บล็อก

จาก Minecraft Wiki
(เปลี่ยนทางจาก Blocks)

แม่แบบ:About

บล็อคทั้งหมดในรุ่น Java

บล็อก (อังกฤษ: Block) เป็นหน่วยพื้นฐานของโครงสร้างเกม ไมน์คราฟต์ ที่สามารถวางได้โดยตรงในโลกของเกม

พฤติกรรม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ความหลากหลายของบล็อกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแนวปะการังใต้น้ำ สามารถมองเห็นทรายเรียงรายไปตามพื้นดิน หินทรายตัดในซากปะระหักพังใต้น้ำและปะการังหลากหลายรูปแบบ

ส่วนมาก มีแค่หนึ่งบล็อกที่สามารถบรรจุในหนึ่งช่องว่างเท่านั้น ยกเว้น ชั้นหิมะแม่แบบ:Only ซึ่งสามารถวางทับกันได้ถึง 8 ครั้งในหนึ่งช่อง และ น้ำ ซึ่งสามารถรวมกับบล็อกไม่เต็มได้ด้วยระบบ น้ำขัง

ทั้งบล็อกของแข็งและบล็อกของเหลวนั้น ต่างก็สร้างสิ่งแวดล้อมในเกม และสามารถเก็บและใช้ในแฟชั่นที่หลากหลาย บางบล็อก เช่น ดิน, หินทราย จะทึบแสง ในขณะที่บล็อกอื่น ๆ เช่น กระจก, น้ำแข็ง จะโปร่งแสง

บางบล็อก เช่น คบเพลิง, หินเรืองแสง จะเปล่งแสง ซึ่งปริมาณของแสงที่มันเปล่งนั้นก็จะแตกต่างกันไป (ดูที่ ตารางค่าของแสง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม) บล็อกทึบแสงส่วนใหญ่จะกันแสงโดยสมบูรณ์ ในขณะที่บล็อกโปร่งแสงจะไม่มีผลใด ๆ ต่อแสงหรือการกระจายของแสงเลย

บล็อกส่วนใหญ่จะไม่มีผลต่อแรงโน้มถ่วง ยกเว้น ทราย, ทรายแดง, กรวด, ทั่ง, ไข่มังกร, ผงคอนกรีต, นั่งร้าน และแผ่นหิมะแม่แบบ:Only

ความสูงของบล็อก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บล็อกตันส่วนใหญ่จะสูง 1 เมตร (3.28084 ฟุต) แต่บางบล็อก (อย่างเช่น แผ่น และบันได) จะมีความสูงที่ไม่เป็นมาตรฐาน

ผู้เล่นสามารถเดินขึ้นจากบล็อกที่ต่ำกว่าไปยังบล็อกที่สูงกว่าได้โดยอัตโนมัติ โดยบล็อกนั้นจะต้องสูงต่างกันได้มากสุดแค่ 0.6 (35) ของบล็อก หรือ 1.9685 ฟุต

นอกจากนี้ขีดจำกัดความสูงของโลกคือ 256 บล็อก/เมตร (839.895 ฟุต)

เทกซ์เจอร์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เทกซ์เจอร์บนหน้าของบล็อกนั้นเป็น 16×16 พิกเซล โดยบล็อกส่วนใหญ่จะมีปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตรโดยค่าเริ่มต้น แต่รูปร่างของมันสามารถเปลี่ยนได้โดยโมเดล และบล็อกส่วนใหญ่ก็มีเทกซ์เจอร์ที่ขยับได้ด้วย เช่น น้ำ, ลาวา, Nether portal, End portal, End gateway, ไฟ, Sea lantern, บล็อกคำสั่ง, Prismarine และ Magma block

การใช้รีซอร์ซแพ็กนั้น ผู้เล่นจะสามารถเปลี่ยนเทกซ์เจอร์ และความละเอียดของบล็อกได้ รวมไปทั้งเท็กเจอร์ ที่ขยับได้ด้วย มันสามารถที่จะเปลี่ยนรูปร่างของบล็อกโดยโมเดลและขนาดของบล็อกเป็นขนาดเท่าไรก็ได้ที่เท่ากับความกว้างและความสูงของการยกกำลัง 2

บล็อกทั้งหมด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

[ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม] ไม่สามารถหาบล็อกที่มีพื้นหลังสีเทาได้ในช่องเก็บของ

