Advancements

จาก Minecraft Wiki
บทความนี้ยังเป็นโครง
โปรดช่วยเราโดยการ เพิ่มข้อมูล
Java Edition.png

รุ่น Java เท่านั้น
Dinnerbone-twitter.png The system as a whole is called "advancements", which is aimed at guiding & tracking players progress through the game (in vanilla survival and any custom additions by mapmakers or mods). Most advancements are literally just that - an advancement through the game.
Dinnerbone กล่าวถึงระบบ Advancement[1]
ป๊อปอัพที่ปรากฏเมื่อทำ Advancement สำเร็จ
ป๊อปอัพที่ปรากฏเมื่อทำ Advancement แบบเป้าหมายสำเร็จ
ป๊อปอัพที่ปรากฏเมื่อทำ Advancement แบบท้าทายสำเร็จ

ความก้าวหน้า (อังกฤษ: Advancement) คือวิธีการหนึ่งที่ช่วยแนะนำผู้เล่นใหม่ใน Minecraft และให้ความท้าทายแก่พวกเขา ซึ่งคล้ายคลึงกับระบบที่ง่ายกว่า นั่นก็คือ Achievements ในรุ่น Legacy Console, รุ่น Bedrock และรุ่น New Nintendo 3DS

การได้รับ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Advancements สามารถบรรลุเป้าหมายได้ในเกมโหมดต่างๆ และจะได้รับและบันทึกใน 1 โลกเท่านั้น. Advancements สามารถได้รับ (และเอาออก) โดยการใช้คำสั่ง /advancement.

แม้ว่า advancements นำทางผู้เล่นในการเล่นเกมตามรูปแบบ, พวกมันก็สามารถแยกตัวเป็นอิสระได้เช่นกัน; advancement สามารถบรรลุเป้าหมายโดยไม่จำเป็นต้องทำ advancement "ก่อนหน้า" นี้.

When an advancement is obtained, a sliding toast notification displays in the top right corner and a message will be displayed in chat. The color of the header text in the notification depends on the advancement; normal and goal advancements have yellow header text, while challenge advancements have pink header text. Completing a normal advancement will make the header text display "Advancement Made!", completing a goal advancement will result in a "Goal Reached!" header and a challenge advancement will give "Challenge Completed!".

ส่วนประกอบต่าง ๆ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

หน้าต่างของ Advancements ซึ่งมี 1 Advancement ("Isn't It Iron Pick") ที่ถูกเลือก

The button to access the Advancements screen is found on the pause menu screen. You can also open this screen by pressing L (this can be changed in the in-game options menu).

The advancement system involves several trees composed of advancements, each tree beginning with a root advancement and ending with goal or challenge advancements. By clicking and dragging, you can view different branches of an advancement tree. Each tree is categorized into different tabs (which are, themselves, advancements). There are currently five tabs in vanilla Minecraft (although more may possibly be added[2][3]):

 • Minecraft: The heart and story of the game. (หัวใจและเนื้อเรื่องของเกม)
 • Adventure: Adventure, exploration, and combat. (การผจญภัย การสำรวจ และการโจมตี)
 • Nether: Bring summer clothes. (นำชุดฤดูร้อนไปด้วย)
 • The End: Or the beginning? (หรือการเริ่มต้น?)
 • Husbandry: The world is full of friends and food. (โลกที่เต็มไปด้วยเพื่อนและอาหาร)

Each tab has a different background with a repeating texture.

Advancement icons display a header name and description when hovered over. The advancement descriptions are a separate color than the icons themselves, with normal and goal advancements having green descriptions and challenge advancements having purple ones. They only appear in a tree when the advancement before it is completed, although, as stated before, advancements can be completed in any order. Up to 2 advancements are displayed ahead of a completed one.

If the player has not completed any advancements, the interface will show a black background with white text reading "There doesn't seem to be anything here... :(".

The icon frames of advancements can vary in appearance based on difficulty, and whether or not it was completed. A legend is provided below:

กรอบไอคอน รายละเอียด
ปกติ สำเร็จแล้ว
Advancement-plain-raw.png Advancement-plain-worn.png Advancement แบบปกติ
Advancement-oval-raw.png Advancement-oval-worn.png Advancement แบบเป้าหมาย
Advancement-fancy-raw.png Advancement-fancy-worn.png Advancement แบบท้าทาย

Extra advancements and tabs can be added and customized with the use of JSON files, as detailed below.

