Boat

จาก Minecraft Wiki
(เปลี่ยนทางจาก Boats)
บทความนี้ยังเป็นโครง
โปรดช่วยเราโดยการ เพิ่มข้อมูล
Boat
Oak Boat.pngSpruce Boat.pngBirch Boat.pngJungle Boat.pngAcacia Boat.pngDark Oak Boat.png
ชนิด

ยานพาหนะ

ความหายาก

ปกติ

การทดแทนได้

ได้

กองรวมกันได้

ไม่ได้

ความไวไฟ

ไม่, แต่จะพังเมื่ออยู่ในลาวา

ไอดีภายใน

JE: 41
BE: 90

ไอดีเน็ตเวิร์ก

JE: 1

ไอดีเอ็นทิตี้

boat

ดรอป

ดู การดรอป

ค่าข้อมูล

ดู ค่าข้อมูล

ไอดีเนมสเปซ

ดู ค่าข้อมูล

เรือ (อังกฤษ: Boat) เป็นทั้งไอเทมและยานพาหนะซึ่งเป็นเอนทิตี้

การได้รับ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เรือสามารถทุบกลับเป็นไอเทมได้โดยการทุบมันรัว ๆ ซึ่งอุปกรณ์และอาวุธที่ทำดาเมจ 4 หรือมากกว่านั้นจะสามารถทุบเรือให้แตกได้เลยเพียงแค่ครั้งเดียว

การคราฟต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ส่วนผสม สูตร Crafting คำอธิบาย
Matching Planks

[เฉพาะรุ่น Java]
Matching Planks +
Wooden Shovel
[เฉพาะรุ่น Bedrock และ Legacy Console]
พลั่วใช้แสดงเป็นไม้พาย

การควบคุม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

กดปุ่มใช้ไอเทมที่เรือเพื่อขึ้นเรือ

A boat can be exited by pressing the ⇧ Left Shift key,[เฉพาะรุ่น Java] pressing down the right analog stick,[เฉพาะรุ่น Legacy Console] tapping on the "Leave Boat" button,[เฉพาะรุ่น Bedrock] or pressing the jump key[เฉพาะรุ่น Windows 10]. When exiting a boat, the player is placed in the direction the player is facing, or, if facing directly up or down, the player is placed in front of the boat. If possible from the dismounting position, the exiting player will be placed on land.

With a keyboard or gamepad, boats are controlled using the forward, left (turns left), right (turns right), and backwards keys. Using the sprint key will increase the field of vision, but will not increase speed as if sprinting.

With touchscreen controls, two buttons for steering appear. The right button or key steers to the left, and the left button or key steers to the right. Pressing both buttons move the boat forward.

พฤติกรรม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เอนทิตี้หลายตัวในเรือแต่ละลำ

Boats move according to the player's control or water currents. Boats have the same speed as minecarts. If on land, a boat may still be controlled but extremely slowly. A boat does not turn with mouse-look. A player cannot both move (row) and use items at the same time.

Boats can be used to safely travel through water, and will not be damaged from collisions or from falling. If a boat runs into a lily pad, the block will be broken.

A player will usually not sustain damage when falling from heights whilst riding a boat.

Boats effectively have just over 4 (Heart.svgHeart.svg) (exactly 4 damage isn't quite enough to destroy it), and regenerate 110 per tick. When on the ground, they have 0.455 the height of a block.

If a boat is pushed under water, for instance if moved under a waterfall, or if moved up or down into a current, it will sink.

Boats can support two riders, including mobs. Only the player or mob that boarded first can control the boat. Mobs can't exit a boat and are trapped until the boat gets destroyed.

Riding a boat will not deplete hunger.

Java / Legacy Console Editions
 • Boats move extremely fast while on ice. When moving fast enough, there will be "water spray" visual effect representing the bow wake. Being in a boat limits the player's mouse-look to the forward 180 degree arc. A boat will break snow layers that it runs into. Players receive no fall damage if falling in a boat.
 • A sunken boat is sunk forever, unable to be retrieved until it is broken by the player.
 • For mobs to enter a boat, they must walk directly on top of it. A mob cannot control the boat.
Bedrock Edition
 • A sunken boat will float again when it emerges from the current or the waterfall that is keeping it down.
 • Boats emit smoke when destroyed.
 • Mobs can be 'picked up' by riding a boat near them, and a mob can drive the boat without the aid of the player.

