Block

จาก Minecraft Wiki
(เปลี่ยนทางจาก Blocks)
บล็อกทั้งหมดในรุ่นจาวาเวอร์ชัน 1.12.2

บล็อก (อังกฤษ: Block) เป็นหน่วยพื้นฐานของโครงสร้างเกม Minecraft

พฤติกรรม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ทั้งบล็อกของแข็งและบล็อกของเหลวนั้น ต่างก็สร้างสิ่งแวดล้อมในเกม และสามารถเก็บและใช้ในแฟชั่นที่หลากหลาย บางบล็อก เช่น ดิน, หินทราย จะทึบแสง ในขณะที่บล็อกอื่น ๆ เช่น กระจก, น้ำแข็ง จะโปร่งแสง

บางบล็อก เช่น คบเพลิง, หินเรืองแสง จะเปล่งแสง ซึ่งปริมาณของแสงที่มันเปล่งนั้นก็จะแตกต่างกันไป (ดูที่ ตารางค่าของแสง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม) บล็อกทึบแสงส่วนใหญ่จะกันแสงโดยสมบูรณ์ ในขณะที่บล็อกโปร่งแสงจะไม่มีผลใด ๆ ต่อแสงหรือการกระจายของแสงเลย

บล็อกส่วนใหญ่จะไม่มีผลต่อแรงโน้มถ่วง แต่ยกเว้น ทราย, ทรายแดง, กรวด, ทั่ง, ไข่มังกร, ผงคอนกรีต และแผ่นหิมะ[เฉพาะรุ่น Legacy Console และ Bedrock]

ส่วนมาก มีแค่หนึ่งบล็อกที่สามารถบรรจุในหนึ่งช่องว่างเท่านั้น ยกเว้น ชั้นหิมะ[เฉพาะรุ่น Bedrock] ซึ่งสามารถวางทับกันได้ถึง 8 ครั้งในหนึ่งช่อง และ น้ำ ซึ่งสามารถรวมกับบล็อกไม่เต็มได้ด้วยระบบ น้ำขัง

ความสูงของบล็อก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บล็อกของแข็งส่วนใหญ่จะสูง 1 เมตร แต่บางบล็อก (อย่างเช่น Slab และบันได) จะมีความสูงที่ไม่เป็นมาตรฐาน

ผู้เล่นสามารถเดินขึ้นจากบล็อกที่ต่ำกว่าไปยังบล็อกที่สูงกว่าได้โดยอัตโนมัติ โดยบล็อกนั้นจะต้องสูงต่างกันได้มากสุดแค่ 0.6 (35) ของบล็อก

เท็กซ์เจอร์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เท็กซ์เจอร์

เท็กซ์เจอร์บนหน้าของบล็อกนั้นเป็น 16×16 พิกเซิล โดยบล็อกส่วนใหญ่จะมีปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตรโดยค่าเริ่มต้น แต่รูปร่างของมันสามารถเปลี่ยนได้โดยโมเดล และบล็อกส่วนใหญ่ก็มีเท็กซ์เจอร์ที่ขยับได้ด้วย เช่น น้ำ, ลาวา, Nether portal, End portal, End gateway, ไฟ, Sea lantern, Command block, Prismarine และ Magma block

การใช้ Resource pack นั้น ผู้เล่นจะสามารถเปลี่ยน Texture และความละเอียดของบล็อกได้ รวมไปทั้ง Texture ที่ขยับได้ด้วย มันสามารถที่จะเปลี่ยนรูปร่างของบล็อกโดยโมเดลและขนาดของบล็อกเป็นขนาดเท่าไรก็ได้ที่เท่ากับความกว้างและความสูงของการยกกำลัง 2 มันขึ้นจะใช้ได้

รายการบล็อก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ตามธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บล็อกตามธรรมชาติจะถูกสร้างขึ้นในฐานะส่วนหนึ่งของภูมิประเทศในโลกปกติ, นรก และ ดิเอน ซึ่งนี่ก็รวมไปถึงแร่และของเหลวด้วย และบางส่วนของบล็อกเหล่าก็ถูกสร้างขึ้นเป็นส่วนของโครงสร้าง

