รุ่น Java 1.14 Pre-Release 1

จาก Minecraft Wiki
(เปลี่ยนทางจาก Java Edition 1.14 Pre-Release 1)


Minecraft 1.14 Pre-Release 1
วันที่ปล่อย

?

{{{ประเภท}}} สำหรับ

1.14

ดาวน์โหลด

Client (.json)
Server

Translation Latin Alphabet.svg
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปล

1.14 Pre-Release 1 เป็น pre-release ตัวแรกสำหรับรุ่น Java 1.14 ที่ถูกปล่อยออกมาในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562[1] ซึ่งมีการเพิ่มประสิทธิภาพของเกมและแก้บั๊กต่าง ๆ

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ม็อบ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ชาวบ้าน
 • Fletchers can no longer sell luck arrows.

ทั่วไป[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Optimizations
Tags
 • Removed all poi block tags, which were added in the previous snapshots.

สิ่งที่แก้ไข[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

41 ปัญหาถูกแก้ไข
จากเวอร์ชันก่อนหน้า 1.14
 • MC-101186 – Graphical errors in main menu in slim windows
 • MC-128994 – Gliding in a block produces its step sound
 • MC-134755 – All short mobs drown just below the surface of water.
 • MC-142768 – Mobs can suffocate below blocks, if its eye height is not inside its collision box.
จากเวอร์ชันที่พัฒนา 1.14
 • MC-137451 – Mobs heads rotate quickly when looking around.
 • MC-137961 – Regenerating terrain in unloaded chunks.
 • MC-138979 – Scaffolding switches quickly between entity and block when placed on some non-solid blocks.
 • MC-139255 – Cave ambient sounds are not playing.
 • MC-140387 – When the hills and floating Islands were generated, the village was destroyed.
 • MC-140936 – The tall grass in the plains village structures does not take the block it spawns on into consideration.
 • MC-142228 – Skylight shines through blocks.
 • MC-142729 – Puffed pufferfish with NoAI tag can shrink down.
 • MC-143112 – Duplicated files in village structure.
 • MC-143489 – Zombies and skeletons catch fire inside old structures.
 • MC-143591 – Spiders and cave spiders fly-climb.
 • MC-143699 – Trader llamas will not despawn.
 • MC-144798 – Barrels always try to set their open state to false.
 • MC-145031 – Crash while ticking barrel.
 • MC-146295 – Loom top texture is backwards.
 • MC-146538 – Eye position for riptiding player is incorrect.
 • MC-146800 – Villagers can make the discount number of unstackable item more than 1.
 • MC-146860 – Trading sometimes takes the full price instead of the discounted price when the player has the Hero of the Village effect.
 • MC-146919 – Drowned, fish and guardians are not spawning.
 • MC-147031 – When a zombie wakes up a villager, the bed tag is still on occupied (occupied: true).
 • MC-147056 – Zombie villagers spawned with a zombie village move very fast.
 • MC-147207hs_pid_error appears for no reason in snapshots.
 • MC-147227 – Shift-clicking an item out of the trading inventory instantly locks the trade.
 • MC-147240 – Villagers can trade arrows of luck.
 • MC-147268 – Villagers do not run away from ravagers, pillagers, vindicators, evokers, zombies, or husks.
 • MC-147270 – Player can still move at normal speed and sprint while sneaking in a 1.5-block-tall space.
 • MC-147274 – Villager 'Happy' and 'Angry' particles not showing, even when particles are on 'All'.
 • MC-147298 – An arrow facing down with 0 degrees on both the X and Z coordinates cannot be picked up and play a sound on loop.
 • MC-147560 – Mobs stop spawning over time if the render distance is less than 11.
 • MC-147642 – Narrator is toggled when typing in text fields.
จากก่อนเวอร์ชันที่พัฒนา
 • MC-147510 – Closing a fence gate while crawling makes the player stand up
 • MC-147513 – Unable to focus anvil text-field by clicking.
 • MC-147529 – Background is not dimmed for book or lectern.
 • MC-147532 – Chunks stop loading after change view distance.
 • MC-147538 – Cannot drag any slider in "Video Settings" options.
 • MC-147607 – Command block text field is not focused when opening the GUI anymore.
ปัญหาที่กันการเข้าถึงไว้

วิดีโอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

วิดีโอจัดทำโดย slicedlime:

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 1. a b "Minecraft 1.14 Pre-Release 1" – Minecraft.net, April 10, 2019