บล็อก
Acacia Button.png Acacia Button
Acacia Door.png Acacia Door
Acacia Fence Revision 2.png Acacia Fence
Acacia Fence Gate.png Acacia Fence Gate
Acacia Leaves TextureUpdate.png Acacia Leaves
Acacia Log Axis Y JE5 BE3.png Acacia Log
Acacia Planks JE3 BE2.png Acacia Planks
Acacia Pressure Plate.png Acacia Pressure Plate
Acacia Sapling JE2 BE2.png Acacia Sapling
Acacia Standing Sign.png Acacia Sign
Acacia Slab Revision 3.png Acacia Slab
Acacia Stairs.png Acacia Stairs
Acacia Trapdoor.png Acacia Trapdoor
Acacia Wall Sign.png Acacia Wall Sign
Acacia Wood Axis Y JE5 BE2.png Acacia Wood
Texture Update Activator Rail.png Activator Rail
Air
Allium JE2 BE2.png Allium
Andesite JE3 BE2.png Andesite
Andesite Slab Revision 2.png Andesite Slab
Andesite Stairs.png Andesite Stairs
Andesite Wall.png Andesite Wall
Anvil JE3 BE2.png Anvil
Attached Stem.png Attached Melon Stem
Attached Stem.png Attached Pumpkin Stem
Azure Bluet JE2 BE2.png Azure Bluet
Leafless Bamboo.png Bamboo
Bamboo Sapling.png Bamboo Sapling
Barrel JE1 BE1.png Barrel
Barrier.png Barrier
Beacon.png Beacon
Bedrock JE2 BE2.png Bedrock
Beetroots Age 3 JE2 BE2.png Beetroots
Bell JE3.png Bell
Birch Button.png Birch Button
Birch Door.png Birch Door
Birch Fence Revision 2.png Birch Fence
Birch Fence Gate.png Birch Fence Gate
Birch Leaves TextureUpdate.png Birch Leaves
Birch Log Axis Y JE5 BE3.png Birch Log
Birch Planks JE3 BE2.png Birch Planks
Birch Pressure Plate.png Birch Pressure Plate
Birch Sapling JE2 BE2.png Birch Sapling
Birch Standing Sign.png Birch Sign
Birch Slab Revision 3.png Birch Slab
Birch Stairs.png Birch Stairs
Birch Trapdoor.png Birch Trapdoor
Birch Wall Sign.png Birch Wall Sign
Birch Wood Axis Y JE5 BE2.png Birch Wood
Black Banner.png Black Banner
Black Bed.png Black Bed
Black Carpet.png Black Carpet
Black Concrete.png Black Concrete
Black Concrete Powder.png Black Concrete Powder
Black Glazed Terracotta.png Black Glazed Terracotta
Black Shulker Box.png Black Shulker Box
Black Stained Glass.png Black Stained Glass
Black Stained Glass Pane.png Black Stained Glass Pane
Black Terracotta JE1 BE1.png Black Terracotta
Black Wall Banner.png Black Wall Banner
Black Wool.png Black Wool
Blast Furnace JE1 BE1.png Blast Furnace
Block of Coal JE3 BE2.png Block of Coal
Block of Diamond JE6 BE3.png Block of Diamond
Block of Emerald JE4 BE3.png Block of Emerald
Block of Gold JE6 BE3.png Block of Gold
Block of Iron JE4 BE3.png Block of Iron
Block of Quartz Revision 3.png Block of Quartz
Block of Redstone JE2 BE2.png Block of Redstone
Blue Banner.png Blue Banner
Blue Bed.png Blue Bed
Blue Carpet.png Blue Carpet
Blue Concrete.png Blue Concrete
Blue Concrete Powder.png Blue Concrete Powder
Blue Glazed Terracotta.png Blue Glazed Terracotta
Blue Ice JE1 BE1.png Blue Ice
Blue Orchid JE2 BE2.png Blue Orchid
Blue Shulker Box.png Blue Shulker Box
Blue Stained Glass.png Blue Stained Glass
Blue Stained Glass Pane.png Blue Stained Glass Pane
Blue Terracotta JE1 BE1.png Blue Terracotta
Blue Wall Banner.png Blue Wall Banner
Blue Wool.png Blue Wool
Bone Block Axis Y JE2 BE2.png Bone Block
Bookshelf JE4 BE2.png Bookshelf
Brain Coral Revision 1.png Brain Coral
Brain Coral Block Revision 2.png Brain Coral Block
Brain Coral Fan.png Brain Coral Fan
Brain Coral Wall Fan.png Brain Coral Wall Fan
Brewing Stand.png Brewing Stand
Brick Slab Revision 3.png Brick Slab
Brick Stairs.png Brick Stairs
Brick Wall.png Brick Wall
Bricks JE5 BE3.png Bricks
Brown Banner.png Brown Banner
Brown Bed.png Brown Bed
Brown Carpet.png Brown Carpet
Brown Concrete.png Brown Concrete
Brown Concrete Powder.png Brown Concrete Powder
Brown Glazed Terracotta.png Brown Glazed Terracotta
Brown Mushroom JE2 BE2.png Brown Mushroom
Brown Mushroom Block JE2 BE2.png Brown Mushroom Block
Brown Shulker Box.png Brown Shulker Box
Brown Stained Glass.png Brown Stained Glass
Brown Stained Glass Pane.png Brown Stained Glass Pane
Brown Terracotta JE1 BE1.png Brown Terracotta
Brown Wall Banner.png Brown Wall Banner
Brown Wool.png Brown Wool
Bubble Column JE1 BE1.png Bubble Column
Bubble Coral Revision 1.png Bubble Coral
Bubble Coral Block Revision 2.png Bubble Coral Block
Bubble Coral Fan.png Bubble Coral Fan
Bubble Coral Wall Fan.png Bubble Coral Wall Fan
Cactus JE4.png Cactus
Cake JE2.png Cake
Campfire JE2 BE2.png Campfire
Carrots Age 3 JE2 BE2.png Carrots
Cartography Table JE2 BE1.png Cartography Table
Carved Pumpkin JE3 BE2.png Carved Pumpkin
