Minecraft Wiki:Discord

จาก Minecraft Wiki

เซิร์ฟเวอร์ Discord ของ Minecraft Wiki เป็นที่สำหรับนักอ่าน ผู้เขียน และผู้ดูแลของ Minecraft Wiki ได้ร่วมอภิปรายและพูดคุยเกี่ยวกับ Minecraft Wiki และ Minecraft

แม่แบบ:Clickable button

กฎ[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. เนื้อหาต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้าม
  • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น
  • การใช้ภาษาที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย
  • การล่วงละเมิดและโจมตีบุคคลอื่น
  • การสแปม โปรโมทตัวเอง และโฆษณาต่าง ๆ
  • เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย
  • เนื้อหาที่เป็นที่รังเกียจ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง
  • เหื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่างๆ
 2. ห้ามดูถูก ต่อว่า กล่าวร้าย หรือเหยียดหยามผู้ใช้คนอื่น
 3. ใช้ช่องแชท (channel) ให้ถูกต้องตามหมวดหมู่
  • แต่ละช่องแชทมีหัวข้อที่เขียนบอกไว้แล้วว่าช่องแชทนี้มีไว้สำหรับอะไร
 4. กรุณาพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษ แต่กฎข้อนี้ถูกยกเว้นในช่องแชทที่ส่วนของหมวดหมู่ In other languages (ภาษาอื่น)
 5. พึงระลึกไว้เสมอว่าการพูดคุยต้องเกี่ยวข้องกับวิกิ
 6. เซิร์ฟเวอร์ Discord นี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อใช้แทนหน้าพูดคุยของบทความ
 7. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของ Discord (https://discordapp.com/terms) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณจำเป็นต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปี

ยศ[แก้ไขต้นฉบับ]

ผู้ใช้วิกิ[แก้ไขต้นฉบับ]

รายชื่อยศที่ใช้แสดงแทนกลุ่มผู้ใช้ต่าง ๆ ในวิกิ

ชื่อยศ ชื่อยศในภาษาไทย รายละเอียด
Gamepedia staff ทีมงาน Gamepedia พนักงานของ Gamepedia หรือ Curse
Administrator ผู้ดูแล ผู้ดูแลระบบของ Minecraft Wiki ฉบับภาษาอังกฤษ
Director กรรมการบริหาร ผู้ดูแลระบบของ Minecraft Wiki ใด ๆ (รายชื่อกรรมการบริหาร)
GRASP ผู้ตรวจการณ์ด่วนต่อต้านสแปม สมาชิกของทีมงาน GRASP
Minecraft staff ทีมงาน Minecraft สมาชิกของทีมงาน Minecraft.
Editor นักเขียน ผู้ใช้ที่ได้ทำการแก้ไขบทความ 50 ครั้ง บน Minecraft Wiki ใด ๆ
Bot owner เจ้าของระบบอัตโนมัติ ผู้ที่มีบัญชีสำหรับระบบอัตโนมัติ. ผู้ใช้สามารถเรียก (@) ยศนี้ได้ หากมีความประสงค์จะใช้ระบบอัตโนมัติ

ผู้ดูแลเซิฟเวอร์[แก้ไขต้นฉบับ]

ชื่อยศ ชื่อยศในภาษาไทย รายละเอียด หมายเหตุ
Server administrator ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ ผู้ดูแลของเซิฟเวอร์ มีอำนาจทุกอย่าง ผู้ดูแลทุกคนจะมียศนี้โดยตำแหน่ง (รายชื่อทีมงาน).
Server moderator ผู้ควบคุมซิร์ฟเวอร์ ควบคุมเซิฟเวอร์และยืนยันผู้ใช้ที่เป็นนักเขียน สามารถไล่ผู้ใช้ออกจากเซิฟเวอร์ได้ (รายชื่อทีมงาน)
Bot ระบบอัตโนมัติ สำหับบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานโดยมนุษย์ รายชื่อของระบบอัตโนมัติ

