ปลาค็อด (ไอเทม)

จาก Minecraft Wiki
(เปลี่ยนทางจาก Cod (ไอเทม))

แม่แบบ:Food แม่แบบ:About

ปลาค็อดดิบ แม่แบบ:Lang-en เป็นไอเทมอาหาร

ปลาค็อดสุก แม่แบบ:Lang-en เป็นไอเทมอาหาร ที่ได้จากการปรุงปลาค็อดดิบ

Obtaining[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การตกปลา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

The most common way of obtaining raw cod is fishing. The wait time of one being caught is decreased with the Lure enchantment and the chance of one being caught is slightly decreased with the Luck of the Sea enchantment (named as such because it increases treasure, not fish).

ดร็อปจากม็อบ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Guardians and elder guardians[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Guardians and elder guardians have a 40% and 50% chance to drop raw cod as a common drop respectively when killed. The raw cod will become cooked if the guardian/elder guardian was killed while on fire.

Guardians and elder guardians also drop a random fish as a rare drop besides the common raw cod drop. This has a 60% chance of being raw cod. The chance of getting a fish can be increased with Looting, but the type of fish is not affected.

Polar bears[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Polar bears drop 0–2 raw cod when killed. This has a 75% chance of being raw cod and a 25% chance of being raw salmon. The cod and/or salmon will be raw even if the polar bear is on fire when killed.

Cod mobs[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Cod mobs will always drop 1 raw cod when killed. If it is killed on fire, it will drop cooked cod instead.

โลมา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

โลมา จะดร็อปปลาค็อดดิบ 0–1 อัน เมื่อถูกฆ่า with the chance for an additional cod per level of looting used.

Natural generation[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบนี้อยู่ในระหว่างการแปล

Cooked cod can be found in 75.0% of buried treasure chests in stacks of 2–4.

การเผา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Smelting

การค้าขาย[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ชาวบ้านอาชีพชาวประมง จะขาย ปลาค็อดสุก 6 อัน ต่อปลาค็อดดิบ 6 อัน และ emerald 1 อัน

Usage[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อาหาร[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Raw cod restores แม่แบบ:Hunger and 0.4 saturation. Cooked cod restores แม่แบบ:Hunger and 6 saturation.

Ocelots[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Raw cod can be used to tame ocelots, get cats off of chests, beds, etc., breed cats, and make baby cats grow up faster by 10% of the remaining time.

โลมา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

โลมา can be fed raw cod. Doing this will improve their trust with the player, and interact with them more. However, unlike most animals, this will not cause them to breed.

Additionally, dolphins will swim to the nearest chest in an underwater ruins or shipwreck structure when they are fed raw cod. If the chest in the nearest structure is broken, they will instead swim to the nearest structure that has a chest.

ค่าข้อมูล[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอดี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Java Edition:

ไอเทม ชื่อไอดี
ปลาค็อดดิบ (Raw Cod) cod
ปลาค็อดสุก (Cooked Cod) cooked_cod

Bedrock Edition:

ไอเทม ชื่อไอดี หมายเลขไอดี
ปลาดิบ (Raw Fish) fish 349
ปลาสุก (Cooked Fish) cooked_fish 350

วิดีโอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Issue list

ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Items