Cauldron.png Cauldron
Cave Air
Chain Command Block.png Chain Command Block
Chest.png Chest
Chipped Anvil JE3 BE2.png Chipped Anvil
Chiseled Quartz Block Axis Y.png Chiseled Quartz Block
Chiseled Red Sandstone JE4 BE2.png Chiseled Red Sandstone
Chiseled Sandstone JE5 BE2.png Chiseled Sandstone
Chiseled Stone Bricks JE3 BE2.png Chiseled Stone Bricks
Chorus Flower JE2 BE2.png Chorus Flower
Chorus Plant JE2 BE2.png Chorus Plant
Clay Block JE2 BE2.png Clay
Coal Ore JE2 BE2.png Coal Ore
Coarse Dirt JE1 BE1.png Coarse Dirt
Cobblestone JE6 BE3.png Cobblestone
Cobblestone Slab Revision 4.png Cobblestone Slab
Cobblestone Stairs.png Cobblestone Stairs
Cobblestone Wall.png Cobblestone Wall
Cobweb JE2 BE2.png Cobweb
Cocoa Age 2 JE2 BE2.png Cocoa
Impulse Command Block.png Command Block
Composter.png Composter
Conduit Revision 1.png Conduit
Cornflower JE1 BE1.png Cornflower
Cracked Stone Bricks JE3 BE2.png Cracked Stone Bricks
Crafting Table JE4.png Crafting Table
Creeper Head.png Creeper Head
Creeper Head.png Creeper Wall Head
Cut Red Sandstone JE4 BE2.png Cut Red Sandstone
Cut Red Sandstone Slab.png Cut Red Sandstone Slab
Cut Sandstone JE5 BE2.png Cut Sandstone
Cut Sandstone Slab.png Cut Sandstone Slab
Cyan Banner.png Cyan Banner
Cyan Bed.png Cyan Bed
Cyan Carpet.png Cyan Carpet
Cyan Concrete.png Cyan Concrete
Cyan Concrete Powder.png Cyan Concrete Powder
Cyan Glazed Terracotta.png Cyan Glazed Terracotta
Cyan Shulker Box.png Cyan Shulker Box
Cyan Stained Glass.png Cyan Stained Glass
Cyan Stained Glass Pane.png Cyan Stained Glass Pane
Cyan Terracotta JE1 BE1.png Cyan Terracotta
Cyan Wall Banner.png Cyan Wall Banner
Cyan Wool.png Cyan Wool
Damaged Anvil JE3 BE2.png Damaged Anvil
Dandelion JE2 BE2.png Dandelion
Dark Oak Button.png Dark Oak Button
Dark Oak Door.png Dark Oak Door
Dark Oak Fence Revision 2.png Dark Oak Fence
Dark Oak Fence Gate.png Dark Oak Fence Gate
Dark Oak Leaves TextureUpdate.png Dark Oak Leaves
Dark Oak Log Axis Y JE5 BE3.png Dark Oak Log
Dark Oak Planks JE3 BE2.png Dark Oak Planks
Dark Oak Pressure Plate.png Dark Oak Pressure Plate
Dark Oak Sapling JE2 BE2.png Dark Oak Sapling
Dark Oak Standing Sign.png Dark Oak Sign
Dark Oak Slab Revision 3.png Dark Oak Slab
Dark Oak Stairs.png Dark Oak Stairs
Dark Oak Trapdoor.png Dark Oak Trapdoor
Dark Oak Wall Sign.png Dark Oak Wall Sign
Dark Oak Wood Axis Y JE5 BE2.png Dark Oak Wood
Dark Prismarine JE2 BE2.png Dark Prismarine
Dark Prismarine Slab Revision 2.png Dark Prismarine Slab
Dark Prismarine Stairs.png Dark Prismarine Stairs
Daylight Detector JE1 BE1.png Daylight Detector
Dead Brain Coral Revision 1.png Dead Brain Coral
Dead Brain Coral Block Revision 1.png Dead Brain Coral Block
Dead Brain Coral Fan.png Dead Brain Coral Fan
Dead Brain Coral Wall Fan.png Dead Brain Coral Wall Fan
Dead Bubble Coral Revision 1.png Dead Bubble Coral
Dead Bubble Coral Block Revision 1.png Dead Bubble Coral Block
Dead Bubble Coral Fan.png Dead Bubble Coral Fan
Dead Bubble Coral Wall Fan.png Dead Bubble Coral Wall Fan
Dead Bush JE2 BE2.png Dead Bush
Dead Fire Coral Revision 1.png Dead Fire Coral
Dead Fire Coral Block Revision 1.png Dead Fire Coral Block
Dead Fire Coral Fan.png Dead Fire Coral Fan
Dead Fire Coral Wall Fan.png Dead Fire Coral Wall Fan
Dead Horn Coral Revision 1.png Dead Horn Coral
Dead Horn Coral Block Revision 1.png Dead Horn Coral Block
Dead Horn Coral Fan.png Dead Horn Coral Fan
Dead Horn Coral Wall Fan.png Dead Horn Coral Wall Fan
Dead Tube Coral Revision 1.png Dead Tube Coral
Dead Tube Coral Block Revision 1.png Dead Tube Coral Block
Dead Tube Coral Fan.png Dead Tube Coral Fan
Dead Tube Coral Wall Fan.png Dead Tube Coral Wall Fan
Detector Rail.png Detector Rail
Diamond Ore JE3 BE3.png Diamond Ore
Diorite JE4 BE3.png Diorite
Diorite Slab Revision 3.png Diorite Slab
Diorite Stairs.png Diorite Stairs
Diorite Wall.png Diorite Wall
Dirt JE2 BE1.png Dirt
Dispenser.png Dispenser
Dragon Egg JE1 BE1.png Dragon Egg
Dragon Head.png Dragon Head
Dragon Head.png Dragon Wall Head
Dried Kelp Block JE1 BE2.png Dried Kelp Block
Dropper.png Dropper
Emerald Ore JE2 BE2.png Emerald Ore
Enchanting Table JE4 BE2.png Enchanting Table
End Gateway JE2 BE1.png End Gateway
End Portal.png End Portal
End Portal Frame Revision 2.png End Portal Frame
End Rod JE2 BE2.png End Rod
End Stone JE3 BE2.png End Stone
End Stone Brick Slab Revision 1.png End Stone Brick Slab
