Drowned

จาก Minecraft Wiki
Drowned
Drowned.png
Baby Drowned.png
เลือด

20 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg)

เกราะ

2 (Armor.svg)

ความแรงในการโจมตี

การปะทะ:
ง่าย: 2 (Heart.svg)
ปานกลาง: 3 (Heart.svgHalf Heart.svg)
ยาก: 4 (Heart.svgHeart.svg)
มีตรีศูล: 9 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHalf Heart.svg) [เฉพาะรุ่น Bedrock]
การโจมตีระยะไกล:
มีตรีศูล: 8 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg)

ขนาด

ตัวใหญ่:
สูง: 1.95 บล็อก
กว้าง: 0.6 บล็อก
ตัวเล็ก:
สูง: 0.975 บล็อก
กว้าง: 0.3 บล็อก

การเกิด

ดูที่ การเกิด

ปรากฏครั้งแรก

ดูที่ ประวัติ

ดรอป

ดูที่ การดรอป

อุปกรณ์ที่ดรอป
ค่าประสบการณ์

ตัวใหญ่: 5
ตัวเล็ก: 12

เสียง

ตัวใหญ่:

ตัวเล็ก:

ไอดีภายใน

?

ไอดีเอนทิตี้

drowned

Tom Stone Mojang avatar.png We're sorry. We're so so sorry. Our upcoming Update Aquatic (Phase One out now in several editions of the game, and in pre-release on Java) was meant to be a pleasant experience for our players. A joyous dip into a wet and wonderful new ocean, overflowing with joy, smiles and laughter!

Nothing could be further from the truth.

Because something is down in those murky depths with you. Lurking beneath the surface, below the delightful dolphins, the colourful coral, the terrific tropical fish, awaits a new danger.

Reader, I sincerely hope you never Meet the Drowned.
Tom Stone[1]

ซอมบี้ใต้น้ำ หรือ ดราวน์ (อังกฤษ: Drowned ; จมน้ำ) เป็นม็อบ undead ทั่วไปที่ไม่เป็นมิตรซึ่งเกิดในมหาสมุทรทุกแบบ, แม่น้ำ และหนองน้ำ หรือเมื่อซอมบี้จมน้ำ โดยปกติแล้วพวกมันจะเป็นแหล่งผลิตตรีศูลด้วย

การเกิด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ตามธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ซอมบี้ใต้น้ำจะเกิดตามธรรมชาติที่ระดับแสง 7 หรือน้อยกว่าในไบโอมocean (ยกเว้น Warm Ocean), river และ swamp[เฉพาะรุ่น Bedrock] เวลาพวกมันเกิด จะเกิดมาพร้อมกับน้ำ พวกมันจะไม่เกิดในที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล

ซอมบี้ใต้น้ำแบบโตเต็มวัย และซอมบี้ใต้น้ำแบบเด็กพร้อมกับตร๊ศูล

ซอมบี้ใต้น้ำมีโอกาศที่จเกิดพร้อมกับ trident หรือ fishing rod, และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง nautilus shell. และยังมีโอกาสเล็กน้อยที่จะเกิดเป็น drowned chicken jockey

การกลายร่าง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ถ้าซอมบี้แบบปกติยู่ในน้ำเกิน 30 วินาที่ หลังจากนนี้ซอมบี้จะเข้าสู่กระบวนการกลายร่าง โดยในตอนแรกซอมบี้จะตัวสั่น คล้ายกับการที่ชาวบ้านถูกทำให้เป็นซอมบี้ ณ จุดนี้เราจะไม่สามารถหยุด หรือย้อนกลับได้อีกต่อไปแล้ว และหลังจากผ่านไปอีก 15 วินาทีซอมบี้จะกลายเป็นซอมบี้ใต้น้ำ

กระบวนการกลายร่างของซอมบี้เป็นซอมบี้ใต้น้ำ (คลิกเพื่อดูเป็นภาพเคลื่อนไหว)

ถ้าซอมบี้ธรรมดานั้นถือ หรือสวมบางอย่างไว้และหากกลายร่างแล้ว มันจะดรอบของที่ถือ หรือที่ใส่อยู่ออก ซอมบี้Villager และ Hasks จะไม่เปลี่ยนเป็นซอมบี้ใต้น้ำโดยทันที แต่จะเปลี่ยนเป็นซอมบี้ปกติก่อน แล้วจึงเกิดกระบวนการกลายร่าง

การดรอป[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ซอมบี้ใต้น้ำจะดรอบของเมื่อพวกมันตาย:

 • 5 experience orbs หากฆ่าโดยผู้เล่น หรือหมาที่เชื่องแล้ว (12 หากเป็นซอมบี้ใต้น้ำแบบเด็ก)
 • 0–2 rotten flesh
 • 0-1 gold ingot
 • 0-1 trident[เฉพาะรุ่น Legacy Console และ Bedrock] (3.7% ต่อชิ้น, 4% ที่จะได้ Looting I, 4.3% ที่จะได้ Looting II และ 4.7% ที่จะได้ Looting III)
 • อาวุธได้ก็ตามที่หยิบขึ้นมามีโอกาส 100% ที่จะดรอบอาวุธที่มีความเสียหายเท่ากับตอนหยิบ

อาวุธที่เกิดตามธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

รุ่นจาวา and รุ่น Console
 • 15% ที่จะครอบ trident
 • 2% ที่จะครอบ fishing rod
 • 3% ที่จะครอบ nautilus shell จากในมือ
  • ด้านบนที่กล่าวมาจากได้จากการจมยร้ำแบบธรรมชาติ ไม่ใช้การแปลง
 • ซอมบี้ใต้น้ำมีโอกาส 8.5% ที่จะดรอบอาวุธที่ได้มาแต่กำเนิด และจะดรอบอาวุธที่มีระดับความเสียหาย โดยการสุ่ม และทุกๆ Level ของ Looting จะเพิ่มโอกาส 1% (11.5% ในกรณีLooting III)
 • ซอมบี้ใต้น้ำจะดรอบอาวุธในมือเสมอ
รุ่น Bedrock Edition
 • 15% ที่จะครอบ trident
 • 0.85% ที่จะครอบ fishing rod
 • 8% ที่จะเกิดพร้อม nautilus shell ในมือ
 • trident และ fishing rod
 • ซอมบี้ใต้น้ำมีโอกาส 8.5% ที่จะดรอบอาวุธที่ได้มาแต่กำเนิด และจะดรอบอาวุธที่มีระดับความเสียหาย โดยการสุ่ม และทุกๆ Level ของ Looting จะเพิ่มโอกาส 1% (11.5% ในกรณีLooting III)
 • ซอมบี้ใต้น้ำจะดรอบอาวุธในมือเสมอ
 • มีโอกาศที่ซอมบี้ใต้น้ำจะดรอบอาวุธ และตร๊ศูลพร้อมกัน โดยมีโอกาศเพียงน้อยนิด เพียง 0.3145% (0.38 พร้อมกับ Looting I, 0.4515% พร้อมกับ Looting II, 0.5405% พร้อมกับ Looting III)

พฤติกรรม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

A drowned aiming with its trident.

Drowned have a melee attack, and if they spawn with a trident, they will use it as a ranged weapon. The trident is thrown every 1.5 seconds and will not be enchanted. It is not consumed, even when it is not enchanted with Loyalty. In the Legacy Console Edition and Bedrock Edition, drowned with tridents will use a melee attack if the target is 3 blocks away or less. They will stomp on turtle eggs, attack baby turtles, and like zombies will chase and attack villagers and iron golems. If on land, drowned will seek out nearby water. They will sometimes step onto land, but will quickly return to the water. If a drowned is in any way removed by force from the water, and all nearby water sources has been blocked from it, it becomes passive in daytime, however will go to the nearest water source when provided and once again becomes hostile as soon as it contacts water.

During the day, drowned only swim to attack players that are swimming in the water with them; otherwise, they stay on the floor of the water body they are in, ignoring players that are on land or in a boat. However, at night, drowned swim to the surface and will chase players as well as baby turtles, even outside the water, like regular zombies. The speed of their swim is equal to that of the player.

If a drowned kills a villager with a thrown trident, the villager has a chance of turning into a zombie villager.

Drowned in the Bedrock Edition use a swimming animation similar to the player. They use this animation whenever they try to pathfind to a player that is either below or above them, if the player is on the same ground level, the drowned will simply walk towards them. Drowned will also use this animation if they are tracking a player while they are not standing on a solid block. Their hitbox does not change when doing this animation. Also, if they hold a nautilus shell or anything else in their offhand, their arms will be in the posture the same as a player’s. When attacking, it uses the player’s attacking animation. Still, it uses the same swimming animation when tracking a player underwater.

