แท่นอ่านหนังสือ

จาก Minecraft Wiki
(เปลี่ยนทางจาก Lectern)
Translation Latin Alphabet.svg
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปล

แม่แบบ:BlockTileEntity

แท่นอ่านหนังสือ (อังกฤษ: Lectern) เป็นบล็อกที่พบในหมู่บ้าน และใช้เพื่อวางหนังสือให้ผู้เล่นหลายคนอ่านพร้อมๆ กันได้ในโหมดผู้เล่นหลายคน

การได้รับ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ใช้เครื่องมือใดๆ ก็ได้แต่ขวานทุบได้เร็วที่สุด

การคราฟต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ส่วนผสม สูตร Crafting
Any Wood Slab +
Bookshelf

การเกิดตามธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แท่นอ่านหนังสือเกิดได้ในห้องสมุดของ หมู่บ้าน

การใช้งาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Lecterns are used for holding book and quills that other players can read at the same time. To use a lectern, right-click an empty one with a book and quill to place a book on the lectern. Then, right click on the book to open and read it - multiple players can read the book simultaneously. The book can be removed from the lectern after placing it down. A player can either put a written book and quill or a unfinished one on a lectern.

สัญญาณเรดสโตน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Lecterns holding a book will emit a redstone pulse when a page is turned. A redstone comparator will also record book reading and send a signal, depending on what page the player is currently on. (e.g a book with 15 pages will power 1 redstone level per page, or one with 5 pages will emit 3 signal strength per page.)

การเปลี่ยนอาชีพ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

If a village has a lectern and there is no librarian villager, any villager has a chance to change their profession into a librarian if those villagers have not already chosen a workstation.[เฉพาะรุ่น Bedrock][กำลังมา: BE 1.10]

เชื้อเพลิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาหลอม 1.5 ไอเทม

ค่าข้อมูล[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สถานะบล็อก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:See also

แท่นอ่านหนังสือ/BS

เอนทิตี้บล็อก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:See also

A lectern has a block entity associated with it that holds additional data about the block.

แท่นอ่านหนังสือ/BE


ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

August 18, 2012The lectern was an old project of Dinnerbone's. It was meant to be a stand for written books, so they could be easily read. He was well on his way to creating it when he encountered problems and scrapped the idea, but mentioned that he might pick up work on the lectern in the near future.
December 18, 2013Dinnerbone states in his Reddit AMA that he has revisited lecterns, but scrapped them again as "something about them just didn't feel right".
October 18, 2018Dinnerbone reveals that the lectern is once again in development.
รุ่น Java ที่กำลังจะมา
1.1418w44aAdded lecterns. Old texture delayed lectern was replaced on Lectern JE2 BE1.png
Lecterns are currently only obtainable from the creative inventory and have no functionality.
Lecterns currently have a BookItem field, which holds the book item to be displayed. However, this field cannot be set and is not written to the block entity.
18w48aLecterns can now generate in plains village libraries
18w49aLecterns now can also generate in savanna and snowy tundra village libraries.
19w02aLecterns now have a crafting recipe.
Lecterns can now be used to hold books.
Lecterns now emit a redstone pulse when a page is changed.
Lecterns now use the correct cullface argument for its bottom face.
19w03aCertain blocks can no longer be supported by the top of a lectern.[1]
Lectern now uses some corrected side cullface arguments.แม่แบบ:Needs testing
19w03cThe lectern now uses correct cullface arguments on its remaining sides.แม่แบบ:Needs testing
รุ่น Bedrock ที่กำลังจะมา
1.10.0beta 1.10.0.3Lectern JE2 BE1.pngAdded lecterns.
1.11.0beta 1.11.0.1Lecterns now emit a redstone pulse when a page is turned.

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหาเกี่ยวกับ “แท่นอ่านหนังสือ” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

แกลเลอรี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  1. MC-141991
  2. “sup”@Dinnerbone, October 18, 2018

glassบล็อกเดียวมีกรอบ 2-1000บล็อกไม่มีกรอบ