ยศตามภาษา[แก้ไขต้นฉบับ]

ยศเหล่าจะให้ตามภาษาของผู้ใช้นั้น ๆ ซึ่งคุณสามารถขอยศนี้ได้ที่ #discord โดยด้านล่างต่อไปนี้คือยศภาษาที่มีอยู่:

 • Chinese (จีน)
 • Czech (เชค)
 • Dutch (ดัตช์)
 • English (อังกฤษ)
 • French (ฝรั่งเศส)
 • German (เยอรมัน)
 • Greek (กรีก)
 • Hungarian (ฮังการี)
 • Italian (อิตาลี)
 • Japanese (ญี่ปุ่น)
 • Korean (เกาหลี)
 • Polish (โปแลนด์)
 • Portuguese (Brazilian) (โปรตุเกสแบบบราซิล)
 • Russian (รัสเซีย)
 • Spanish (สเปน)
 • Thai (ไทย)
 • Turkish (ตุรกี)
 • Ukranian (ยูเครน)

การตรวจสอบบัญชี[แก้ไขต้นฉบับ]

ในการขอรับยศในเซิร์ฟเวอร์ Discord ผู้ใช้ต้องตรวจสอบบัญชีของตนเองด้วยบัญชีวิกิ โดยทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อได้รับการตรวจสอบ:

 • คุณต้องได้แก้ไขบทความมาแล้ว 50 ครั้งในภาษาใดก็ได้ของ Minecraft Wiki อย่างน้อยหนึ่งภาษา
  • เว้นแต่ยศอื่น เช่น director, administrator และ Minecraft Staff ไม่ต้องทำเช่นนั้นถ้าหากคุณได้รับยศนั้น ๆ แล้ว
 • เพิ่มชื่อผู้ใช้ใน Discord ของคุณ (<Discord username>#<number>) ลงในหน้าผู้ใช้หรือโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ
  • ในอีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถใช้หน้าพูดคุยของหน้าผู้ใช้ได้
  • ถ้าหากคุณไม่ต้องการเปิดเผยชื่อผู้ใช้ใน Discord ลงในวิกิ คุณสามารถร้องขอวิธีการตรวจสอบอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่แชท #verification
 • พิมพ์ !wiki User:<ชื่อผู้ใช้ในวิกิของคุณ> ลงในแชท #verification
  • ถ้าหากคุณยังแก้ไขบทความไม่ถึง 50 ครั้งในวิกิภาษาอังกฤษ คุณสามารถตรวจสอบบัญชีของคุณที่วิกิอื่นได้โดยใช้คำสั่ง !wiki <interwiki>:User:<your wiki username> ได้ด้วยเช่นกัน
 • รอสักครู่เพื่อให้ server moderator ทำการตรวจสอบบัญชีของคุณ กรุณารออย่างใจเย็นและไม่หยาบคายกับ server moderator

ห้อง[แก้ไขต้นฉบับ]

ห้องใน Discord ถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ดังนี้:

ส่วนที่ไม่มีชื่อ (มาตรฐาน)[แก้ไขต้นฉบับ]

หมวดหมู่นี้ประกอบไปด้วยช่องแชทที่ไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ใด

 • #welcome – New users land here. This channel contains an introduction message to the server, including the rules and other helpful tips.
 • #verification – A channel to verify your wiki account (see account verification).

Feeds (ฟีด)[แก้ไขต้นฉบับ]

หมวดหมู่นี้ประกอบไปด้วยฟีดข่าว เช่น ประกาศต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงในวิกิ โดยเฉพาะ moderator เท่านั้นที่สามารถโพสต์ลงในช่องแชทนี้ได้ และ 2 ช่องที่เหลือจาก 4 ช่องเป็นที่ให้ bot โพสต์ลงโดยอัตโนมัติ

 • #news – In this channel, server moderators can post Minecraft- or Minecraft Wiki-related news, or announcements about the Discord server.
 • #blog-articles – A live feed of articles appearing on minecraft.net.
 • #recent-changes – A live feed of all the recent changes in the English Minecraft Wiki.
 • #talk-highlights - A channel where moderators can post current discussions ongoing on the wiki, so that editors can easily find them and participate

