รุ่น Java 19w08b

จาก Minecraft Wiki
(เปลี่ยนทางจาก Java Edition 19w08b)


19w08b
วันที่ปล่อย

?

{{{ประเภท}}} สำหรับ

1.14

ดาวน์โหลด

Client
Server

19w08b เป็น snapshot ตัวที่ 23 สำหรับ 1.14[1]

สิ่งที่แก้ไข[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

9 ปัญหาถูกแก้ไข
จากเวอร์ชันก่อนหน้า 1.14
  • MC-46094 – Using fill/clone which replaces mobspawner and keeps its fire particle
  • MC-81202 – Fishing line disappears when fishing hook is not in view.
  • MC-87942 – Ender crystal beam does not appear when the ender dragon is out of view.
  • MC-91858 – Ender crystal beams don't show when ender crystal is out of view.
จากเวอร์ชันที่พัฒนา 1.14
  • MC-137511 – Pandas move while they're eating or hide their faces.
  • MC-141929 – Campfire particles stay active in unloaded chunks.
จากก่อนเวอร์ชันที่พัฒนา
  • MC-144463 – Missing some minecraft:textures.
  • MC-144469 – Replacing same block at location will cause animation to stop/stuck and can crash if using other block type.
  • MC-144504instant_health and instant_damage effect icon images incorrectly named.

วิดีโอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

วิดีโอทำโดย slicedlime: รุ่น Java 19w08b/Update Video

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  1. "Minecraft Snapshot 19w08b" – Minecraft.net, February 20, 2019