Fire

Magma Block

Prismarine Sea Lantern

พืช, สัตว์ และเชื้อรา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บล็อกเหล่านี้เป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตใน Minecraft โดยส่วนใหญ่พวกมันสามารถเติบโตและนำมาเป็นแหล่งทำฟาร์มได้


ผลิตขึ้น[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บล็อกที่ผลิตขึ้นสามารถหาได้ผ่านการคราฟต์หรือการเผาและบางส่วนก็สามารถพบได้ตามโครงสร้างที่เกิดขึ้นด้วย

มีประโยชน์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บล็อกที่มีประโยชน์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายที่เป็นประโชยน์แก่ผู้เล่น

เครื่องจักร[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เครื่องจักรสามารถใช้ในการทำงานที่หลากหลาย

โหมดสร้างสรรค์เท่านั้น[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บล็อกเหล่านี้สามารถเข้าถึงจากช่องเก็บของในโหมดสร้างสรรค์เท่านั้น

ใช้คำสั่ง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บล็อกเหล่านี้สามารถเข้าถึงจากการใช้คำสั่งต่าง ๆ เท่านั้น เช่น /give

Command BlockRepeating Command BlockChain Command Block

รุ่นเบดร็อค และ รุ่น นิวนินเท็นโด สามดี เท่านั้น[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บล็อกเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ในรุ่น Bedrock และ รุ่น New Nintendo 3DS เท่านั้น ในรุ่นเหล่านี้ Item frame จะทำหน้าที่เป็นบล็อกเอนทิตี้, Stonecutter สามารถเข้าถึงจากช่องเก็บของในโหมดสร้างสรรค์, จากคำสั่ง หรือโดยการแก้ไขช่องเก็บของเท่านั้น, และ Obsidian เรืองแสง, Bedrock ล่องหน และ Nether reactor cores ไม่สามารถเข้าถึงได้เลย แต่มันยังคงจะมีอยู่ในโลกของเวอร์ชันเก่า ๆ


รุ่นสำหรับการศึกษาเท่านั้น[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บล็อกเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ในรุ่นสำหรับการศึกษาและรุ่นเบดร็อก เท่านั้น

Heat Block

ถูกลบออกแล้ว[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บล็อกที่ถูกลบออกแล้วจะไม่มีอยู่ในเวอร์ชันปัจจุบันของเกมแล้ว

Crying Obsidian Double Stone Slab

ทางเทคนิค[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บล็อกทางเทคนิค - บล็อกในรูปภาพนี้ไม่มีอยู่ในเวอร์ชันปัจจุบันของ Minecraft แล้ว ยกเว้น Farmland และ Mob spawner

บล็อกทางเทคนิค (อังกฤษ: Technical block) เป็นบล็อกที่มีหน้าที่หลักเกี่ยวข้องกับการใช้บล็อกอื่น ๆ พวกมันไม่สามารถหาได้จากเกมการเล่นปกติ ส่วนใหญ่แล้วจะไม่สามารถหาได้จากคำสั่ง แต่ก็มีบางส่วนที่สามารถหาได้จากคำสั่งหรือม็อบ พวกเขาตอบสนองวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในช่วงเหตุการณ์ภายในเกม ถ้าหากเราได้รับมัน โดยปกติมันจะมี Missing Texture Block.png Texture ที่หายไป (Missing texture)

บล็อกส่วนใหญ่เหล่านี้มีการแสดงที่แตกต่างกันในช่องเก็บของ; Flint and steel ใช้ในการจุดไฟ, น้ำและลาวาสามารถใช้วางได้โดยใช้ถังของพวกมัน, และบล็อกอย่างเช่น เตียง, ประตู, เค้ก และกระถางดอกไม้มีช่องเก็บของที่แยกจากกันโดยสิ้นเชิง

วิดีโอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

รุ่น Java Pre-classic
rd-132211Added blocks that can be placed and destroyed.
Added air, but internally isn't a block.
rd-160052There is now support for different block types.
New particles are now shown when destroying a block.
New support for dynamic blocks.
Added pick blocks functionality.
รุ่น Java Classic
?Added multiple sounds for blocks.
August 4, 2009Breaking blocks allows picking them up and place them, thus adding and removing them from the inventory.
August 14, 2009The requirement to have to hold down the mouse button to break blocks, creating a block-breaking animation, was first shown.
0.27 SURVIVAL TESTThe player will now begin with 10 TNT blocks and can now obtain dirt, cobblestone from stone, wooden planks from wood, gold blocks from gold ore, iron blocks from iron ore, stone slabs from coal ore, and white wool from sheep.
0.28Right click will now add blocks and left click will now remove them.
The player can now build with naturally occurring blocks.
The player can now use bookshelves, sponges, colored wools, bricks, obsidians and moss stones.
Operators of servers can now also build bedrock. Some custom servers can now give the ability to place grass blocks and fluid blocks, too.
All new block types have now been added.
รุ่น Java Indev
0.31 (December 23, 2009, 2)Blocks can now be dropped on the ground.
Blocks that are thrown on the ground can now also be picked up.
0.31 (January 22, 2010)Blocks can now be placed on resource items. As a result, resource items will now be pushed off.
0.31 (January 25, 2010, 1)Added new block particles.
รุ่น Java Infdev
February 27, 2010It is now possible to place blocks inside the player.
?It is now impossible to place blocks inside the player.
Solid blocks will now cause suffocation.
รุ่น Java
1.7.213w37aThe ability to obtain the item form of 26 technical blocks has now been removed. These were the bed (26), piston head and extension (34 & 36), redstone wire (55), wheat crops (59), standing and wall sign (63 & 68), wooden and iron door (64 & 71), lit redstone ore (74), unlit redstone torch (75), sugar cane (83), cake (92), unpowered and powered repeater (93 & 94), pumpkin and melon stem (104 & 105), nether wart (115), brewing stand (117), cauldron (118), lit redstone lamp (124), tripwire (132), flower pot (140), skull (144), and unpowered and powered comparator (149 & 150).
13w38bAir is now internally a block[1] and can be kept in the inventory. It has a missing texture, MissingTextureInventory.png.
13w38cAir can now no longer be kept in the inventory anymore.
1.814w25aThe ability to obtain the item form of 12 technical blocks has now been removed. These blocks were flowing and stationary water and lava blocks (8, 9, 10 & 11), double stone and wooden slabs (43 & 125), fire blocks (51), nether and end portal blocks (90 & 119), cocoa pods (127), and potato and carrot crops (141 & 142).
Blocks will now show the closest item form to themselves as the icon in the superflat settings menu.
14w26bAll technical blocks, except for the monster spawner (52) and farmland (60), will now have a missing texture in the inventory, Missing Texture Block.png, due to their item models being nonexistent.
1.915w49aThe ability to obtain the item form of lit furnaces (62) has now been removed.
รุ่น Pocket Alpha
Pre-releaseAdded exclusive cyan flowers and invisible bedrock.
0.2.0Breaking blocks will now allow the player to pick them up and place them, thus adding and removing them from the inventory.
0.2.1Added block breaking animation.
0.5.0Added exclusive nether reactor core and glowing obsidian.
0.6.0Added exclusive stonecutter.
0.9.0?Removed cyan flower.
0.12.1?Nether Reactor Core is now no longer obtainable in survival or creative.
0.13.0?Removed crafting recipe and functionality of the stonecutter. It can still be found in the creative inventory.

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหาเกี่ยวกับ “Block” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ดความรู้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  • Certain blocks may interpret positions they cannot be placed in by normal means as a valid position. For example, a sign placed in midair via /setblock or through bugs will remain in midair even when updated, until either it is broken, or a block is placed below it and broken.


ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]