การดรอป[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

When destroyed via attacking or other forms of damage such as fire, a boat drops its item form. A boat will not get destroyed if it crashes against a block or lily pad, unlike in versions before 1.9, but if it is killed from fall damage, it will drop 3 corresponding planks of the boat's type.

เชื้อเพลิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

A boat can be used as fuel in furnaces, smelting 2 items in the Java and Legacy Console Editions, and 6 items in the Bedrock Edition per boat.

ค่าข้อมูล[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอดี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบนี้ยังหาคำแปลไม่ครบ

รุ่น Java:

เรือ ไอดีเนมสเปซ
โอ๊กไอเทม oak_boat
สปรูซไอเทม spruce_boat
เบิร์ชไอเทม birch_boat
Jungle ไอเทม jungle_boat
อาเคเชียไอเทม acacia_boat
Dark Oak ไอเทม dark_oak_boat
เอนทิตี้ boat

รุ่น Bedrock:

เรือ ไอดีเนมสเปซ เลขไอดี
ไอเทม boat 333
เอนทิตี้ 70


In Bedrock Edition, boats use the following data values:

Boat Data value
Oak 0
Spruce 1
Birch 2
Jungle 3
Acacia 4
Dark Oak 5

ข้อมูลเอนทิตี้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่มเติมที่: Chunk format

Boats have entity data associated with them that contain various properties of the entity.

