รุ่น Java 18w43c

จาก Minecraft Wiki
(เปลี่ยนทางจาก Java Edition 18w43c)
Translation Latin Alphabet.svg
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปล


Minecraft 18w43c
18w43a.jpeg
รุ่น

รุ่น Java

ประเภท

Snapshot

วันที่ปล่อย

October 26, 2018

Snapshot สำหรับ

1.14

ดาวน์โหลด

Client
Server

เวอร์ชันโพรโทคอล

442

เวอร์ชันดาต้า

1903

18w43c เป็น snapshot รุ่นที่ โดยปล่อยให้กับรุ่น Java Edition 1.14, ซึ่งแกไขข้อผิดพลาดจากเวอร์ชั่น 18w43a และ 18w43b.[1]

Additions[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Debug screen
 • Pressing Alt+F3 shows a server-side ticks-per-second chart in singleplayer.
 • Added min/avg/max tick times to Alt+F3 charts to help find stutters.

Changes[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Performance
 • Stopped the mob-cap from growing infinitely.
 • Reduced stuttering in client and server.
 • Improved performance.

Fixes[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

15 ปัญหาถูกแก้ไข
จากเวอร์ชันก่อนหน้า 1.14
 • MC-40380 – Replacing heads still drop as an item
 • MC-129433/locate Village doesn't work in superflat worlds
 • MC-131749 – Strongholds don't generate in superflat with the 'stronghold' generator option
 • MC-134849 – Mouse jitters with VSync in fullscreen
 • MC-136902 – Monuments do not generate when upgrading world from 1.7.10 to 1.13.1
จากเวอร์ชันที่พัฒนา 1.14
 • MC-137487 – Crash: Ticking memory connection – java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: -1
 • MC-137497 – Hundreds of mobs spawning
 • MC-137521 – Entities become invisible on low render distance
 • MC-137571 – Cursor becomes misaligned after using '§' in book & quill
 • MC-137697 – NBT list using "interpret" not comma delimited
จากก่อนเวอร์ชันที่พัฒนา
 • MC-137580 – Shulker Boxes reset assortment of inventory when broken then placed down again.
 • MC-137602 – Block models do not render using Java 10 (ConcurrentModificationException)
 • MC-137706 – Selecting obfuscated text in book crashes the game
 • MC-137715/drop dropping minecraft:empty 1 time for player causes unexpected error
 • MC-137903/fill command doesn't update light on client side

Video[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Video made by slicedlime:

References[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Reflist

 1. "Minecraft Snapshot 18w43c" – Minecraft.net, October 24, 2018