End Stone Brick Stairs.png End Stone Brick Stairs
End Stone Brick Wall.png End Stone Brick Wall
End Stone Bricks JE2 BE2.png End Stone Bricks
Ender Chest.png Ender Chest
Farmland JE4 BE4.png Farmland
Fern JE2 BE2.png Fern
Fire.png Fire
Fire Coral Revision 2.png Fire Coral
Fire Coral Block Revision 2.png Fire Coral Block
Fire Coral Fan.png Fire Coral Fan
Fire Coral Wall Fan.png Fire Coral Wall Fan
Fletching Table JE2 BE1.png Fletching Table
Flower Pot.png Flower Pot
Frosted Ice 1 Revision 2.png Frosted Ice
Furnace.png Furnace
Glass.png Glass
Glass Pane.png Glass Pane
Glowstone JE4 BE2.png Glowstone
Gold Ore JE3 BE2.png Gold Ore
Granite JE2 BE2.png Granite
Granite Slab Revision 1.png Granite Slab
Granite Stairs.png Granite Stairs
Granite Wall.png Granite Wall
Grass JE3 BE2.png Grass
Grass Block Revision 6.png Grass Block
Grass Path JE2 BE2.png Grass Path
Gravel JE5 BE3.png Gravel
Gray Banner.png Gray Banner
Gray Bed.png Gray Bed
Gray Carpet.png Gray Carpet
Gray Concrete.png Gray Concrete
Gray Concrete Powder.png Gray Concrete Powder
Gray Glazed Terracotta.png Gray Glazed Terracotta
Gray Shulker Box.png Gray Shulker Box
Gray Stained Glass.png Gray Stained Glass
Gray Stained Glass Pane.png Gray Stained Glass Pane
Gray Terracotta JE1 BE1.png Gray Terracotta
Gray Wall Banner.png Gray Wall Banner
Gray Wool.png Gray Wool
Green Banner.png Green Banner
Green Bed.png Green Bed
Green Carpet.png Green Carpet
Green Concrete.png Green Concrete
Green Concrete Powder.png Green Concrete Powder
Green Glazed Terracotta.png Green Glazed Terracotta
Green Shulker Box.png Green Shulker Box
Green Stained Glass.png Green Stained Glass
Green Stained Glass Pane.png Green Stained Glass Pane
Green Terracotta JE1 BE1.png Green Terracotta
Green Wall Banner.png Green Wall Banner
Green Wool.png Green Wool
Grindstone JE2 BE2.png Grindstone
Hay Bale Axis Y JE2 BE2.png Hay Bale
Heavy Weighted Pressure Plate.png Heavy Weighted Pressure Plate
Hopper (D).png Hopper
Horn Coral Revision 1.png Horn Coral
Horn Coral Block Revision 2.png Horn Coral Block
Horn Coral Fan.png Horn Coral Fan
Horn Coral Wall Fan.png Horn Coral Wall Fan
Ice JE2 BE4.png Ice
Chiseled Stone Bricks JE3 BE2.png Infested Chiseled Stone Bricks
Cobblestone JE6 BE3.png Infested Cobblestone
Cracked Stone Bricks JE3 BE2.png Infested Cracked Stone Bricks
Mossy Stone Bricks JE3 BE2.png Infested Mossy Stone Bricks
Stone JE4 BE2.png Infested Stone
Stone Bricks JE3 BE2.png Infested Stone Bricks
Iron Bars (EW).png Iron Bars
Iron Door.png Iron Door
Iron Ore JE3.png Iron Ore
Iron Trapdoor.png Iron Trapdoor
Jack o'Lantern JE3 BE2.png Jack o'Lantern
Jigsaw Block.png Jigsaw Block
Jukebox JE2 BE2.png Jukebox
Jungle Button.png Jungle Button
Jungle Door.png Jungle Door
Jungle Fence Revision 2.png Jungle Fence
Jungle Fence Gate.png Jungle Fence Gate
Jungle Leaves TextureUpdate.png Jungle Leaves
Jungle Log Axis Y JE6 BE3.png Jungle Log
Jungle Planks JE3 BE2.png Jungle Planks
Jungle Pressure Plate.png Jungle Pressure Plate
Jungle Sapling JE2 BE2.png Jungle Sapling
Jungle Standing Sign.png Jungle Sign
Jungle Slab Revision 3.png Jungle Slab
Jungle Stairs.png Jungle Stairs
Jungle Trapdoor.png Jungle Trapdoor
Jungle Wall Sign.png Jungle Wall Sign
Jungle Wood Axis Y JE4 BE2.png Jungle Wood
Kelp
Kelp Plant
Ladder JE3 BE2.png Ladder
Lantern.png Lantern
Lapis Lazuli Block JE3 BE3.png Lapis Lazuli Block
Lapis Lazuli Ore JE2 BE2.png Lapis Lazuli Ore
Large Fern JE2 BE2.png Large Fern
Lava.png Lava
Lectern.png Lectern
Lever.png Lever
Light Blue Banner.png Light Blue Banner
Light Blue Bed.png Light Blue Bed
Light Blue Carpet.png Light Blue Carpet
Light Blue Concrete.png Light Blue Concrete
Light Blue Concrete Powder.png Light Blue Concrete Powder
Light Blue Glazed Terracotta.png Light Blue Glazed Terracotta
Light Blue Shulker Box.png Light Blue Shulker Box
Light Blue Stained Glass.png Light Blue Stained Glass
Light Blue Stained Glass Pane.png Light Blue Stained Glass Pane
Light Blue Terracotta JE1 BE1.png Light Blue Terracotta
Light Blue Wall Banner.png Light Blue Wall Banner
Light Blue Wool.png Light Blue Wool
Light Gray Banner.png Light Gray Banner
Light Gray Bed.png Light Gray Bed
Light Gray Carpet.png Light Gray Carpet
Light Gray Concrete.png Light Gray Concrete
Light Gray Concrete Powder.png Light Gray Concrete Powder
Light Gray Glazed Terracotta.png Light Gray Glazed Terracotta
Light Gray Shulker Box.png Light Gray Shulker Box
