โต๊ะทำธนู

จาก Minecraft Wiki
(เปลี่ยนทางจาก Fletching Table)

แม่แบบ:Block แม่แบบ:Exclusive

โต๊ะทำธนู (อังกฤษ: Fletching table) เป็นบล็อกอาชืพที่เกิดตามธรรมชาติในหมู่บ้าน

การได้รับ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การเกิดตามธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

โต๊ะทำธนูสามารถเกิดตามธรรมชาติภายในบ้านของช่างทำลูกธนูในหมู่บ้าน

การคราฟต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Crafting

การใช้งาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ซึ่งแตกต่างจากโต๊ะอื่นๆ เช่น โต๊ะคราฟต์และ โต๊ะทำแผนที่ ปัจจุบันโต๊ะทำธนูใช้งานไม่ได้

การเปลี่ยนอาชีพ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

หากหมู่บ้านมีโต๊ะทำธนูและไม่มีอาชีพช่างทำลูกธนูชาวบ้านที่ไม่ได้เลือกอาชีพมีโอกาสเปลี่ยนอาชีพเป็นช่างทำลูกธนู

เชื้อเพลิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

โต๊ะทำธนูสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาเพื่อเผา 1.5 ไอเทมแม่แบบ:Only

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Issue list

glassบล็อกเดียวมีกรอบ 2-1000บล็อกไม่มีกรอบ