มรกต

จาก Minecraft Wiki
(เปลี่ยนทางจาก Emerald)

//บทความนี้อยู่ในระหว่างการแปล[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Item แม่แบบ:About แม่แบบ:Quote Emeralds หรือ มรกต เป็นแร่ที่หายาก ใช้ในการ แลกเปลี่ยน หรือให้หลังแก่ beacons.

การได้รับ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การแลกเปลี่ยน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Emeralds can be obtained by trading with villagers. Villagers can be found in villages and will either buy or sell specific goods for emeralds.

การทำเหมือง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Emerald ore is mined using an iron or diamond pickaxe and will drop one emerald. If the pickaxe is enchanted with Fortune, it may drop an extra emerald per level of Fortune, up to a maximum of 4 emeralds with Fortune III. If the ore is mined using a pickaxe enchanted with Silk Touch, it will drop itself instead of an emerald.

การคราฟ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Crafting

การเผา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Smelting

การเกิดตามธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบนี้อยู่ในระหว่างการแปล

Emeralds can be found in 14.9% of big underwater ruins chests, 24.2% of village fisherman chests, 31.8% of village armorer chests, 12.3% of village shepherd chests, 10.2% of village butcher chests, 16.4% of small underwater ruins chests, 12.3% of village fletcher chests, 7.6% of igloo chests, and 20.8% of village mason chests, all in stacks of 1; in 25.4% of village temple chests, 21.5% of savanna village house chests, 9.9% of snowy village house chests, 22.3% of plains village house chests, 18.6% of taiga village house chests, and 17.3% of village tannery chests, all in stacks of 1–4; in 73.7% of shipwreck treasure chests in stacks of 1–5; in 53.1% of buried treasure chests in stacks of 4–8; in 14.3% of desert village house chests, 8.7% of jungle temple chests, and 18.0% of desert temple chests, all in stacks of 1–3; and in 9.0% of End city chests in stacks of 2–6.

In Bedrock Edition they can be found in 7.2% of stronghold altar chests and 8.7% of jungle temple chests in stacks of 1–3, and in 20.3% of taiga village house chests in stacks of 1–4.

การดรอบ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Vindicators and evokers will drop 0–1 emeralds upon death.

Foxes that are holding emeralds also have a chance of 8.5% to drop the emerald they are holding upon death.

Vindicators and Pillager spawn from raids can drop more emerald by

0-1 Emerald (up to 4 with looting III) And has small chance to drop one of these extra emerald:

2-3 Emerald (up to 6 with looting III) 4-5 Emerald (up to 8 with looting III)

Usage[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Trading[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Emeralds are primarily used as currency for trading with villagers. Trading with villagers is typically a faster way to obtain emeralds than by mining, as emerald ore is very rare.

Crafting ingredient[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Beacons[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Emeralds can be used to select powers from a beacon. The player must select one of the available powers and then insert an emerald into the item slot.

An emerald can be substituted for an iron ingot, a gold ingot, or a diamond.

Achievements[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Load achievements

Advancements[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Load advancements

Video[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

History[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

Issues[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Issue list

Gallery[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Trivia[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  • The Ruby was going to be the Villager currency, but was changed to Emeralds before the update's release.
  • The Emerald actually matches the Villager's eyes. It is unknown whether or not this is intentional.

References[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Reflist


แม่แบบ:Items