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

java Alpha
v1.0.6 Added boats.
java Beta
1.6.6Crashing into soul sand on a boat will kill the player, but keep the boat intact.
1.8?It is possible to score a critical hit against a boat.
รุ่น Java
1.3.112w15aBoats can be shot out from dispensers.
12w21aBoats will no longer take damage when colliding with lily pads. Instead, the lily pads themselves will break.
12w23aBoats can accelerate to faster than previous speeds, and are now easier to control.
12w27aBoats will now drop their item instead of wood planks and sticks if broken by a player.
1.6.1?New boat physics with lower inertia, but left, back and right controls were removed.
Boats will now take damage and break when colliding with many lily pads in a short time.
1.7.213w36aCan /summon mobs riding boats, though at this point mobs cannot control boats.
13w43aNo longer inflict fall damage when running aground.
Slightly improved boats being broken by lily pads.
Left, back and right controls added again.
1.814w06aMobs riding boats can control them, so that they can chase or flee enemies, move toward food, move about randomly, or whatever they would do on land. The exceptions are the ghast and bat, which cannot control boats.
1.8.2pre2Boats can survive crashes at higher speeds.
1.915w41a Boats overhauled. They are now larger, feature models of wooden oars on both sides, and can hold two passengers. They also are not destroyed by collisions while in the water, and do not suffer as much from client-server desync.
Mobs can now board boats, though they can no longer control them.
A new set of controls was introduced: it included holding down the right and left keys to move forward, and using the right key to move the right oar, turning the boat to the left (and vice-versa). Mouse movement no longer turned boats, and the forward and back keys no longer had any effect. All this was changed in 16w04a.
Players could no longer use items or attack from boats unless they were at a complete stop. This was changed in 15w42a.
Crafting recipe was changed to require a wooden shovel as shown below. This was later reverted in 16w04a.
Added variants of all wood types, though only the oak boat can be crafted.
NBT tag Type (string) is added for the Boat entity, taking values oak, spruce, birch, jungle, acacia and dark_oak.
15w42aBirch, spruce, acacia and jungle boats can now be crafted using the same recipe as oak, except with the corresponding planks.
The new boats are now comparable in speed to the old boats (slightly faster than sprinting), though with less momentum.
Players can now use items and attack immediately after they stop rowing.
15w43cBoat texture is remapped, so that they now have a separate texture per oar and per side of the boat.
15w45aThe dark oak boat can now be crafted.
15w51aBoats now drop their corresponding planks when broken.
16w04aBoats are faster and will now move forward and backward using the forward and backward keys respectively, and will steer left and right using the left and right keys respectively. The rowing mechanism introduced in 15w41a, holding the right and left keys, is removed and no longer moves the boat forward. The controls are now more similar to boats before the overhaul.
Boats now sink when underwater, or within flowing water of any depth.
Crafting is restored to the original recipe, no longer requiring a wooden shovel as it had since 15w41a (though matching wood planks is still required).
Riding a boat no longer subjects water-sensitive mobs to being damaged by water, and no longer protects sunlight-sensitive mobs from being damaged by sunlight.
Dismounting now attempts to place the player on land.
16w06aRiding entities such as boats are now run by the client rather than by the server.
1.1116w32aChanged entity ID from Boat to boat.
16w33aBoats can now be used to fuel furnaces.
1.1217w17aAdd boat paddles sound.
1.1317w47aThe oak boat ID has been changed from boat to oak_boat.
Prior to The Flattening, these items' numeral IDs were 333, 444, 445, 446, 447 and 448.
รุ่น Java ที่กำลังจะมา
1.1418w43a Oak boat (Item) TextureUpdate.png Birch boat (Item) TextureUpdate.png Spruce boat (Item) TextureUpdate.png Jungle boat (Item) TextureUpdate.png Acacia boat (Item) TextureUpdate.png 32px Changed the textures of all boats.
pocket Alpha
0.11.0September 19, 2014Tommaso Checchi tweeted a picture of a player riding a boat, stating that the most important thing is to "get the paddling right".
January 26, 2015Tommaso Checchi tweets a screenshot of multiple riders in a single boat.
February 20, 2015Tommaso Checchi tweets a screenshot of multiple boats with only mobs in them.
build 1 Added boats. Each wood type has its own respective variant, though they share the same sprite as items.
Boats can support two riders, including mobs.
Boats are larger in size.
Are more resistant to crashing against land.
build 12Projectiles can now be shot from boats.
0.12.1build 1Added all boat variants to the creative inventory.
New inventory icons for boats. The sprite now includes paddles and represents their respective wood color.
0.13.0build 1Boats are now slightly faster than sprinting, and will no longer deplete hunger.
Players can now use items and attack immediately after they stop rowing.
build 3Boats will now stack on top of each other.
รุ่น Bedrock
1.2.0beta 1.2.0.22Boats now move faster on ice.
1.5.0beta 1.5.0.0Changed the steering of boats when using keyboard and mouse - W now moves the boat forwards and S reverses it.
beta 1.5.0.4Boats can now sink or float on bubble columns.
รุ่น Bedrock ที่กำลังจะมา
1.10.0beta 1.10.0.3 Oak boat (Item) TextureUpdate.png Birch boat (Item) TextureUpdate.png Spruce boat (Item) TextureUpdate.png Jungle boat (Item) TextureUpdate.png Acacia boat (Item) TextureUpdate.png 32px Changed the textures of all boats.
รุ่น Legacy Console
TU1CU11.0Patch 1 Added boats.
TU12Increased maximum number of boats in a world to 40.
Boats will now break when it hits land hard.
TU141.04Are not broken by lily pads anymore, instead they run straight through the lily pad now, breaking and sometimes dropping it.
When they crash they can sometimes drop themselves.
Are less glitchy and more responsive now.
Increased maximum speed.
When exiting, players will be moved from the boat.
When broken by a player, they drop a boat now.
TU46CU361.38Patch 15 Boats overhauled to match Java Editions 1.9 boats.
TU57CU491.56Patch 27Crafting recipe was changed to require a wooden shovel.
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0Added Boat.

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหาเกี่ยวกับ “Boat” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ดความรู้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • A chest is short enough that a boat will fall onto it rather than crashing into it.
 • Sand, red sand, concrete powder, gravel, anvils and dragon eggs drop as items when they fall onto a boat that is in water.
 • Boats travel at fast speeds when on ice. They travel faster on packed ice, and even faster on blue ice.
 • The crafting recipes for boats are the only recipes that can be unlocked in the recipe book without having any items.
 • Standing on a floating boat will drain the hunger bar if the boat was moved.

แกลเลอรี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]