บล็อกหญ้า

จาก Minecraft Wiki
(เปลี่ยนทางจาก Grass Block)
บล็อกหญ้า
ความโปร่งใส

?

ความสว่าง

?

ความต้านทานระเบิด

?

เครื่องมือ

ไม่มี

การทดแทนได้

?

กองรวมกันได้

N/A

ความไวไฟ

?

ติดไฟจากลาวา

?

ดรอป

ตัวมันเอง

ไอดีเนมสเปซ

บล็อกหญ้า

แม่แบบ:Quote

บล็อกหญ้า (อังกฤษ: Grass block) เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากตามพื้นผิวทั่วไปใน โลกปกติ

การได้รับ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บล็อกหญ้าสามารถได้รับจากการขุดโดยเครื่องมือทุกชนิดที่ผ่านการร่ายมนตร์แบบ Silk Touch หากขุดด้วยเครื่องมือธรรมดามันจะดรอปเป็น บล็อกดิน แม่แบบ:Breaking row

การเกิดตามธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บล็อกหญ้าเกิดที่แทบทุก ไบโอม ใน โลกปกติ

เอนเดอร์แมน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เอนเดอร์แมน สามารถหยิบบล็อกหญ้าขึ้นมาได้ และจะดรอปเมื่อมันตาย

การเติบโต[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

หญ้าเจริญเติบโตตามธรรมชาติเฉพาะในช่วงที่กำลังสร้าง แมป หลังจากนั้นมันจะกระจาย แพร่ตัวเองออกไปยัง บล็อกหญ้า โดยบล็อกหญ้าจะแพร่กระจายตัวเองได้โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากผู้เล่นและจะขึ้นอยู่กับ เวลาของกลางวัน ในการทำให้บล็อกดินเปลี่ยนเป็นเป็นบล็อกหญ้าจากบล็อกหญ้าใกล้เคียงนั้นจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ :

  1. บล็อกดินจะต้องอยู่ในรัศมี 3×3×5 บล็อกจากบล็อกหญ้าแหล่งที่มาซึ่งแหล่งที่อยู่ในใจกลางของชั้นบนสุดที่สองของช่วง
  2. บล็อกต้นกำเนิดจะต้องมี แสง ที่ระดับ 9 หรือขึ้นไปส่องจากด้านบนลงมาโดยตรง
  3. บล็อกดินต้องมีระดับแสงอย่างน้อย 4 ระดับ ส่องจากด้านบนลงมาโดยตรง
  4. บล็อกใด ๆ ที่อยู่เหนือบล็อกดินจะต้องไม่ลดแสงลง 2 ระดับหรือมากกว่า

บล็อกลดแสงในที่นั้รวมถึง บล็อกกทึบแสง รวมไปทึง ลาวา, น้ำ, น้ำแข็งใดๆ, และ บล็อกโปร่งใสบางส่วนเช่น บันใด และ slabs แต่สามารถแพร่ใต้บล็อกใสอื่นได้อาทิเช่น กระจก, รั้ว, คบเพลิง หรือ ลูกสูบ บล็อกหญ้าจะแพร่ตัวไปด้านล่างได้เร็วกว่าขึ้นด้านบน

การตาย[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บล็อกหญ้าจะสามารถตาย โดยจะเปลี่ยนเป็น บล็อกดิน หลังจากการวาง บล็อกทึบ ลงบนด้านบนของบล็อกหญ้า และบล็อกใสบางชนิดก็จะฆ่าหญ้าในลักษณะที่คล้ายกัน แต่หากบล็อกใสทำให้ระดับแสงเหนือบล็อกหญ้าเป็น 4 หรือน้อยกว่า (เหมือนที่ น้ำ ทำ) และพื้นที่โดยรอบไม่สว่างเพียงพอ

การไถด้วยจอบจะเปลี่ยนบล็อกหญ้าเป็น บล็อกfarmland

บล็อกหญ้าก็สามารถเปลี่ยนเป็นบล็อกดินได้ เมื่อแกะกินมัน

บล็อกหญ้าก็จะตายเมื่อถูกเปลี่ยนเป็น เส้นทางหญ้า

ลักษณะโดยทั่วไป[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เฉดสีที่ต่างกันของ ทุ่งหญ้า(ซ้าย) และป่า(ขวา)
เฉดสีบางส่วนของหญ้าที่สามารถเป็นได้ ไล่จากขวาไปซ้าย ทะเลทราย, ทุ่งหญ้า, ป่า, ทุนดรา, ป่าพุ

