Arrow

จาก Minecraft Wiki
บทความนี้ยังเป็นโครง
โปรดช่วยเราโดยการ เพิ่มข้อมูล
Arrow
Arrow.png
ชนิด

ไอเทม

ความทนทาน

N/A

การทดแทนได้

ได้

การรวมกันได้

ธรรมดา/สเปกตรัม: ได้ (64)
อาบยา: ได้ (64, เฉพาะที่มีผลกระทบเหมือนกัน)

ไอดีภายใน

ธรรมดา/อาบยา:
JE: 10, BE: 80
สเปกตรัม:
JE: 24

ไอดีเน็ตเวิร์ก

ธรรมดา/อาบยา:
JE: 60
สเปกตรัม:
JE: 91

ไอดีเอ็นทิตี้

ดูที่ § ค่าข้อมูล

ปรากฏครั้งแรก

ดูที่ § ประวัติ

ค่าข้อมูล

dec: 262 hex: 106 bin: 100000110

ชื่อ

ดูที่ § ค่าข้อมูล

ลูกธนู (Arrow) เป็นอาวุธที่ใช้กับคันธนู หน้าไม้[กำลังมา: JE 1.14] และเครื่องยิง เราสามารถนำลูกธนูไปอาบยาเพื่อให้เกิดสถานะเอฟเฟกต์กับผู้เล่นและม็อบได้

การได้รับ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Mob loot[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การซื้อขาย[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การคราฟต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การเกิดตามธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การกู้คืน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

หม้อปรุงยา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การใช้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ใช้เป็นวัตถุดิบในการคราฟต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

วงจรเรดสโตน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การระเบิด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ลูกธนูแบบต่าง ๆ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ลูกธนูอาบยา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ลูกธนูสเปกตรัม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ค่าข้อมูล[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอดี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ข้อมูลไอเทม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ลูกธนูธรรมดาและอาบยา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ลูกธนูสเปกตรัม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ความสำเร็จ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ความก้าวหน้า[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

วิดีโอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เกร็ด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหาเกี่ยวกับ “Arrow” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]