Light Gray Stained Glass.png Light Gray Stained Glass
Light Gray Stained Glass Pane.png Light Gray Stained Glass Pane
Light Gray Terracotta JE1 BE1.png Light Gray Terracotta
Light Gray Wall Banner.png Light Gray Wall Banner
Light Gray Wool.png Light Gray Wool
Light Weighted Pressure Plate.png Light Weighted Pressure Plate
Lilac JE2 BE2.png Lilac
Lily Pad JE2 BE2.png Lily Pad
Lily of the Valley JE1 BE1.png Lily of the Valley
Lime Banner.png Lime Banner
Lime Bed.png Lime Bed
Lime Carpet.png Lime Carpet
Lime Concrete.png Lime Concrete
Lime Concrete Powder.png Lime Concrete Powder
Lime Glazed Terracotta.png Lime Glazed Terracotta
Lime Shulker Box.png Lime Shulker Box
Lime Stained Glass.png Lime Stained Glass
Lime Stained Glass Pane.png Lime Stained Glass Pane
Lime Terracotta JE1 BE1.png Lime Terracotta
Lime Wall Banner.png Lime Wall Banner
Lime Wool.png Lime Wool
Loom JE1 BE1.png Loom
Magenta Banner.png Magenta Banner
Magenta Bed.png Magenta Bed
Magenta Carpet.png Magenta Carpet
Magenta Concrete.png Magenta Concrete
Magenta Concrete Powder.png Magenta Concrete Powder
Magenta Glazed Terracotta.png Magenta Glazed Terracotta
Magenta Shulker Box.png Magenta Shulker Box
Magenta Stained Glass.png Magenta Stained Glass
Magenta Stained Glass Pane.png Magenta Stained Glass Pane
Magenta Terracotta JE1 BE1.png Magenta Terracotta
Magenta Wall Banner.png Magenta Wall Banner
Magenta Wool.png Magenta Wool
Magma Block JE2 BE2.png Magma Block
Melon JE2 BE2.png Melon
Stem Stage 7.png Melon Stem
Mossy Cobblestone JE4 BE2.png Mossy Cobblestone
Mossy Cobblestone Slab Revision 2.png Mossy Cobblestone Slab
Mossy Cobblestone Stairs.png Mossy Cobblestone Stairs
Mossy Cobblestone Wall.png Mossy Cobblestone Wall
Mossy Stone Brick Slab Revision 2.png Mossy Stone Brick Slab
Mossy Stone Brick Stairs.png Mossy Stone Brick Stairs
Mossy Stone Brick Wall.png Mossy Stone Brick Wall
Mossy Stone Bricks JE3 BE2.png Mossy Stone Bricks
Moving Piston
Mushroom Stem (ES).png Mushroom Stem
Mycelium JE2 BE2.png Mycelium
Nether Brick Fence Revision 2.png Nether Brick Fence
Nether Brick Slab Revision 3.png Nether Brick Slab
Nether Brick Stairs.png Nether Brick Stairs
Nether Brick Wall.png Nether Brick Wall
Nether Bricks JE3.png Nether Bricks
30px Nether Portal
Nether Quartz Ore JE3 BE2.png Nether Quartz Ore
Nether Wart.png Nether Wart
Nether Wart Block JE3 BE3.png Nether Wart Block
Netherrack JE4 BE2.png Netherrack
Note Block.png Note Block
Oak Button.png Oak Button
Oak Door.png Oak Door
Oak Fence.png Oak Fence
Oak Fence Gate.png Oak Fence Gate
Oak Leaves TextureUpdate.png Oak Leaves
Oak Log Axis Y JE5 BE3.png Oak Log
Oak Planks JE6 BE2.png Oak Planks
Oak Pressure Plate.png Oak Pressure Plate
Oak Sapling JE5 BE2.png Oak Sapling
Oak Standing Sign.png Oak Sign
Oak Slab Revision 5.png Oak Slab
Oak Stairs.png Oak Stairs
Oak Trapdoor.png Oak Trapdoor
Oak Wall Sign.png Oak Wall Sign
Oak Wood Axis Y JE5 BE2.png Oak Wood
Observer.png Observer
Obsidian JE3 BE2.png Obsidian
Orange Banner.png Orange Banner
Orange Bed.png Orange Bed
Orange Carpet.png Orange Carpet
Orange Concrete.png Orange Concrete
Orange Concrete Powder.png Orange Concrete Powder
Orange Glazed Terracotta.png Orange Glazed Terracotta
Orange Shulker Box.png Orange Shulker Box
Orange Stained Glass.png Orange Stained Glass
Orange Stained Glass Pane.png Orange Stained Glass Pane
Orange Terracotta JE1 BE1.png Orange Terracotta
Orange Tulip JE2 BE2.png Orange Tulip
Orange Wall Banner.png Orange Wall Banner
Orange Wool.png Orange Wool
Oxeye Daisy JE2 BE2.png Oxeye Daisy
Packed Ice JE2 BE3.png Packed Ice
Peony JE2 BE3.png Peony
Oak Slab Revision 5.png Petrified Oak Slab
Pink Banner.png Pink Banner
Pink Bed.png Pink Bed
Pink Carpet.png Pink Carpet
Pink Concrete.png Pink Concrete
Pink Concrete Powder.png Pink Concrete Powder
Pink Glazed Terracotta.png Pink Glazed Terracotta
Pink Shulker Box.png Pink Shulker Box
Pink Stained Glass.png Pink Stained Glass
Pink Stained Glass Pane.png Pink Stained Glass Pane
Pink Terracotta JE1 BE1.png Pink Terracotta
Pink Tulip JE2 BE2.png Pink Tulip
Pink Wall Banner.png Pink Wall Banner
Pink Wool.png Pink Wool
Piston.png Piston
Piston Head.png Piston Head
Player Head.png Player Head
Player Head.png Player Wall Head
Podzol JE2 BE2.png Podzol
Polished Andesite JE2 BE2.png Polished Andesite
Polished Andesite Slab Revision 2.png Polished Andesite Slab
Polished Andesite Stairs.png Polished Andesite Stairs