โดยเฉดสีของบล็อกหญ้าจะขึ้นอยู่กับ ไบโอม ที่อยู่ ไม่ว่ามันจะวางหรือแหล่งที่มาอย่างไร ต้นหญ้าสูงและใบไม้ ก็มีการเปลี่ยนเฉดสีเช่นเดียวกับบล็อกหญ้าเหมือนกัน

สีเฉพาะเหล่านี้ปรากฏบนแผนที่เช่นเดียวกัน[เฉพาะรุ่น Bedrock]

โดยไอเดียของบล็อกหญ้านั้น Notch ได้นำมาจากเกมอีกเกมของ Notch เกมRubyDung

การใช้งาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ใช้ ผงกระดูก ลงบนบล็กหญ้าจะทำให้เกิด หญ้าสูงและดอกไม้

ม็อบที่เป็นมิตร มีแนวโน้มที่จะเดินไปที่บล็อกหญ้า พวกมันก็เดินเข้าหาแสง แต่จะเพิกเฉย ต่อบล็อกหญ้าและเดินเข้าหาแสงที่มีระดับน้อยกว่า 10

แกะ กินบล็อกหญ้า จะทำให้เปลี่ยนเป็น บล็อกดิน และช่วยเร่งการงากของขนแกะ

Grass paths สามารถทำได้โดยใช้ พลั่วชนิดใดห็ได้ตลิกขวาลงบนบล็อกหญ้า โดยจะทำให้เสียหาย 1 แต้ม

การเกิด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สัตว์ บางคั้งจะเกิด บนบล็อกหญ้าที่่มีระดับแสง 9 ขึ้นไป โดยจะมีนี่จะค่อนข้างหายากและต้องมีสัตว์อื่นๆ 2-3ตัวอยู่บริเวนใกล้เคียง หรือเกิดเป็นรยชังก์ สัตว์ส่วนใหญ่จะเกิดพร้อมกับภูมิประเทศ

บล็อกหญ้าสามาถนำไปเติม ถังปุ๋ยหมักได้‌[กำลังมา: BE 1.11.0]

ค่าขอมูล[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ID[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บล็อกหญ้า/ID

