รุ่น Java 18w15a

จาก Minecraft Wiki
(เปลี่ยนทางจาก Java Edition 18w15a)


Minecraft 18w15a
18w15a.jpg
รุ่น

รุ่น Java

ประเภท

Snapshot

วันที่ปล่อย

11 พฤษภาคม 2561

Snapshot สำหรับ

1.13

ดาวน์โหลด

Client (.json)
Server

เวอร์ชันโพรโทคอล

371

เวอร์ชันดาต้า

1482

18w15a[1] เป็น snapshot ที่ 31 ของเวอร์ชัน 1.13

สิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บล็อก
 • น้ำแข็งสีฟ้า (Blue Ice)
  • หาได้ตาม icebergs.
  • ลื่นกว่าบล็อก ice หรือ packed ice.
  • ต้องใช้ packed ice 9 ชิ้น
 • Conduit
  • ต้องใช้ Heart of the Sea 1 ชิ้นและเปลือกหอยงวงช้าง 8 ชิ้น
  • สามารถใช้งานกับมันได้ โดยวาง Prismarine, Prismarine bricks หรือ Sea lanterns ในพื้นที่ 5x5 ไว้รอบๆ
   • เมื่อมันทำงานอยู่จะให้ Effect กับผู้เล่นที่อยู่ใกล้ในน้ำ คือ Conduit Power
  • A complete structure will fully power the conduit.
  • มีค่าแสงสว่างถึง 15 หน่วย
ไอเทม
Entities
 • โลมา (Dolphin)
  • เกิดได้ทั่วมหาสมุทรยกเว้นเขตเย็น
  • Neutral mobs. Like wolves and zombie pigmen, dolphins will attack in groups if one is angered.
  • สามารถให้อาหารได้โดยใช้ ปลาหิมะดิบ แต่จะไม่ออกลูก
   • เมื่อตายจะดรอปปลาหิมะ
  • จะเล่นกับไอเทมที่อยู่ใกล้ โดยจะเอามันขึ้นมา และจะดรอปมัน ภายในเวลาหลังจากนั้น
  • Occasionally jump out of water like real-life dolphins.
   • Can also jump between disconnected bodies of water.
  • Chase after boats and jump over water surfaces.
  • Suffocate after spending too much time on land, despite having lungs.
Options
 • เพิ่ม Option: Biome blend distance (ปรับการไล่ระดับสีระหว่าง Biome)
Status effects
 • Conduit Power
  • จะได้รับเมื่อ conduit ทำงาน
  • Stops the breath meter from running out, gives underwater night vision and increases mining speed.
  • When active at full power, the range will increase and hostile mobs within 8 blocks will take damage.
Structures
 • Icebergs
  • จะสามารถหาได้ตาม frozen oceans.

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บล็อก
 • น้ำแข็ง
  • ม็อบสามรถเกิดบนน้ำแข็งได้
 • น้ำ
  • เปลี่ยนเทคเจอร์ใหม่
  • จะมีค่าระดับแสงอยู่ที่ 1 จากปกติ 3
   • This only affects newly placed water.
   • Underwater vision ถูกนำออกไป เปลี่ยนเป็นยิ่งดำลงลึกจะยิ่งมืดขึ้น
  • สีของน้ำจะถูกเปลี่ยนไปตามแต่ละ Biome และเปลี่ยนสีน้ำใน Biome swamp เช่นกัน
  • In newly generated chunks, it's less likely to find frozen oceans next to warm oceans, etc.
การว่ายน้ำ
 • สามารถว่ายน้ำผ่านบล็อก 1x1 ได้แล้ว
 • ท่าทางก่อนเริ่ม/หยุด ว่ายน้ำถูกเปลี่ยนให้ดีขึ้น
 • จะไม่สามารถว่ายน้ำขณะอยู่บนพื้นผิวน้ำได้อีกแล้ว
อื่นๆ
 • เพิ่มประสิทธิภาพของการเรนเดอร์หมอก

การซ่อมแซม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

31 ปัญหาถูกแก้ไข
จากเวอร์ชันก่อนหน้า 1.13
 • MC-25866 – Splash Potion of Saturation has no effect
 • MC-63714 – Zombie Pigmen get angry when hit in creative
 • MC-98123 – Saturation with an AreaEffectCloud
 • MC-112389 – Saturation Potions no longer work in 1.11
 • MC-121889 – Animated Texture Interpolate causing crashes
 • MC-121891 – Animated texture ignoring frames acting non-iteratively
จากเวอร์ชันที่พัฒนา 1.13
 • MC-121479 – Clicking on world, save and quit to title and quit buttons freeze the game for a second
 • MC-122354 – Flying with elytra crash game / kicks player
 • MC-123055 – Villagers not breeding, recognizing houses or farming
 • MC-123585 – Closing world while debug pie chart is open causes crash
 • MC-123853 – Mobs don't burn when standing in double plants/cobweb
 • MC-124906 – Underground lava and water lakes and mob spawners generate with air instead of Cave air (cave_air)
 • MC-124918 – Biome-specific structures generate at wrong biomes in superflat
 • MC-124953 – Vines generate beneath jungle at y-level 64
 • MC-125083 – New world generator doesn't generate snow on trees in snow biomes
 • MC-125106 – Liquids in generated structures don't update
 • MC-125188 – Releasing the sprint button will no longer stop sprinting until you touch the ground
 • MC-125195 – Spectator mode will still allow the swimming animations
 • MC-125219 – Logs do not retain their rotation when stripping them
 • MC-125240 – Player is unable to swim through one-high water with a solid block above
 • MC-125478 – Underwater plants don't survive directly under ice
 • MC-125530 – Swimming while touching ground shakes viewport if View Bobbing is enabled
 • MC-125578 – Splash turtle potions missing "splash" in translation
 • MC-125579 – Tipped turtle potion arrows inconsistently capitalize "The"
 • MC-125698 – You can swim in 1 block high water
 • MC-126087 – In creative mode, fish buckets are used when placing the fish
 • MC-126097 – Will not drop the grilled fish, when cod and salmon are burned to death
 • MC-126185 – Fish unrestricted spawning causing world to inevitably crash from the number of entities
 • MC-126269 – You can see underwater even with no light sources
 • MC-126557 – Sea grass, kelp and coral can be generated on magma blocks
 • MC-127276 – Zombie transform to Drowned in less than waist-high water

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 1. "Minecraft Snapshot 18w15a" – Minecraft.net, April 11, 2018