Dye

จาก Minecraft Wiki

แม่แบบ:Item

สีย้อม (อังกฤษ: Dye) เป็นไอเท็มที่ใช้ในการเปลี่ยนสีขนแกะ สีย้อมมีทั้งหมด 16 สี ประกอบด้วยสีขั้นที่หนึ่ง 7 สี (สีแดง, สีเหลือง, สีน้ำเงิน, สีเขียว, สีขาว, สีดำ และ สีน้ำตาล), สีขั้นที่สอง 7 สี และ สีขั้นที่สาม 2 สี

Obtaining[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คู่มือการคราฟต์สีย้อมทุกๆสี

Most dyes are produced by crafting various flowers or other items, or by combining other dyes.

Crafting

[edit]

Smelting[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ชื่อ ส่วนผสม สูตร Smelting
Cactus Green Cactus +
Any fuel


Lapis Lazuli Lapis Lazuli Ore +
Any fuel


Lime Dye Sea Pickle +
Any fuel


Other[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Lapis lazuli can be mined from lapis lazuli ore in amounts of 4–8 per ore. They can also be traded in amounts of 1–2 per emerald from cleric villagers.


แม่แบบนี้อยู่ในระหว่างการแปล

Lapis lazuli can be found in 25.4% of village temple chests in stacks of 1–4, in 61.5% of shipwreck treasure chests in stacks of 1–10, and in 16.9% of chest minecarts in Mineshafts in stacks of 4–9.


Cocoa beans can be harvested from cocoa pods in amounts of 1–3 per fully grown pod. A pod that is not fully grown will only yield one cocoa bean.


แม่แบบนี้อยู่ในระหว่างการแปล

In Bedrock Edition cocoa beans can be found in 50.0% of bonus chests in stacks of 1–2.


Ink sacs can be dropped when a squid dies, in amounts of 1–3 per squid. Using the Looting enchantment can increase this amount.


แม่แบบนี้อยู่ในระหว่างการแปล

In Bedrock Edition ink sacs can be found in 40.0% of stronghold storeroom chests in stacks of 1–3.

Ink Sac also can be created using an iron, sulfur, and 4 oxygen in the compound creatorแม่แบบ:Only.

การใช้งาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การจัดเรียงของขนแกะและสีย้อมไม่มีผลอะไร ตราบเท่าที่มันยังอยู่ในตารางของโต๊ะประดิษฐ์ สีย้อมสามารถใช้งานกับแกะได้โดยการย้อมสี การตัดขนจะทำให้ได้ขนแกะมีสีตามที่ย้อมไว้ สีย้อมบางชนิดไม่สามารถหาใหม่ได้ เมื่อแกะที่ย้อมสีแล้วงอกขนใหม่ ขนของมันจะยังคงเป็นสีที่ย้อมอยู่เหมือนเดิม สามารถใช้เป็นแหล่งผลิตขนแกะสีได้อย่างไม่จำกัด(11w49a) นอกจากนี้ แกะที่เกิดเองตามธรรมชาติ อาจมีสีดังต่อไปนี้คือ ขาว, ดำ, เทา, เทาอ่อน, น้ำตาล และ ชมพู
หมายเหตุ : คุณต้องใช้ขนแกะสีขาวธรรมดาและสีย้อม เพื่อเปลี่ยนสีขนแกะ ขนแกะสีอื่นๆไม่สามารถใช้สีย้อมเพื่อเปลี่ยนสีได้

สีขั้นที่หนึ่ง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สีขั้นที่หนึ่งเหล่านี้สร้างจากวัตถุดิบที่เกิดเองในธรรมชาติ

ชื่อ วัตถุดิบ สี หมายเหตุ
Rose Red Rose แดง สร้างจากดอกกุหลาบ
Dandelion Yellow Dandelion เหลือง สร้างจากดอกไม้สีเหลือง (dandelion)
Lapis Lazuli Lapis Lazuli Ore น้ำเงิน ขุดเหมือง (แร่หนึ่งก้อนจะได้สีย้อม 4-8 อัน)
Cactus Green Cactus เขียว เผากระบองเพชรในเตาเผา
Ink Sac Squid ดำ หาได้จากปลาหมึก ตัวละ 0-3 อัน (ขนแกะสีดำอาจหาได้จากแกะสีดำในธรรมชาติ)
Bone Meal Bone ขาว สร้างจากกระดูก (ใช้ได้เฉพาะย้อมแกะเป็นสีขาว ไม่สามารถใช้สร้างขนแกะสีขาว)
Cocoa Beans Cocoa plants,Dungeons น้ำตาล หาได้จากดันเจี้ยน (ขนแกะสีน้ำตาลอาจหาได้จากแกะสีน้ำตาลในธรรมชาติ)

สีขั้นที่สอง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สร้างจากสีขั้นที่หนึ่งสองสี

ชื่อ วัตถุดิบ สี หมายเหตุ
Orange Dye Rose Red + Dandelion Yellow ส้ม
Cyan Dye Cactus Green + Lapis Lazuli ฟ้า
Purple Dye Rose Red + Lapis Lazuli ม่วง
Gray Dye Ink Sac + Bone Meal เทา (ขนแกะสีเทาอาจหาได้จากแกะสีเทาในธรรมชาติ)
Light Blue Dye Lapis Lazuli + Bone Meal ฟ้าอ่อน
Pink Dye Rose Red + Bone Meal ชมพู (ขนแกะสีชมพูอาจหาได้จากแกะสีชมพูในธรรมชาติ)
Lime Dye Cactus Green + Bone Meal เขียวอ่อน

สีขั้นที่สาม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สีขั้นที่สามสร้างจากสีขั้นที่สองอย่างน้อยหนึ่งสีผสมกับสีขั้นที่หนึ่งหรือสีขั้นที่สอง