Block states[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:See also

บล็อกหญ้า/BS

วีดิโอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Painting JE2 BE2.png
หน้านี้จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มรูปภาพ
กรุณานำประกาศนี้ออกเมื่อคุณได้เพิ่มรูปภาพที่เหมาะสมแล้ว คำแนะนำเฉพาะ: Dark green grass block render from pre-0.9.0 Pocket Edition, and renders of biome grass in a1.2.0-b1.7.3 biomes
java pre-Classic
Cave game tech test32px The grass block was one of the first two blocks in Minecraft, along with cobblestone.
The same top texture was used on all six sides of grass blocks, resulting in "grass cubes".[1]
rd-16005232px Grass blocks were given side textures, and the top texture was brightened.
Grass would now spread to dirt under sunlight, allowing new grass blocks to be created.
java Classic
October 25, 2009Sheep were shown to eat grass to regrow wool on their bodies, reverting the block to dirt. Often, the grass would regrow just as quickly as sheep would eat it.
0.30 (Creative)Attempting to place grass blocks by means of hacking one's inventory in Classic Creative multiplayer would cause the server to automatically kick the player.
Due to the lack of dynamic lighting in Creative mode, grass in shadow would eventually "die" and change to dirt.
Grass blocks in one's inventory, at this point, had the green top-texture on all sides of the block.
java Indev
0.312009-12-23-2With the introduction of dynamic lighting, grass was now able to grow in more dimly-lit areas, not having to be fully lit by the sun.
2010-01-25-2Grass blocks became available from the chests in The Indev House. They were placeable, though grass placed from the chest would never revert to dirt when in the shade. The only way to kill the grass was to break the block, so that it would drop as dirt.
Indev2010-02-06Grass could now be tilled with a hoe into farmland, and had a chance of dropping seeds.
?The Indev House and its chests of blocks were removed by the end of the Indev development phase, leaving no legitimate way to obtain grass blocks in one's inventory.
java Alpha
v1.0.4Snowy Grass Block JE2 BE2.png With the introduction of snowfall in Winter Mode worlds, grass block side textures would turn snowy-colored when the block was under snow layers.
v1.2.0preview32px When biomes were added as part of the Halloween Update, the color of the top texture was made to vary according to the biome it was located in.
? The block had a buggy top texture when obtained in the inventory via an inventory editor.
java Beta
1.532px The grass texture around the sides was given the same biome-dependent hue as the top texture, when in Fancy Graphics mode.
1.6Test Build 3Seeds were no longer obtained by using a hoe on a grass block; tall grass would instead occasionally drop seeds when broken.
? Top flipped in inventory.
1.6.6Bone meal would now cause tall grass to grow when applied to grass blocks.
1.8Pre-releaseThe top texture bug from Alpha v1.2.0 was fixed.แม่แบบ:Verify
It was again possible to legitimately obtain grass blocks in one's inventory, with the introduction of Creative mode.แม่แบบ:Verify
รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 Prerelease 4Grass blocks first became obtainable in Survival mode through use of the Silk Touch enchantment, introduced with the new enchanting system.
Beta 1.9 Prerelease 5The top textures of grass and snowy grass were slightly changed, to look more fitting with standard biomes.
Grass Block JE8 BE5.png The side texture was slightly changed.
?Slabs were changed so that they no longer reverted grass blocks beneath them to dirt, allowing grass to spread to and from underneath.
1.3.112w22aInventory sprites for blocks were flipped from left to right, changing to .
1.4.212w38aNew sounds were added for walking on grass blocks.
1.7.213w36aA "grassless" dirt variant, that grass would not spread to, was added.
1.814w25aThe grassless dirt variant was replaced with coarse dirt.
14w27bGrass's top texture is now rotated randomly, thanks to the addition of arrays to the block model format.
1.915w31aGrass blocks can now be turned into grass paths by right-clicking on them with a shovel.
Grass blocks can now be obtained by killing an enderman that is holding the block.
Texture changed again to match up with the 0.9.0 texture.
1.1317w47aThe name ID has been changed from grass to grass_block.
Prior to The Flattening, this block's numeral ID was 2.
รุ่น Java ที่กำลังจะมา
1.1419w08a32px32px Changed the texture of grass blocks.
pocket Alpha
0.1.0Added grass blocks.
0.2.0Changed texture to match up with Java Edition Beta 1.9 Prerelease 5.
0.4.0Grass can now be tilled with a hoe into farmland, and has a chance of dropping seeds.
0.8.0build 3Grass now has a chance to drop beetroot seeds, carrots, or potatoes when tilled.
build 4Tilling can no longer spawn carrots or potatoes.
0.9.0build 1Grass coloration is now biome specific.
Grass texture changed again.
0.11.0build 1Grass now can be pressed into grass path blocks when tapped with a shovel.
0.12.1build 1No longer drops beetroot seeds when a hoe is used.
Sound changed to match up with grass sound from Java Edition 1.4.2.
build 8No longer drops wheat seeds when a hoe is used.
?Grass blocks can now be obtained using the silk touch enchantment.
0.14.0build 1Grass blocks can now be obtained by killing an enderman that is holding the block.
0.16.0?The biome-dependent colors now appear on maps.
รุ่น Bedrock ที่กำลังจะมา
1.11.0beta 1.11.0.1Grass blocks can now be used to fill up composters.
beta 1.11.0.532px32px Changed the texture of grass blocks and snowy grass blocks.
รุ่น Legacy Console
TU1CU11.0Patch 1Added grass blocks.
รุ่น PlayStation 4
?Grass block sides are now 3D.
New Nintendo 3DS Edition
0.1.0Added grass blocks.

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหาเกี่ยวกับ “บล็อกหญ้า” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เรื่องน่ารู้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  • บล็อกหญ้า และ Cobblestone เป็น 2 บล็อกแรกที่ถูกเพื่มเข้าใน Minecraft
  • บล็อกหญ้าได้กลายเป็นไอคอนของเว็ปไซด์ Minecraft.net รวมถึงเป็นไอคอนของ Minecraft launcher ในรุ่น Bedrock Edition
  • ของชำร่วยในงาน MineCon จะมี บล็อกหญ้า รวมถึง ครีปเปอร์, เพชร, และ ผู้เล่น เป็ยแบบกระดาษพับ

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

glassบล็อกเดียวมีกรอบ 2-1000บล็อกไม่มีกรอบ