีกรอบ 2-1000บล็อกไม่มีกรอบ


อ้างอิงผิดพลาด: มีป้ายระบุ <ref> สำหรับกลุ่มชื่อ "n" แต่ไม่พบป้ายระบุ <references group="n"/> ที่สอดคล้องกัน หรือไม่มีการปิด </ref>


อ้างอิงผิดพลาด: มีป้ายระบุ <ref> สำหรับกลุ่มชื่อ "note" แต่ไม่พบป้ายระบุ <references group="note"/> ที่สอดคล้องกัน หรือไม่มีการปิด </ref>