ชื่อ วัตถุดิบ สี หมายเหตุ
Magenta Dye Purple Dye + Pink Dye ม่วงแดง See Magenta Dye page for alternate recipes and comparison of recipes' efficiency.
Light Gray Dye Gray Dye + Bone Meal เทาอ่อน See Light Gray Dye page for alternate recipe and comparison of recipes' efficiency. (ขนแกะสีเทาอ่อนอาจหาได้จากแกะสีเทาอ่อนในธรรมชาติ)

วีดิโอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Wool Dyes/video


หมายเหตุ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การย้อมแกะ(คลิกขวาในขณะที่ถือสีย้อม) เป็นวิธีที่ควรกระทำมากกว่าการคราฟขนแกะสีโดยตรง เพราะเมื่อตัดขนแกะจะดรอปขนแกะ 1-3ชิ้น ทำให้คุ้มค่ามากกว่าการคราฟโดยตรง(อนึ่ง เมื่อแกะถูกตัดขน เมื่อกินหญ้า ขนแกะจะงอกมาซึ่งจะเป็นสีที่ย้อมมาก่อนหน้านั้น ทำใ้ห้ไม่ต้องใช้ไอเทมจำนวนมากในการหาขนแกะสีต่างๆ)

Data Values[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

The color of a dye item depends on a secondary data field (beyond the item ID of 254), which is also used to store the damage for tools and so is commonly referred to as a “damage value”.

Icon Dec Hex Description
0 0x0 Ink Sac
1 0x1 Rose Red
2 0x2 Cactus Green
3 0x3 Cocoa Beans
4 0x4 Lapis Lazuli
5 0x5 Purple Dye
6 0x6 Cyan Dye
7 0x7 Light Gray Dye
8 0x8 Gray Dye
9 0x9 Pink Dye
10 0xA Lime Dye
11 0xB Dandelion Yellow
12 0xC Light Blue Dye
13 0xD Magenta Dye
14 0xE Orange Dye
15 0xF Bone Meal

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

java Beta
1.2เพิ่มสีย้อมขนแกะ
รุ่น Java
1.111w49aSheep now have the ability to regrow their wool by eating grass. Dyed sheep will regrow wool in their new color.
?Bone meal texture changed; lowered one pixel.
1.4.212w34aAdded the ability to dye leather armor and wolf collars.
1.6.113w19aStained clay can now be crafted using dyes.
1.7.213w36aWith the addition of new flowers, many secondary and tertiary dyes are now primary dyes.
13w41aStained glass can now be crafted using dyes.
1.814w30aAdded banners, which can be dyed.
1.915w31aRose red can now be obtained from beetroot.
15w34aAdded shields, which can be dyed indirectly by applying a matching banner.
1.1116w39bDyes are now used to change the color of shulker boxes.
1.1217w06aDyes are now used to craft concrete powder.
17w15aDyes can now apply color to a white bed.
1.1317w47aThe different data values for the dye ID have been split up into their own IDs.
pocket Alpha
0.3.0Added dandelion yellow.
0.3.3Added bone meal.
0.4.0Added cactus green, cyan dye, lapis lazuli, light blue dye, lime dye, magenta dye, orange dye, pink dye and purple dye.
Added rose red, obtainable by smelting red mushrooms.
0.8.0build 3Ink sacs, cocoa beans, gray dye, and light gray dye are available in the Creative inventory.
Rose red can now be obtained from beetroots.
0.9.0build 1Cocoa beans can now be obtained from cocoa pods.
Removed the cyan flower and replaced it with a new poppy flower that can be crafted into rose red.
build 3All new flowers can be crafted into dyes. Because of this, many secondary and tertiary dyes are now primary dyes.
Gray dye and light gray dye can now be obtained in survival.
build 11Stained clay can now be crafted using dyes.
0.11.0build 1Ink sacs can now be obtained from squid.
Added the ability to dye wolf collars.
0.14.0Cauldrons now used for leather dyeing, by applying a dye to a water-filled cauldron.
?As of 0.15.0 (possibly earlier), red mushrooms can no longer be smelted to obtain rose red.
0.16.0Cocoa beans can no longer be crafted.
รุ่น Pocket
1.0build 1เพิ่มปุ่ม Dye สำหรับย้อมสีขนแกะ.
Added shulkers, which can be dyed.
Added stained glass. It cannot be crafted, but purple glass generates in end cities.
1.1build 1Dyes are now useful for colored beds.
Dyes are now used to craft concrete powder.
Changed the color palette.
รุ่น Bedrock
1.2build 1Dye now used for banner crafting.
Dye can be used to craft firework star.
Stained Glass now craftable.
1.4beta 1.2.20.1Lime dye now can be obtained by smelting Sea Pickle.
Dye now used to craft Glow Stick and Balloon.
รุ่น Bedrock ที่กำลังจะมา
1.8beta 1.8.0.10Added white, blue, brown and black dyes.
รุ่น Legacy Console
TU1CU11.0Patch 1Patch s1เพิ่มสีย้อมขนแกะ

เกร็ด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  • The reversed color values closely resemble an ANSI or VGA palette with the biggest outlier being Orange.
  • The metadata values for the Wool and Wool Dyes are the inverse of each other, with White Wool having 0, Bone Meal 15; Orange Wool having 1, Orange Dye 14; etc.
  • Giving yourself a dye with damage value bigger than or equal to 16, will be in result of it looking like a random item, at first it looks like a wooden tool. Moving the mouse over it to get the tooltip will crash the game.
  • Dying sheep is more efficient than dying wool, as one dye can be used to get endless colored wool, as long as the player has shears.