Polished Diorite JE2 BE2.png Polished Diorite
Polished Diorite Slab Revision 2.png Polished Diorite Slab
Polished Diorite Stairs.png Polished Diorite Stairs
Polished Granite JE2 BE2.png Polished Granite
Polished Granite Slab Revision 1.png Polished Granite Slab
Polished Granite Stairs.png Polished Granite Stairs
Poppy JE3 BE2.png Poppy
Potatoes Age 3 JE2 BE2.png Potatoes
Potted Acacia Sapling.png Potted Acacia Sapling
Potted Allium.png Potted Allium
Potted Azure Bluet.png Potted Azure Bluet
Potted Bamboo.png Potted Bamboo
Potted Birch Sapling.png Potted Birch Sapling
Potted Blue Orchid.png Potted Blue Orchid
Potted Brown Mushroom.png Potted Brown Mushroom
Potted Cactus.png Potted Cactus
Potted Cornflower.png Potted Cornflower
Potted Dandelion.png Potted Dandelion
Potted Dark Oak Sapling.png Potted Dark Oak Sapling
Potted Dead Bush.png Potted Dead Bush
Potted Fern.png Potted Fern
Potted Jungle Sapling.png Potted Jungle Sapling
Potted Lily of the Valley.png Potted Lily of the Valley
Potted Oak Sapling.png Potted Oak Sapling
Potted Orange Tulip.png Potted Orange Tulip
Potted Oxeye Daisy.png Potted Oxeye Daisy
Potted Pink Tulip.png Potted Pink Tulip
Potted Poppy.png Potted Poppy
Potted Red Mushroom.png Potted Red Mushroom
Potted Red Tulip.png Potted Red Tulip
Potted Spruce Sapling.png Potted Spruce Sapling
Potted White Tulip.png Potted White Tulip
Potted Wither Rose.png Potted Wither Rose
Powered Rail.png Powered Rail
Prismarine JE2 BE2.png Prismarine
Prismarine Brick Slab Revision 2.png Prismarine Brick Slab
Prismarine Brick Stairs.png Prismarine Brick Stairs
Prismarine Bricks JE2 BE2.png Prismarine Bricks
Prismarine Slab Revsion 2.png Prismarine Slab
Prismarine Stairs.png Prismarine Stairs
Prismarine Wall.png Prismarine Wall
Pumpkin JE2 BE2.png Pumpkin
Stem Stage 7.png Pumpkin Stem
Purple Banner.png Purple Banner
Purple Bed.png Purple Bed
Purple Carpet.png Purple Carpet
Purple Concrete.png Purple Concrete
Purple Concrete Powder.png Purple Concrete Powder
Purple Glazed Terracotta.png Purple Glazed Terracotta
Purple Shulker Box.png Purple Shulker Box
Purple Stained Glass.png Purple Stained Glass
Purple Stained Glass Pane.png Purple Stained Glass Pane
Purple Terracotta JE1 BE1.png Purple Terracotta
Purple Wall Banner.png Purple Wall Banner
Purple Wool.png Purple Wool
Purpur Block JE2 BE2.png Purpur Block
Purpur Pillar Axis Y JE3 BE2.png Purpur Pillar
Purpur Slab Revision 2.png Purpur Slab
Purpur Stairs.png Purpur Stairs
Quartz Pillar Axis Y Revision 3.png Quartz Pillar
Quartz Slab Revision 3.png Quartz Slab
Quartz Stairs.png Quartz Stairs
Rail (NS).png Rail
Red Banner.png Red Banner
Red Bed.png Red Bed
Red Carpet.png Red Carpet
Red Concrete.png Red Concrete
Red Concrete Powder.png Red Concrete Powder
Red Glazed Terracotta.png Red Glazed Terracotta
Red Mushroom JE2 BE2.png Red Mushroom
Red Mushroom Block JE2 BE2.png Red Mushroom Block
Red Nether Brick Slab Revision 2.png Red Nether Brick Slab
Red Nether Brick Stairs.png Red Nether Brick Stairs
Red Nether Brick Wall.png Red Nether Brick Wall
Red Nether Bricks JE3 BE2.png Red Nether Bricks
Red Sand JE3 BE2.png Red Sand
Red Sandstone JE4 BE2.png Red Sandstone
Red Sandstone Slab Revision 4.png Red Sandstone Slab
Red Sandstone Stairs.png Red Sandstone Stairs
Red Sandstone Wall.png Red Sandstone Wall
Red Shulker Box.png Red Shulker Box
Red Stained Glass.png Red Stained Glass
Red Stained Glass Pane.png Red Stained Glass Pane
Red Terracotta JE1 BE1.png Red Terracotta
Red Tulip JE2 BE2.png Red Tulip
Red Wall Banner.png Red Wall Banner
Red Wool.png Red Wool
Redstone Comparator.png Redstone Comparator
Inactive Redstone Wire (unconnected).png Redstone Dust
Redstone Lamp JE3 BE2.png Redstone Lamp
Redstone Ore JE2 BE2.png Redstone Ore
Redstone Repeater JE3 BE2.png Redstone Repeater
Redstone Torch.png Redstone Torch
Redstone Wall Torch.png Redstone Wall Torch
Repeating Command Block.png Repeating Command Block
Rose Bush JE2 BE3.png Rose Bush
Sand JE5 BE2.png Sand
Sandstone JE6 BE2.png Sandstone
Sandstone Slab Revision 5.png Sandstone Slab
Sandstone Stairs.png Sandstone Stairs
Sandstone Wall.png Sandstone Wall
Standing Scaffolding.png Scaffolding
Sea Lantern JE1 BE1.png Sea Lantern
Sea Pickle 1 JE1 BE1.png Sea Pickle
Seagrass.png Seagrass
Shulker Box.png Shulker Box
Skeleton Skull.png Skeleton Skull
Skeleton Skull.png Skeleton Wall Skull
Slime Block JE2 BE3.png Slime Block
