แร่แลพิสแลซูลี

จาก Minecraft Wiki
(เปลี่ยนทางจาก Lapis Lazuli Ore)
Edit-clear.png
บทความนี้อาจต้องได้รับเก็บกวาด เพื่อให้มีแนวทางการเขียนเหมือนกับคำแนะนำในการเขียน
คุณสามารถปรับปรุงแก้ไขบทความนี้ได้ และนำป้ายนี้ออก หน้าพูดคุยอาจมีข้อเสนอแนะอยู่
แร่แลพิสแลซูลี
Lapis Lazuli Ore JE2 BE2.png
ความโปร่งใส

?

ความสว่าง

?

ความต้านทานระเบิด

?

เครื่องมือ

ไม่มี

การทดแทนได้

?

กองรวมกันได้

N/A

ความไวไฟ

?

ติดไฟจากลาวา

?

ดรอป

ตัวมันเอง

ไอดีเนมสเปซ

แร่แลพิสแลซูลี

แร่ลาพิสลาซูลี (Lapis Lazuli Ore) คือบล็อกแร่ที่ให้ลาพิสลาซูลี

วิธีการได้มา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การเกิดขึ้นตามธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แร่ลาพิสลาซูลีพบที่ความลึกตั้งแต่ 31 ลงไป โดยมีมากที่สุดที่ความลึกระหว่าง 13 ถึง 16 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 0.083% ของบล็อกทั้งหมด (0.1013% ของบล็อกหิน) และจำนวนของแร่จะลดลงแบบเป็นเส้นตรงเมื่อห่างจากความลึกดังกล่าวมากขึ้น โดยทั่วไปแล้ว แร่ลาพิสลาซูลีมีโอกาสพบเจอได้พอๆ กับแร่เพชร (มากกว่าแร่เพชรราว 1.1 เท่า) และมีจำนวนเฉลี่ยราว 3.43 บล็อกต่อ 1 chunk

การขุด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การขุดแร่ลาพิสลาซูลีจำเป็นต้องใช้อีเต้อหินหรืออีเต้อที่ดีกว่า (ยกเว้นอีเต้อทอง) เพื่อขุดเอาไอเทมลาพิสลาซูลีออกมา เมื่อขุดแล้วจะได้ลาพิสลาซูลีระหว่าง 4-8 ชิ้นและค่าประสบการณ์ 2-5 หากขุดโดยใช้อีเต้อร่ายมนต์ Silk Touch ก็จะตกออกมาเป็นบล็อกแร่ลาพิสลาซูลีแทน และหากขุดโดยใช้อีเต้อร่ายมนต์ Fortune ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะมีไอเทมตกมากขึ้น คำนวณโอกาสโดยคูณ 2 กับระดับร่ายมนต์บวก 1 และบวกได้สูงสุดถึง 2-4 ที่ระดับร่ายมนต์ระดับ III (จำนวนลาพิสลาซูลีที่มากที่สุดที่ขุดได้ต่อครั้งคือ 32 ไอเทม)

แม่แบบ:Breaking row

ประโยชน์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การใช้งานหลักของแร่ลาพิสลาซูลีคือการขุดเพื่อเอาลาพิสลาซูลี

ใช้หลอม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Smelting

ภาพ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

glassบล็อกเดียวมีกรอบ 2-1000บล็อกไม่มีกรอบ