หินแอนดิไซต์

จาก Minecraft Wiki
(เปลี่ยนทางจาก Andesite)
หินแอนดิไซต์
Upload หินแอนดิไซต์.png
Polished Andesite JE2 BE2.png
ความโปร่งใส

?

ความสว่าง

?

ความต้านทานระเบิด

?

เครื่องมือ

ไม่มี

การทดแทนได้

?

กองรวมกันได้

N/A

ความไวไฟ

?

ติดไฟจากลาวา

?

ดรอป

ตัวมันเอง

ไอดีเนมสเปซ

หินแอนดิไซต์

แม่แบบ:Quote หินแอนดิไซต์ (อังกฤษ: Andesite) เป็นหินอัคนีชนิดหนึ่ง

หินแอนดิไซต์ขัด (อังกฤษ: Polished andesite) เป็นหินแอนดิไซต์ในรูปแบบขัด

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

การได้รับ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Andesite สามารถขุดได้โดยใช้ pickaxe หากขุดโดยไม่มี pickaxe มันจะไม่ดรอบอะไรเลย แม่แบบ:Breaking row

การเกิดตามธรรมชาติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Regular andesite generates anywhere underground in rich seams, in an identical way to the other two stone types, as well as gravel and underground dirt. It is most commonly exposed to the surface in mountains biomes but can also be found regularly in other biomes.

One block of polished andesite can be found in igloo basements. Blocks of polished andesite can also be found in the "nature", "blacksmith", and "large jail" rooms of woodland mansions.

Andesite generates naturally in coral reefs, replacing some coral as part of coral crusts.

การคราฟต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ชื่อ ส่วนผสม สูตร Crafting
Andesite Diorite +
Cobblestone
Polished Andesite Andesite

การใช้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัจจุบัน Andesite ใช้สำหรับตกแต่งเท่านั้น มันมี ความต้านทานการระเบิด เท่ากันกับหินซึ่งหมายความว่ามันสามารถใช้แทนหินในการสร้างได้

ใช้เป็นวัตถุดิบในการคราฟต์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ค่าข้อมูล[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอดี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

หินแอนดิไซต์/ID

ข้อมูลบล็อก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:See also

ใน Bedrock Edition andesite ใช้ค่าข้อมูลต่อไปนี้:

Stone/DV

วิดีโอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Video note

หินแอนดิไซต์/video

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

รุ่น Java
1.814w02aAndesite JE3 BE2.pngPolished Andesite JE2 BE2.png Added andesite and polished andesite.
14w33aAndesite and polished andesite can now no longer be used to craft stone slabs.
1.915w44aOne block of polished andesite can now be found in igloo basements.
1.1116w39aPolished andesite will now generate in woodland mansions.
1.1317w47aThe different block states for the stone ID have now been split up into their own IDs.
Prior to The Flattening, these blocks' numeral IDs were 1 and had data values of 5 and 6.
July 11, 201832px Jasper Boerstra tweets an image of an updated andesite texture.
รุ่น Java ที่กำลังจะมา
1.1418w43a32px Andesite's texture has now been changed.
18w44a32px Andesite's texture has now been changed, once again.
pocket Alpha
0.9.0build 1Andesite JE3 BE2.pngPolished Andesite JE2 BE2.png Added andesite and polished andesite.
รุ่น Pocket
1.1alpha 1.1.0.0Polished andesite will now generate in woodland mansions.
รุ่น Bedrock
1.4beta 1.2.14.2Andesite can now generate as part of the coral crust.
รุ่น Bedrock ที่กำลังจะมา
1.9beta 1.9.0.0Polished andesite can now be now used to craft polished andesite stairs and slabs.
Andesite can now be used to craft andesite stairs, slabs and walls.
รุ่น Legacy Console
TU31CU191.22Patch 3Andesite JE3 BE2.pngPolished Andesite JE2 BE2.png Added andesite and polished andesite.
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0Added andesite and polished andesite.

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหาเกี่ยวกับ “หินแอนดิไซต์” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  • In real life, andesite is an extrusive igneous rock, meaning that it is formed from magma (thus igneous) that had flowed out to the surface (thus extrusive) as lava and cooled down.
  • Andesite's intrusive counterpart is Diorite, meaning that diorite and andesite are made of the same materials but diorite formed inside the earth instead of flowing out.

รูปภาพ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

glassบล็อกเดียวมีกรอบ 2-1000บล็อกไม่มีกรอบ