We are currently performing an upgrade to our software. This upgrade will bring MediaWiki from version 1.31 to 1.33. While the upgrade is being performed on your wiki it will be in read-only mode. For more information check here.

Human

จาก Minecraft Wiki
Human
Steve.png
พลังชีวิต

20 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg)

ความแข็งแกร่ง
ในการโจมตี

ง่าย: 1 (Half Heart.svg)
ปานกลาง: 2 (Heart.svg)
ยาก: 3 (Heart.svgHalf Heart.svg)

ดรอป

ไม่

ไอดีภายใน

49

ไอดีเนมสเปซ

Monster

Information icon.svg
ฟีเจอร์นี้มีเฉพาะใน รุ่น Java
Grass Block Revision 2.png
หน้านี้มีเนื้อหาที่ไม่ปรากฏในเกมอีกต่อไป
ฟีเจอร์เหล่านี้ปรากฏเฉพาะใน Minecraft รุ่นเก่าเท่านั้น

มนุษย์ (อังกฤษ: human) หรือ มอนสเตอร์ (monster) ตามไอดีเอ็นทิตี คือม็อบที่ไม่เป็นมิตรที่สวมใส่สกินปกติ ถือเป็นม็อบชนิดแรกใน Minecraft และส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นวัตถุทดสอบในการพัฒนาเกมระยะแรก ม็อบชนิดนี้พร้อมทั้งโค้ดควบคุมถูกนำออกทั้งหมดตั้งแต่เวอร์ชัน 1.8

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]