เรือ

จาก Minecraft Wiki
(เปลี่ยนทางจาก Boat)

แม่แบบ:Stub แม่แบบ:ItemEntity

เรือ (อังกฤษ: Boat) เป็นทั้งไอเทมและยานพาหนะซึ่งเป็นเอนทิตี้

การได้รับ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เรือสามารถทุบกลับเป็นไอเทมได้โดยการแม่แบบ:Controlมันรัว ๆ ซึ่งอุปกรณ์และอาวุธที่ทำดาเมจ 4 หรือมากกว่านั้นจะสามารถทุบเรือให้แตกได้เลยเพียงแค่ครั้งเดียว

การคราฟต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Crafting แม่แบบ:Crafting

การควบคุม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

กดปุ่มแม่แบบ:Controlที่เรือเพื่อขึ้นเรือ

A boat can be exited by pressing the ⇧ Left Shift key,แม่แบบ:Only pressing down the right analog stick,แม่แบบ:Only tapping on the "Leave Boat" button,แม่แบบ:Only or pressing the แม่แบบ:Control keyแม่แบบ:Only. When exiting a boat, the player is placed in the direction the player is facing, or, if facing directly up or down, the player is placed in front of the boat. If possible from the dismounting position, the exiting player will be placed on land.

With a keyboard or gamepad, boats are controlled using the แม่แบบ:Control, แม่แบบ:Control (turns left), แม่แบบ:Control (turns right), and แม่แบบ:Control keys. Using the แม่แบบ:Control key will increase the field of vision, but will not increase speed as if sprinting.

With touchscreen controls, two buttons for steering appear. The right button or key steers to the left, and the left button or key steers to the right. Pressing both buttons move the boat forward.

พฤติกรรม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เอนทิตี้หลายตัวในเรือแต่ละลำ

Boats move according to the player's control or water currents. Boats have the same speed as minecarts. If on land, a boat may still be controlled but extremely slowly. A boat does not turn with mouse-look. A player cannot both move (row) and use items at the same time.

Boats can be used to safely travel through water, and will not be damaged from collisions or from falling. If a boat runs into a lily pad, the block will be broken.

A player will usually not sustain damage when falling from heights whilst riding a boat.

Boats effectively have just over 4 (แม่แบบ:Healthbar) (exactly 4 damage isn't quite enough to destroy it), and regenerate 110 per tick. When on the ground, they have 0.455 the height of a block.

If a boat is pushed under water, for instance if moved under a waterfall, or if moved up or down into a current, it will sink.

Boats can support two riders, including mobs. Only the player or mob that boarded first can control the boat. Mobs can't exit a boat and are trapped until the boat gets destroyed.

Riding a boat will not deplete hunger.

Java / Legacy Console Editions
 • Boats move extremely fast while on ice. When moving fast enough, there will be "water spray" visual effect representing the bow wake. Being in a boat limits the player's mouse-look to the forward 180 degree arc. A boat will break snow layers that it runs into. Players receive no fall damage if falling in a boat.
 • A sunken boat is sunk forever, unable to be retrieved until it is broken by the player.
 • For mobs to enter a boat, they must walk directly on top of it. A mob cannot control the boat.
Bedrock Edition
 • A sunken boat will float again when it emerges from the current or the waterfall that is keeping it down.
 • Boats emit smoke when destroyed.
 • Mobs can be 'picked up' by riding a boat near them, and a mob can drive the boat without the aid of the player.

การดรอป[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

When destroyed via attacking or other forms of damage such as fire, a boat drops its item form. A boat will not get destroyed if it crashes against a block or lily pad, unlike in versions before 1.9, but if it is killed from fall damage, it will drop 3 corresponding planks of the boat's type.

เชื้อเพลิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

A boat can be used as fuel in furnaces, smelting 2 items in the Java and Legacy Console Editions, and 6 items in the Bedrock Edition per boat.

ค่าข้อมูล[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอดี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เรือ/ID


In Bedrock Edition, boats use the following data values:

เรือ/DV

ข้อมูลเอนทิตี้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:See also Boats have entity data associated with them that contain various properties of the entity.

เรือ/ED

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Issue list

เกร็ดความรู้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • A chest is short enough that a boat will fall onto it rather than crashing into it.
 • Sand, red sand, concrete powder, gravel, anvils and dragon eggs drop as items when they fall onto a boat that is in water.
 • Boats travel at fast speeds when on ice. They travel faster on packed ice, and even faster on blue ice.
 • The crafting recipes for boats are the only recipes that can be unlocked in the recipe book without having any items.
 • Standing on a floating boat will drain the hunger bar if the boat was moved.

แกลเลอรี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Items แม่แบบ:Entities