รายการความก้าวหน้า[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Minecraft[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แผนภาพต้นไม้ของ Advancement ในหน้า "Minecraft"
Grid Grass Block.png Minecraft
ไอคอน Advancement คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-plain-raw.pngMinecraftThe heart and story of the game (หัวใจและเนื้อเรื่องของเกม)ได้ โต๊ะคราฟ อยู่ในช่องเก็บของของคุณminecraft:story/root
Advancement-plain-raw.pngStone AgeMine stone with your new pickaxe (ขุดหินด้วยที่ขุดอันใหม่ของคุณ)Minecraftได้ หินหยาบ อยู่ในช่องเก็บของของคุณminecraft:story/mine_stone
Advancement-plain-raw.pngGetting an UpgradeConstruct a better pickaxe (สร้างที่ขุดที่ดีกว่าอันเดิม)Stone Ageได้ ที่ขุดหิน อยู่ในช่องเก็บของของคุณminecraft:story/upgrade_tools
Advancement-plain-raw.pngAcquire HardwareSmelt an iron ingot (เผาให้ได้แท่งเหล็ก)Getting an Upgradeได้ เหล็ก อยู่ในช่องเก็บของของคุณminecraft:story/smelt_iron
Advancement-plain-raw.pngSuit UpProtect yourself with a piece of iron armor (ป้องกันตัวเองด้วยชิ้นส่วนชุดเกราะเหล็ก)Acquire Hardwareได้ ชุดเกราะ ประเภทเหล็กอยู่ช่องเก็บของของคุณ.minecraft:story/obtain_armor
Advancement-plain-raw.pngHot StuffFill a bucket with lava (เติมลาวาใส่ถัง)Acquire Hardwareได้ ถังเก็บลาวา อยู่ในช่องเก็บของของคุณminecraft:story/lava_bucket
Advancement-plain-raw.pngIsn't It Iron PickUpgrade your pickaxe (อัพเกรดที่ขุดของคุณ)Acquire Hardwareได้ ที่ขุดเหล็ก อยู่ในช่องเก็บของของคุณ.minecraft:story/iron_tools
Advancement-plain-raw.pngNot Today, Thank YouDeflect an arrow with a shield (ทำให้ธนูเบนไปทางอื่นด้วยโล่)Suit Upป้องกันตัวโดยใช้โล่.minecraft:story/deflect_arrow
Advancement-plain-raw.pngIce Bucket ChallengeForm and mine a block of Obsidian (สร้างและขุดบล็อกออบซิเดียน)Hot Stuffได้บล็อกออบซิเดียนอยู่ในช่องเก็บของของคุณminecraft:story/form_obsidian
Advancement-plain-raw.pngDiamonds!Acquire diamonds (ได้เพชร)Isn't It Iron Pickได้ เพชร อยู่ในช่องเก็บของของคุณminecraft:story/mine_diamond
Advancement-plain-raw.pngWe Need to Go DeeperBuild, light and enter a Nether Portal (สร้าง จุดไฟ และเข้าไปในประตูเนเธอร์)Ice Bucket Challengeเข้าประตูเนเธอร์.minecraft:story/enter_the_nether
Advancement-plain-raw.pngCover Me With DiamondsDiamond armor saves lives (ชุดเกราะเพชรช่วยชีวิต)Diamonds!ได้ชุดเกราะประเภทเพชรอยู่ในที่ช่องเก็บของของคุณminecraft:story/shiny_gear
Advancement-plain-raw.pngEnchanterEnchant an item at an Enchanting Table (ทำการเอ็นชานต์ของใน โต๊ะเอ็นชานต์)Diamonds!minecraft:story/enchant_item
Advancement-oval-raw.pngZombie DoctorWeaken and then cure a zombie villager (ทำให้อ่อนแอ และรักษาซอมบี้ชาวบ้าน)We Need to Go Deeperโยนยาอ่อนแอให้โดนซอมบี้ชาวบ้าน และให้มันกินแอปเปิ้ลทอง (โดยให้ผู้เล่นเผชิญหน้ากับซอมบี้ และกดปุ่มเมาส์ขวา ในขณะผู้เล่นกำลังถือแอปเปิ้ลอยู่)minecraft:story/cure_zombie_villager
Advancement-plain-raw.pngEye SpyFollow an Ender Eye (ตามดวงตาเอนเดอร์)We Need to Go Deeperเข้าไปใน สตรองโฮลด์.minecraft:story/follow_ender_eye
Advancement-plain-raw.pngThe End?Enter the End Portal (เข้าไปในประตูเอนด์)Eye Spyเข้าประตู the Endminecraft:story/enter_the_end

