Blaze Rod

จาก Minecraft Wiki

แม่แบบ:Item

แท่งเบลซ (อังกฤษ: Blaze Rod) เป็นไอเทมที่ได้จากเบลซ และจำเป็นในกระบวนการปรุงยา โดยแท่งเบลซใช้สร้างแท่นปรุงยา ใช้ปรุงยาแขนงต่าง ๆ และคราฟต์เป็นผงปีศาจไฟ (Blaze Powder) ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในแท่นปรุงยา

การได้รับ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เบลซที่ถูกผู้เล่นหรือหมาป่าเชื่องฆ่าอาจดรอปแท่งเบลซหนึ่งอัน เบลซที่ตายโดยสาเหตุอื่นนอกเหนือจากนี้จะไม่ดรอปแท่งเบลซเลย ทำให้การทำฟาร์มแท่งเบลซอัตโนมัติเป็นไปไม่ได้ โดยเบลซเป็นม็อบที่เกิดจากเครื่องต้นกำเนิดม็อบภายในป้อมปราการเนเธอร์เป็นหลัก แต่บางครั้งก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติภายในเนเธอร์

การใช้งาน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ใช้เป็นวัตถุดิบในการคราฟต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ชื่อ ส่วนผสม สูตรการคราฟต์
ผงปีศาจไฟ
Blaze Powder
แท่งเบลซ
แท่นปรุงยา
Brewing Stand
แท่งเบลซ + หินหยาบ


แท่งเอนด์
End Rod
แท่งเบลซ + ผลคอรัสสุก

ใช้เป็นเชื้อเพลิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เราสามารถใช้แท่งเบลซเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผา โดยแท่งเบลซ 1 อันเผาได้ 120 วินาที เทียบเท่ากับการเผาไอเทม 12 ชิ้น

ความสำเร็จ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Load achievements

ความก้าวหน้า[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Load advancements

วิดีโอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Video note

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Issue list

แม่แบบ:Items