Minecraft Wiki:รายการคำศัพท์และคำแปล/หมวดหัวข้อ/พิจารณาไปแล้ว

จาก Minecraft Wiki
ความคิดเห็นต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำทับศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นด้านล่างนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต
ผลการพิจารณา: การเผา --Prem4826 (คุย) 16:58, 8 มีนาคม 2562 (UTC)

Smelting[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. การเผา
 2. การหลอม
 3. การย่าง
 4. การอบ

เห็นว่าควรใช้คำแตกต่างกันไปตามบริบทในแต่ละบทความ เช่น ถ้าเป็นไม้ก็ใช้การเผา ถ้าเป็นเหล็กก็ใช้การหลอม ถ้าเป็นไก่ดิบก็ใช้การย่าง ถ้าเป็นข้าวสาลีก็ใช้การอบ --Ponpan (คุย) 03:01, 8 มีนาคม 2562 (UTC)

ผมเห็นว่าควรใช้คำว่า "การเผา" เพียงอย่างเดียวครับ เพราะการเปลี่ยนคำไปตามสิ่งของ (ไอเทม) หรือบริบทเพื่อความเหมาะสมจะเป็นการทำให้ผู้เขียนสับสนได้ และคำว่า เผา เป็นความหมายกว้าง ๆ เพียงแต่ว่ามันดูไม่ค่อยเหมาะสนในบางบริบท
อีกทั้งใน Minecraft 1.14 ไอเทมใหม่ที่ชื่อ Blast Furnace (เตาหลอมแร่) ใช้คำว่า หลอม แล้ว ซึ่งจะทำให้สับสนได้ --Prem4826 (คุย) 09:02, 8 มีนาคม 2562 (UTC)
 เห็นด้วย เพิ่ม "การเผา" ลงในตารางแล้วครับ นอกจากนี้ผมเพิ่มคำว่า Blasting (การหลอม) เข้าไปด้วยเลยนะครับ
ปล. Blast Furnace ใช้ว่า "เตาหลอม" เฉย ๆ น่าจะดีกว่าครับ เพราะมันก็หลอมอาวุธหรือเครื่องมือบางชนิดได้ --Ponpan (คุย) 13:46, 8 มีนาคม 2562 (UTC)
ความคิดเห็นด้านบนเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นข้างบนนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต


ความคิดเห็นต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำทับศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นด้านล่างนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต
ผลการพิจารณา: วัตถุดิบในการเผา --Prem4826 (คุย) 16:58, 8 มีนาคม 2562 (UTC)

Smelting ingredient[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. วัตถุดิบในการเผา
 2. วัตถุดิบในการหลอม
 3. วัตถุดิบในการย่าง
 4. วัตถุดิบในการอบ

เห็นว่าควรใช้ทำนองเดียวกันกับ Smelting เลยครับ --Ponpan (คุย) 03:01, 8 มีนาคม 2562 (UTC)

ความเห็นเดียวกับคำว่า Smelt ครับ --Prem4826 (คุย) 09:02, 8 มีนาคม 2562 (UTC)
 Done เพิ่ม "ใช้เป็นวัตถุดิบในการเผา" ลงในตารางแล้วครับ --Ponpan (คุย) 13:46, 8 มีนาคม 2562 (UTC)
ความคิดเห็นด้านบนเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นข้างบนนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต


ความคิดเห็นต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำทับศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นด้านล่างนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต
ผลการพิจารณา: เกร็ดความรู้ --Prem4826 (คุย) 16:58, 8 มีนาคม 2562 (UTC)

Trivia[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. เกร็ด
 2. เกร็ดความรู้

เห็นว่าใช้ "เกร็ด" ดูสั้นกระชับดี --Ponpan (คุย) 03:01, 8 มีนาคม 2562 (UTC)

อันนี้ผมคิดว่าถ้าใช้คำว่า "เกร็ด" เฉย ๆ ซึ่งมันไปคล้ายกับคำว่า "เกล็ด" ถึงแม้จะสะกดไม่เหมือนกันก็ตาม แต่ในบางครั้งมักมีการเข้าใจความหมายของคำผิดหรือสลับกัน ผมเลยเห็นด้วยกับคำว่า "เกร็ดความรู้" มากกว่าครับ; อ้างอิงความหมายจากราชบัณฑิต
 • เกร็ด - น. ส่วนย่อยหรือส่วนเบ็ดเตล็ด ซึ่งเป็นเรื่องสนุกหรือน่าสนใจที่เล่าหรือเขียนถึงเหตุการณ์สั้น ๆ
 • เกล็ด - น. ส่วนที่เป็นแผ่น ๆ ซ้อนเหลื่อมกันห่อหุ้มตัวปลาและสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด

--Prem4826 (คุย) 08:23, 8 มีนาคม 2562 (UTC)

 Done เพิ่ม "เกร็ดความรู้" ลงในตารางแล้วครับ --Ponpan (คุย) 13:46, 8 มีนาคม 2562 (UTC)
ความคิดเห็นด้านบนเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นข้างบนนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต


ความคิดเห็นต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำทับศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นด้านล่างนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต
ผลการพิจารณา: การเล่นเกม --Prem4826 (คุย) 16:58, 8 มีนาคม 2562 (UTC)

Gameplay[แก้ไขต้นฉบับ]

 1. เกมการเล่น
 2. ระบบเกม

ในตอนนี้ใช้คำว่า "การเล่นเกม" ซึ่งผมเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะตรงตัวเกินไป --Prem4826 (คุย) 08:03, 8 มีนาคม 2562 (UTC)

ผมขออ้างอิงจากวิกิพีเดีย (1) "Gameplay is the specific way in which players interact with a game" แปลว่า "Gameplay คือวิธีการเฉพาะที่ผู้เล่นมีปฏิสัมพันธ์กับเกม" ก็เลยคิดว่าคำว่า "การเล่นเกม" ตรงความหมายอยู่แล้ว (2) หมวดหมู่ Category:Video game gameplay ภาษาไทยใช้ว่า หมวดหมู่:การเล่นวิดีโอเกม (3) แต่ว่าในบทความ Nonlinear gameplay ภาษาไทยใช้ว่า ระบบเกมไม่เป็นเส้นตรง
แต่ถ้าจะแปลว่า เกมการเล่น ส่วนตัวไม่เห็นด้วยเพราะดูเป็นการแปลที่ออกจะแปลกไปหน่อย และยังสื่อความหมายไม่ชัดอีกด้วย (คืออ่านแล้วแยกเป็นสองทางว่าหมายถึง "เกม" หรือ "การเล่น" กันแน่) --Ponpan (คุย) 13:46, 8 มีนาคม 2562 (UTC)
 Done ใช้คำว่า "การเล่นเกม" ตามเดิมครับ --Prem4826 (คุย) 16:41, 8 มีนาคม 2562 (UTC)
ความคิดเห็นด้านบนเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นข้างบนนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต