วัว

จาก Minecraft Wiki
(เปลี่ยนทางจาก Cow)

แม่แบบ:Entity แม่แบบ:About

วัว แม่แบบ:Lang-en เป็นม็อบที่เป็นมิตร ซึ่งสามารถพบได้ในโลกปกติ

การเกิด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การเกิดตามธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

วัวจะเกิดเป็นฝูง 4 ตัว บนบล็อกทึบแสงด้วยพื้นที่อย่างน้อย 2 บล็อกเหนือตัวมันที่ระดับความสว่าง 9 หรือมากกว่า โดยที่พวกมันจะเกิดเป็นฝูงในขณะที่กำลังสร้างโลกครั้งแรก; ถึงแม้ว่าถ้าหากไม่มีม็อบที่เป็นมิตรใน Chunk ที่ถูกโหลด พวกมันก็จะเกิดหลังจากการสร้างโลกในวงจรการเกิดตามปกติ

รุ่น Bedrock[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

วัวจะเกิดเป็นฝูง 2-3 ตัว โดยที่ 5% ของพวกมันจะเป็นลูกเมื่อเกิดตามธรรมชาติ

การผสมพันธุ์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ลูกวัวเทียบขนาดกับวัวตัวโตเต็มวัย

ถ้าเราให้ข้าวสาลีแก่วัว โหมดรักจะถูกกระตุ้นและทำให้มันรวมกันเป็นคู่และสร้างลูกวัว ซึ่งผู้เล่นจะได้ค่าประสบการณ์เล็กน้อย และวัวพ่อแม่ของมันจะมีระยะคูลดาวน์ 5 นาที ก่อนที่พวกมันจะสามารถผสมพันธุ์อีกครั้ง

การเจริญเติบโตของลูกวัวสามารถเร่งได้อย่างช้า ๆ โดยใช้ข้าวสาลี ซึ่งแต่ละครั้งจะเพิ่มเวลาในการโต 10%

วัวเห็ด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การใช้กรรไกรตัดวัวเห็ด (Mooshroom) มันจะกลายเป็นวัวปกติ

การดรอป[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

วัวตัวเต็มวัยเมื่อตายจะดรอปสิ่งของต่อไปนี้

เราสามารถรีดนมวัวได้โดยการแม่แบบ:Controlถัง

การฆ่าลูกวัวจะไม่ได้ไอเทมและค่าประสบการณ์ใด ๆ เหมือนกับลูกสัตว์ชนิดอื่น ๆ

พฤติกรรม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

วัวค่อนข้างที่จะเดินช้าและไร้จุดหมาย เป็นบางครั้งคราวที่ร้องมอและมีการผสมพันธุ์ พวกมันจะหลีกเลี่ยงการเดินตกหน้าผาที่สูงพอที่จะได้รับ Damage และเหมือนกับม็อบเป็นมิตรตัวอื่น ๆ พวกมันจะวิ่งไปรอบ ๆ อย่างสุ่ม ๆ เมื่อมันถูกตี

วัวจะตามผู้เล่นถ้าผู้เล่นถือข้าวสาลี แต่มันจะหยุดตามหากผู้เล่นอยู่ไกลเกินไป (ประมาณ 8 บล็อก)

ค่าข้อมูล[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:See also วัวมีข้อมูลเอนทิตี้ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทั่วไปของม็อบปกติ และไอดีเอนทิตี้ของมันคือ cow.

ความก้าวหน้า[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Load advancements

ความสำเร็จ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Load achievements

วิดีโอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

วัว/video

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Issue list

เกร็ดความรู้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  • วัวในเกมมีลักษณะคล้ายคลึงกับวัวแดงนอร์เวย์ (Norwegian red cattle)
  • วัวใน PC Gamer Minecraft Demo จะถูกตราโลโก้ 'PCG' ไว้ที่ด้านข้าง
  • Notch ได้ระบุในทวีตว่า ม็อบที่เป็นมิตรที่ “สามารถผสมพันธุ์ได้” จะแสดงลักษณะเป็นทั้งสองเพศ และสามารถผสมพันธุ์กับตัวใดก็ได้ในสายพันธุ์นั้น ซึ่งนี่มีผลในวัวตั้งแต่ที่มันมีเขาและสามารถให้นมได้ในตัวเดียวกัน (ถึงแม้ว่าในบางสายพันธุ์วัวเพศเมียก็มีเขาเช่นกัน)

แกลเลอรี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Entities