แท่นปรุงยา

จาก Minecraft Wiki
(เปลี่ยนทางจาก Brewing stand)

แม่แบบ:BlockTileEntity แม่แบบ:About

แท่นปรุงยา แม่แบบ:Lang-en เป็นบล็อกที่ใช้คราฟต์ยา ยาแบบปา และยาแบบระเหย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการปรุงยา ที่แต่เดิมนั้นได้กำหนดให้คราฟต์ในหม้อปรุงยา แต่ปัจจุบันใช้เก็บน้ำแทน

การได้รับ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แท่นปรุงยาจะดรอปก็ต่อเมื่อใช้อีเต้อขุด หากไม่ใช้อีเต้อจะไม่ดรอปอะไรเลย แม่แบบ:Breaking row

การคราฟต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Crafting

การเกิดตามธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แท่นปรุงยาเกิดขึ้นในเรือเอนด์ ซึ่งในแท่นยังมียาฟื้นฟูทันที II สองขวด นอกจากนี้ยังเกิดขึ้นในห้องใต้ดินของอิกลูพร้อมกับยาอ่อนแอแบบปาหนึ่งขวดอยู่ภายใน

แท่นปรุงยาเกิดขึ้นในวิหารของหมู่บ้านโดยไม่มีอะไรอยู่ภายใน‌[กำลังมา: JE 1.14 & BE 1.10]

การใช้งาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

หน้าต่างการปรุงยาในรุ่น Java

ลูกสูบไม่สามารถผลักแท่นปรุงยาได้แม่แบบ:Only

ชื่อปกติที่แสดงอยู่ในหน้าต่างการปรุงยาคือ "Brewing Stand" (หรือ "แท่นปรุงยา" ในภาษาไทย) ซึ่งสามารถเปลี่ยนชื่อได้เองตามต้องการโดยใช้ทั่ง แต่ต้องเปลี่ยนชื่อก่อนวางแท่นปรุงยาลงบนพื้น

นอกจากนี้แท่นปรุงยาให้กำเนิดแสงที่ระดับ 1

การปรุงยา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แท่นปรุงยาเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปรุงยา เราสามารถเปิดหน้าต่างการปรุงยาขึ้นมาได้โดยการกดปุ่ม แม่แบบ:Control ที่แท่นปรุงยา เมื่อหน้าต่างเปิดจะมีช่องใส่ของทั้งสิ้น 5 ช่อง โดย 3 ช่องล่างสำหรับวางขวดแก้วที่เติมน้ำหรือยาตั้งต้น ช่องกลางด้านบนสำหรับใส่วัตถุดิบ และช่องซ้ายด้านบนสำหรับใส่ผงเบลซซึ่งทำหน้าที่เป็นเชื้อเพลิง ผงเบลซหนึ่งไอเทมจะใช้ปรุงยาได้ 20 ครั้ง กระบวนการปรุงยาจะเริ่มขึ้นอัตโนมัติเมื่อมีผงเบลซ วัตถุดิบ และขวดแก้วอย่างน้อย 1 ขวดอยู่ในช่อง

การเปลี่ยนอาชีพ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

หากในหมู่บ้านใด ๆ มีแท่นปรุงยาตั้งอยู่แต่ไม่มีชาวบ้านที่ทำอาชีพนักบวช ชาวบ้านผู้ที่ยังไม่มีอาชีพจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนอาชีพเป็นนักบวช‌[กำลังมา: BE 1.10]

ค่าข้อมูล[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอดี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แท่นปรุงยา/ID

ข้อมูลบล็อก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:See also ในรุ่น Bedrock แท่นปรุงยาใช้ค่าข้อมูลเพื่อกำหนดว่าช่องใดที่มีไอเทมอยู่ภายใน

แท่นปรุงยา/DV

สถานะบล็อก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:See also

แท่นปรุงยา/BS

เอนทิตี้บล็อก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:See also แท่นปรุงยามีเอนทิตี้บล็อกที่เกี่ยวข้องที่ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบล็อก

แท่นปรุงยา/BE

ความก้าวหน้า[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-plain-raw.pngLocal Breweryปรุงยา
(Brew a potion)
Into Fireหยิบไอเทมออกจากช่องในแท่นปรุงยาminecraft:nether/brew_potion

วิดีโอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Video note

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Issue list

เกร็ดความรู้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  • แม้ว่าจะไม่ได้ใช้แท่นปรุงยาก็จะมีควันลอยออกมาจากปลายยอดอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากมีแท่งเบลซร้อนเป็นแกนกลางของแท่นปรุงยา
  • เมื่อแท่นปรุงยาพังจะมีอนุภาคลอยออกมาจากขวดแก้ว แม้ว่าจะไม่มีขวดแก้วตั้งอยู่บนแท่น
  • ขวดแก้วที่ตั้งอยู่บนแท่นปรุงยาจะแสดงน้ำสีแดงอยู่ภายในเสมอ ไม่ว่าขวดนั้นจะเป็นยาแขนงใดหรือแม้แต่เป็นขวดเปล่าหรือขวดน้ำ
  • ด้านหนึ่งของแท่นปรุงยาจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเสมอ ไม่ว่าจะวางจากทิศทางใด
  • Searge กล่าวว่า เหตุผลที่ในเวอร์ชันหลังต้องใช้ผงเบลซในการเริ่มการปรุงยานั้นคือเพื่อไม่ให้ลำดับการเล่นเกมเสียไป ซึ่งผู้เล่นสามารถเจอแท่นปรุงยาได้ในอิกลูในโลกปกติ และใช้ปรุงยาได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังมิติเนเธอร์ (ผงเบลซได้จากการคราฟต์แท่งเบลซ ซึ่งดรอปจากเบลซที่อาศัยอยู่ในเนเธอร์)[1]

แกลเลอรี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Reflist

glassบล็อกเดียวมีกรอบ 2-1000บล็อกไม่มีกรอบ แม่แบบ:Items