Smithing Table JE2 BE2.png Smithing Table
Smoker.png Smoker
Smooth Quartz Block.png Smooth Quartz
Smooth Quartz Slab Revision 2.png Smooth Quartz Slab
Smooth Quartz Stairs.png Smooth Quartz Stairs
Smooth Red Sandstone.png Smooth Red Sandstone
Smooth Red Sandstone Slab Revision 3.png Smooth Red Sandstone Slab
Smooth Red Sandstone Stairs.png Smooth Red Sandstone Stairs
Smooth Sandstone.png Smooth Sandstone
Smooth Sandstone Slab Revision 3.png Smooth Sandstone Slab
Smooth Sandstone Stairs.png Smooth Sandstone Stairs
Smooth Stone JE2 BE2.png Smooth Stone
Smooth Stone Slab Revision 2.png Smooth Stone Slab
Snow JE2 BE2.png Snow
Snow Block JE2 BE2.png Snow Block
Soul Sand JE2 BE2.png Soul Sand
Spawner JE3.png Spawner
Sponge JE3 BE3.png Sponge
Spruce Button.png Spruce Button
Spruce Door.png Spruce Door
Spruce Fence Revision 2.png Spruce Fence
Spruce Fence Gate.png Spruce Fence Gate
Spruce Leaves TextureUpdate.png Spruce Leaves
Spruce Log Axis Y JE5 BE3.png Spruce Log
Spruce Planks JE4 BE2.png Spruce Planks
Spruce Pressure Plate.png Spruce Pressure Plate
Spruce Sapling JE2 BE2.png Spruce Sapling
Spruce Standing Sign.png Spruce Sign
Spruce Slab Revision 4.png Spruce Slab
Spruce Stairs.png Spruce Stairs
Spruce Trapdoor.png Spruce Trapdoor
Spruce Wall Sign.png Spruce Wall Sign
Spruce Wood Axis Y JE5 BE2.png Spruce Wood
Sticky Piston.png Sticky Piston
Stone JE4 BE2.png Stone
Stone Brick Slab Revision 3.png Stone Brick Slab
Stone Brick Stairs.png Stone Brick Stairs
Stone Brick Wall.png Stone Brick Wall
Stone Bricks JE3 BE2.png Stone Bricks
Stone Button.png Stone Button
Stone Pressure Plate.png Stone Pressure Plate
Stone Slab Revision 2.png Stone Slab
Stone Stairs.png Stone Stairs
Stonecutter.png Stonecutter
Stripped Acacia Log Axis Y JE2 BE2.png Stripped Acacia Log
Stripped Acacia Wood Axis Y JE1 BE1.png Stripped Acacia Wood
Stripped Birch Log Axis Y JE2 BE2.png Stripped Birch Log
Stripped Birch Wood Axis Y JE1 BE1.png Stripped Birch Wood
Stripped Dark Oak Log Axis Y JE2.png Stripped Dark Oak Log
Stripped Dark Oak Wood Axis Y JE1 BE1.png Stripped Dark Oak Wood
Stripped Jungle Log Axis Y JE4 BE3.png Stripped Jungle Log
Stripped Jungle Wood Axis Y JE1 BE1.png Stripped Jungle Wood
Stripped Oak Log Axis Y JE2 BE2.png Stripped Oak Log
Stripped Oak Wood Axis Y JE1 BE1.png Stripped Oak Wood
Stripped Spruce Log Axis Y JE2.png Stripped Spruce Log
Stripped Spruce Wood Axis Y JE1 BE1.png Stripped Spruce Wood
Structure Block JE2 BE1.png Structure Block
Structure Void JE2.png Structure Void
Sugar Cane.png Sugar Cane
Sunflower JE2 BE2.png Sunflower
Sweet Berry Bush Age 3 JE1 BE1.png Sweet Berry Bush
TNT JE2 BE2.png TNT
Tall Grass JE2 BE2.png Tall Grass
Tall Seagrass.png Tall Seagrass
Terracotta JE2 BE2.png Terracotta
Torch JE4 BE2.png Torch
Wall Torch JE5.png Wall Torch
Trapped Chest.png Trapped Chest
Tripwire.png Tripwire
Tripwire Hook.png Tripwire Hook
Tube Coral Revision 1.png Tube Coral
Tube Coral Block Revision 2.png Tube Coral Block
Tube Coral Fan.png Tube Coral Fan
Tube Coral Wall Fan.png Tube Coral Wall Fan
Turtle Egg 1.png Turtle Egg
Vines JE2 BE2.png Vines
Void Air
Water.png Water
Wet Sponge JE2 BE2.png Wet Sponge
Wheat Age 7 Revision 4.png Wheat Crops
White Banner.png White Banner
White Bed.png White Bed
White Carpet.png White Carpet
White Concrete.png White Concrete
White Concrete Powder.png White Concrete Powder
White Glazed Terracotta.png White Glazed Terracotta
White Shulker Box.png White Shulker Box
White Stained Glass.png White Stained Glass
White Stained Glass Pane.png White Stained Glass Pane
White Terracotta JE1 BE1.png White Terracotta
White Tulip JE2 BE2.png White Tulip
White Wall Banner.png White Wall Banner
White Wool.png White Wool
Wither Rose JE1 BE1.png Wither Rose
Wither Skeleton Skull.png Wither Skeleton Skull
Wither Skeleton Skull.png Wither Skeleton Wall Skull
Yellow Banner.png Yellow Banner
Yellow Bed.png Yellow Bed
Yellow Carpet.png Yellow Carpet
Yellow Concrete.png Yellow Concrete
Yellow Concrete Powder.png Yellow Concrete Powder
Yellow Glazed Terracotta.png Yellow Glazed Terracotta
Yellow Shulker Box.png Yellow Shulker Box
Yellow Stained Glass.png Yellow Stained Glass
Yellow Stained Glass Pane.png Yellow Stained Glass Pane
Yellow Terracotta JE1 BE1.png Yellow Terracotta
Yellow Wall Banner.png Yellow Wall Banner
Yellow Wool.png Yellow Wool
Zombie Head.png Zombie Head
Zombie Head.png Zombie Wall Head