Discussion (พูดคุย)[แก้ไขต้นฉบับ]

หมวดหมู่นี้สำหรับช่องแชทที่ให้สมาชิกของเซิร์ฟเวอร์พูดคุยเรื่องต่าง ๆ

 • #general – General discussion about everything related to Minecraft, the Minecraft Wiki, or the Minecraft Wiki Discord server.
 • #wiki – Discussion about the Minecraft Wiki.
 • #editors - Discussion about the Minecraft Wiki, only available to users with the editor role.
 • #minecraft – Discussion about Minecraft.
 • #discord – A channel for discussion about or suggestions for the Discord server.
 • #off-topic – A channel for everything that doesn't belong anywhere else.

Help (ความช่วยเหลือ)[แก้ไขต้นฉบับ]

ช่องแชทเหล่านี้มีไว้ให้นักอ่านและผู้เขียนขอความช่วยเหลือต่าง ๆ

 • #wiki-help – Help with wiki syntax, pages on the Minecraft Wiki, or general questions related to the Minecraft Wiki
 • #minecraft-help – Help with Minecraft
 • #bot-commands – In this channel, users can interact with Wiki-Bot without cluttering up other channels.

Administration (ผู้ดูแล)[แก้ไขต้นฉบับ]

หมวดหมู่นี้ประกอบไปด้วยช่องแชทที่สามารถเข้าถึงโดยผู้ใช้ในบางยศเท่านั้น ซึ่งมีไว้เฉพาะยศ Administrators และ Server administrators และอีกช่องสำหรับ Directors และอีกช่องสำหรับ Server moderators โดยช่องแชทเหล่านี้มีไว้เพื่อการติดต่อประสานงานกันในทีม

Additionally, there's a server log channel, which is a log that keeps track of users joining and leaving the server, and a message log channel, which keeps track of when posts are deleted or updated. Only server moderators can access these channels - they are hidden to all other users.

Voice channels (ห้องพูดคุย)[แก้ไขต้นฉบับ]

ในตอนนี้มีช่องพูดคุยแค่ช่องเดียว

 • Speaker.svg general

In other languages (ในภาษาอื่น)[แก้ไขต้นฉบับ]

ส่วนนี้ประกอบไปด้วยช่องแชทสำหรับบางภาษาที่ Minecraft Wiki มีอยู่ โดยวิกิบางอันมีเซิร์ฟเวอร์ Discord เป็นของตัวเอง ซึ่งในช่องแชทนั้นจะมีข้อความที่เป็นลิงก์เชิญไปยังเซิร์ฟเวอร์นั้น แต่ถ้าหากไม่มีเซิร์ฟเวอร์ Discord สำหรับภาษานั้น ช่องแชทนั้นสามารถใช้เป็นห้องพูดคุยสำหรับภาษานั้น the channel can be used as a discussion room in that language.

ถ้าหากคุณต้องการร้องขอให้เพิ่มช่องแชทภาษาอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถร้องรอไปยัง server administrator ใน #discord ได้

Bot[แก้ไขต้นฉบับ]

ในตอนนี้มี Bots 2 ตัวในเซิร์ฟเวอร์

Wiki-Bot[แก้ไขต้นฉบับ]

Wiki-Bot is a helpful bot who can search for pages on the Minecraft Wiki, provide information about wiki users or Minecraft commands, and much more! You can interact with it in #bot-commands. To find out what it can do, use the command !wiki help or read the pinned message in #bot-commands.

Logger[แก้ไขต้นฉบับ]

Logger logs most of the actions that are happening on the server. There's also a log built into Discord, but that one gets cleared after a certain amount of time. This bot is only relevant for server moderators.

ทีมงานเซิร์ฟเวอร์ในปัจจุบัน[แก้ไขต้นฉบับ]

Server administrators
Server moderators