แมว

จาก Minecraft Wiki
(เปลี่ยนทางจาก Cat)

{{Entity

|image=Tabby Cat.png;Tuxedo Cat.png

แมว
Tabby Cat.pngTuxedo Cat.pngRed Cat.pngSiamese Cat.pngBritish Shorthair Cat.pngCalico Cat.pngPersian Cat.pngRagdoll Cat.pngWhite Cat.pngJellie Cat.pngBlack Cat.png
Baby Tabby Cat.pngBaby Tuxedo Cat.pngBaby Red Cat.pngBaby Siamese Cat.pngBaby British Shorthair Cat.pngBaby Calico Cat.pngBaby Persian Cat.pngBaby Ragdoll Cat.pngBaby White Cat.pngBaby Jellie Cat.pngBaby Black Cat.png
Tamed Tabby Cat with Red Collar.pngTamed Tuxedo Cat with Red Collar.pngTamed Red Cat with Red Collar.pngTamed Siamese Cat with Red Collar.pngTamed British Shorthair Cat with Red Collar.pngTamed Calico Cat with Red Collar.pngTamed Persian Cat with Red Collar.pngTamed Ragdoll Cat with Red Collar.pngTamed White Cat with Red Collar.pngTamed Jellie Cat with Red Collar.pngTamed Black Cat with Red Collar.pngSitting Tamed Tabby Cat with Red Collar.pngSitting Tamed Tuxedo Cat with Red Collar.pngSitting Tamed Red Cat with Red Collar.pngSitting Tamed Siamese Cat with Red Collar.pngSitting Tamed British Shorthair Cat with Red Collar.pngSitting Tamed Calico Cat with Red Collar.pngSitting Tamed Persian Cat with Red Collar.pngSitting Tamed Ragdoll Cat with Red Collar.pngSitting Tamed White Cat with Red Collar.pngSitting Tamed Jellie Cat with Red Collar.pngSitting Tamed Black Cat with Red Collar.png
Tamed Baby Tabby Cat with Red Collar.pngTamed Baby Tuxedo Cat with Red Collar.pngTamed Baby Red Cat with Red Collar.pngTamed Baby Siamese Cat with Red Collar.pngTamed Baby British Shorthair Cat with Red Collar.pngTamed Baby Calico Cat with Red Collar.pngTamed Baby Persian Cat with Red Collar.pngTamed Baby Ragdoll Cat with Red Collar.pngTamed Baby White Cat with Red Collar.pngTamed Baby Jellie Cat with Red Collar.pngTamed Baby Black Cat with Red Collar.pngSitting Tamed Baby Tabby Cat with Red Collar.pngSitting Tamed Baby Tuxedo Cat with Red Collar.pngSitting Tamed Baby Red Cat with Red Collar.pngSitting Tamed Baby Siamese Cat with Red Collar.pngSitting Tamed Baby British Shorthair Cat with Red Collar.pngSitting Tamed Baby Calico Cat with Red Collar.pngSitting Tamed Baby Persian Cat with Red Collar.pngSitting Tamed Baby Ragdoll Cat with Red Collar.pngSitting Tamed Baby White Cat with Red Collar.pngSitting Tamed Baby Jellie Cat with Red Collar.pngSitting Tamed Baby Black Cat with Red Collar.png
Lying down Tabby Cat with Red Collar.pngLying down Tuxedo Cat with Red Collar.pngLying down Red Cat with Red Collar.pngLying down Siamese Cat with Red Collar.pngLying down British Shorthair Cat with Red Collar.pngLying down Calico Cat with Red Collar.pngLying down Persian Cat with Red Collar.pngLying down Ragdoll Cat with Red Collar.pngLying down White Cat with Red Collar.pngLying down Jellie Cat with Red Collar.pngLying down Black Cat with Red Collar.png
ไอดีภายใน

?

ไอดีเนมสเปซ

?