ค่าข้อมูล[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่มเติมที่: Chunk format

Drowned have entity data associated with them that contain various properties of the mob. Their entity ID is drowned.

Zombie/ZombieBase

ความสำเร็จ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอคอน Achievement คำอธิบายในเกม ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) มีอยู่ Xbox points earned Trophy type (PS)
Xbox PS Pocket Nintendo
Monster HunterAttack and destroy a monsterKill a hostile mob or one of the following neutral mobs: enderman, zombie pigman, spider, cave spider.Xbox OneYesYesYes15GBronze
Xbox 360Alt20G

ความก้าวหน้า[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-plain-raw.pngNot Today, Thank Youปัดลูกศรให้กระเด็นด้วยโล่
(Deflect an arrow with a shield)
Suit Upปัดวัตถุใด ๆ ที่พุ่งมาหาโดยใช้โล่minecraft:story/deflect_arrow
Advancement-plain-raw.pngAdventureผจญภัย สำรวจ และต่อสู้
(Adventure, exploration, and combat)
ฆ่าเอนทิตี้ชนิดใด ๆ หรือถูกฆ่าโดยเอนทิตี้ชนิดใด ๆminecraft:adventure/root
Advancement-plain-raw.pngMonster Hunterฆ่ามอนสเตอร์ที่เป็นศัตรู
(Kill any hostile monster)
Adventure การฆ่าม็อบนอกเหนือจากนี้ไม่ถือเป็นความก้าวหน้าminecraft:adventure/kill_a_mob
Advancement-plain-raw.pngA Throwaway Jokeปาตรีศูลใส่บางอย่าง
ข้อควรระวัง: การปาอาวุธชิ้นเดียวของคุณออกไปไม่ใช่สิ่งที่ดีนัก
(Throw a trident at something.
Note: Throwing away your only weapon is not a good idea.)
Monster Hunterminecraft:adventure/throw_trident
Advancement-plain-raw.pngTake Aimยิงอะไรสักอย่างด้วยลูกธนูและคันธนู
(Shoot something with a bow and arrow)
Monster Hunterminecraft:adventure/shoot_arrow
Advancement-fancy-raw.pngMonsters Huntedฆ่ามอนสเตอร์ที่เป็นศัตรูทุกชนิดอย่างละตัว
(Kill one of every hostile monster)
Monster Hunter การฆ่าม็อบนอกเหนือจากนี้ไม่ถือเป็นความก้าวหน้าminecraft:adventure/kill_all_mobs

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

รุ่น Java
1.1318w11aAdded drowned mobs.
18w15aDrowned will now occasionally spawn with a nautilus shell.
18w16aDrowned will now spawn in underwater ruins.
pre1Drowned now have a swimming animation.
รุ่น Bedrock
1.4beta 1.2.13.8Added drowned mobs as part of "Experimental Gameplay". They use lower-pitched zombie sounds as a placeholder.
beta 1.2.14.2Added baby drowned.
The drowned's face will now glow in the dark.
beta 1.2.20.1Drowned will no longer drop sponge.
Baby drowned will now burn in sunlight.
Drowned now have their own sounds.[ตรวจสอบ]
1.5beta 1.5.0.0Drowned are now present in normal gameplay, rather than only when experimental gameplay is enabled.
Drowned will now sometimes hold nautilus shells.
Zombies will now turn into drowned when underwater.
รุ่น Legacy Console
TU691.76Patch 38Added drowned mobs.
Zombies will now turn into drowned when underwater for too long.

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหาเกี่ยวกับ “Drowned mob“ จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ดความรู้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

DrownedChickenJockey.png
 • Drowned are the only aquatic mobs that are considered undead.
 • A drowned chicken jockey will float to the surface because the chicken it is riding floats, causing the drowned riding it to burn in sunlight during the day, resulting in a chicken in the middle of the ocean or river where the drowned jockey spawned in.
 • Drowned are immune to damage from Guardians and Elder Guardians' lasers and thorns.
 • In Bedrock Edition, drowned have a 3D outer layer. This causes their heads and arms to look larger than on the Java Edition.
  • Like spiders and endermen, they also have eyes that appear to emit a light blue glow.

แกลลอรี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 1. "DANGER SCARY MOB SPOTTED IN SEAS!" – Minecraft.net, July 2, 2018