รุ่น Java 18w43c

จาก Minecraft Wiki
(เปลี่ยนทางจาก Java Edition 18w43c)
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปล


Minecraft 18w43c
วันที่ปล่อย

?

{{{ประเภท}}} สำหรับ

1.14

ดาวน์โหลด

Client
Server

18w43c เป็น snapshot รุ่นที่ โดยปล่อยให้กับรุ่น Java Edition 1.14, ซึ่งแกไขข้อผิดพลาดจากเวอร์ชั่น 18w43a และ 18w43b.[1]

Additions[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Debug screen
 • Pressing Alt+F3 shows a server-side ticks-per-second chart in singleplayer.
 • Added min/avg/max tick times to Alt+F3 charts to help find stutters.

Changes[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Performance
 • Stopped the mob-cap from growing infinitely.
 • Reduced stuttering in client and server.
 • Improved performance.

Fixes[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

15 ปัญหาถูกแก้ไข
จากเวอร์ชันก่อนหน้า 1.14
 • MC-40380 – Replacing heads still drop as an item
 • MC-129433/locate Village doesn't work in superflat worlds
 • MC-131749 – Strongholds don't generate in superflat with the 'stronghold' generator option
 • MC-134849 – Mouse jitters with VSync in fullscreen
 • MC-136902 – Monuments do not generate when upgrading world from 1.7.10 to 1.13.1
จากเวอร์ชันที่พัฒนา 1.14
 • MC-137487 – Crash: Ticking memory connection – java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: -1
 • MC-137497 – Hundreds of mobs spawning
 • MC-137521 – Entities become invisible on low render distance
 • MC-137571 – Cursor becomes misaligned after using '§' in book & quill
 • MC-137697 – NBT list using "interpret" not comma delimited
จากก่อนเวอร์ชันที่พัฒนา
 • MC-137580 – Shulker Boxes reset assortment of inventory when broken then placed down again.
 • MC-137602 – Block models do not render using Java 10 (ConcurrentModificationException)
 • MC-137706 – Selecting obfuscated text in book crashes the game
 • MC-137715/drop dropping minecraft:empty 1 time for player causes unexpected error
 • MC-137903/fill command doesn't update light on client side

Video[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Video made by slicedlime:

References[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 1. "Minecraft Snapshot 18w43c" – Minecraft.net, October 24, 2018