รุ่น Bedrock หรือ รุ่น New Nintendo 3DS เท่านั้น[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บล็อกเหล่านี้สามารถหาได้เฉพาะใน รุ่น Bedrock และ รุ่น New Nintendo 3DS เท่านั้น In these versions, item frames work as block entities, stonecutters are only obtainable from creative mode inventory, through commands, or by inventory editing, and glowing obsidian, Invisible bedrock, and nether reactor cores are not obtainable at all but continue to exist in old worlds.

รุ่นสำหรับการศึกษา (โทรศัพท์มือถือ) เท่านั้น[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บล็อกเหล่านี้สามารถหาได้เฉพาะใน รุ่นสำหรับการศึกษา และ รุ่น Bedrock เท่านั้น


Heat Block

บล็อกที่ถูกลบ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บล็อกที่ถูกลบจะไม่มีในเวอร์ชันปัจจุบัน

Crying Obsidian

ทางเทคนิค[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บล็อกทางเทคนิค - บล็อกในรูปภาพนี้ไม่มีอยู่ในเวอร์ชันปัจจุบันของ ไมน์คราฟต์ แล้ว ยกเว้น ที่เพาะปลูก และ Mob spawner

บล็อกทางเทคนิค (อังกฤษ: Technical block) เป็นบล็อกที่มีหน้าที่หลักเกี่ยวข้องกับการใช้บล็อกอื่น ๆ พวกมันไม่สามารถหาได้จากเกมการเล่นปกติ ส่วนใหญ่แล้วจะไม่สามารถหาได้จากคำสั่ง แต่ก็มีบางส่วนที่สามารถหาได้จากคำสั่งหรือม็อบ พวกเขาตอบสนองวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในช่วงเหตุการณ์ภายในเกม ถ้าหากเราได้รับมัน โดยปกติมันจะมี Missing Texture Block.png เทกซ์เจอร์ที่หายไป

บล็อกส่วนใหญ่เหล่านี้มีการแสดงที่แตกต่างกันในช่องเก็บของ Flint and steel ใช้ในการจุดไฟ น้ำและลาวาสามารถใช้วางได้โดยใช้ถังของพวกมัน และบล็อกอย่างเช่น เตียง, ประตู, เค้ก และกระถางดอกไม้มีช่องเก็บของที่แยกจากกันโดยสิ้นเชิง

วิดีโอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บล็อก/video

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Issue list

เกร็ดความรู้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  • Certain blocks may interpret positions they cannot be placed in by normal means as a valid position. For example, a sign placed in midair via แม่แบบ:Command or through แม่แบบ:Bug will remain in midair even when updated, until either it is broken, or a block is placed below it and broken.


ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Reflist

แม่แบบ:Blocks

แม่แบบ:Environment