Nether (เนเธอร์)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แผนภาพต้นไม้ของ Advancement ในหน้า "Nether"
Red Nether Bricks.png Nether
ไอคอน Advancement คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน รางวัล
Advancement-plain-raw.pngNetherนำเสื้อผ้าฤดูร้อนมาด้วยล่ะ
(Bring summer clothes)
เข้าสู่มิติเนเธอร์minecraft:nether/root
Advancement-fancy-raw.pngSubspace Bubbleใช้เนเธอร์เพื่อเดินทางเป็นระยะทาง 7 กม. ของโลกปกติ
(Use the Nether to travel 7km in the Overworld)
Netherเดินทางในเนเธอร์เป็นระยะทางเทียบเท่า 7,000 บล็อกในแนวราบหรือมากกว่าในโลกปกติminecraft:nether/fast_travelประสบการณ์ 100
Advancement-plain-raw.pngA Terrible Fortressหาทางเข้าไปในป้อมปราการเนเธอร์
(Break your way into a Nether Fortress)
Netherเข้าไปในป้อมปราการเนเธอร์minecraft:nether/find_fortress
Advancement-fancy-raw.pngReturn to Senderสังหารแก๊สต์ด้วยลูกไฟ
(Destroy a Ghast with a fireball)
Netherฆ่าแก๊สต์หนึ่งตัวโดยใช้ลูกไฟแก๊สต์minecraft:nether/return_to_senderประสบการณ์ 50
Advancement-plain-raw.pngInto Fireปลดปล่อยเบลซจากแท่งไฟของมัน
(Relieve a Blaze of its rod)
A Terrible Fortressเก็บแท่งเบลซไว้ในกระเป๋าเก็บของminecraft:nether/obtain_blaze_rod
Advancement-plain-raw.pngSpooky Scary Skeletonได้หัวโครงกระดูกวิทเธอร์มา
(Obtain a wither skeleton's skull)
A Terrible Fortressเก็บหัวของโครงกระดูกวิทเธอร์ไว้ในกระเป๋าเก็บของminecraft:nether/get_wither_skull
Advancement-fancy-raw.pngUneasy Allianceช่วยเหลือแก๊สต์ออกมาจากเนเธอร์และพามันกลับมายังโลกปกติให้ปลอดภัย... แล้วก็ฆ่ามันซะ
(Rescue a Ghast from the Nether, bring it safely home to the Overworld... and then kill it.)
Return to Senderฆ่าแก๊สต์หนึ่งตัวในโลกปกติminecraft:nether/uneasy_allianceประสบการณ์ 100
Advancement-plain-raw.pngLocal Breweryปรุงยา
(Brew a potion)
Into Fireหยิบไอเทมออกจากช่องในแท่นปรุงยาminecraft:nether/brew_potion
Advancement-plain-raw.pngWithering Heightsเรียกวิทเธอร์
(Summon the Wither)
Spooky Scary Skeletonอยู่ภายในพื้นที่ขนาดลูกบาศก์ 100.9×100.9×103.5 ที่จุดศูนย์กลางเป็นวิทเธอร์ที่เกิดขึ้นมาminecraft:nether/summon_wither
Advancement-fancy-raw.pngA Furious Cocktailมีสถานะยาทุกอย่างอยู่ในเวลาเดียวกัน
(Have every potion effect applied at the same time)
Local Breweryมีสถานะยาทั้ง 13 อย่างในเวลาเดียวกันminecraft:nether/all_potionsประสบการณ์ 100
Advancement-plain-raw.pngBring Home the Beaconสร้างและวางดวงประทีป
(Construct and place a Beacon)
Withering Heightsอยู่ภายในพื้นที่ขนาดลูกบาศก์ 20×20×14 ที่จุดศูนย์กลางเป็นดวงประทีปที่เริ่มทำงานminecraft:nether/create_beacon
Advancement-fancy-raw.pngHow Did We Get Here?มีสถานะเอฟเฟกต์ทุกอย่างอยู่ในเวลาเดียวกัน
(Have every effect applied at the same time)
A Furious Cocktailมีสถานะเอฟเฟกต์ทั้ง 23 อย่างในเวลาเดียวกันminecraft:nether/all_effectsประสบการณ์ 1,000
Advancement-oval-raw.pngBeaconatorทำให้ดวงประทีปทำงานเต็มพิกัด
(Bring a beacon to full power)
Bring Home the Beaconอยู่ภายในพื้นที่ขนาดลูกบาศก์ 20×20×14 ที่จุดศูนย์กลางเป็นพีระมิดดวงประทีปขนาด 4 ที่เริ่มทำงานminecraft:nether/create_full_beacon

The End[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แผนภาพต้นไม้ของ Advancement ในหน้า "The End"
Grid End Stone.png The End
ไอคอน Advancement คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน รางวัล
Advancement-plain-raw.pngThe EndOr the beginning?Enter the End dimension.minecraft:end/root
Advancement-plain-raw.pngFree the EndGood luckThe EndKill the ender dragon.minecraft:end/kill_dragon
Advancement-oval-raw.pngThe Next GenerationHold the Dragon EggFree the EndGet the dragon egg in your inventory.minecraft:end/dragon_egg
Advancement-plain-raw.pngRemote GetawayEscape the islandFree the EndThrow an ender pearl through or walk into an End gateway.minecraft:end/enter_end_gateway
Advancement-oval-raw.pngThe End... Again...Respawn the ender dragon.Free the EndSummon an ender dragon using ender crystals.minecraft:end/respawn_dragon
Advancement-oval-raw.pngYou Need a MintCollect dragon's breath in a glass bottle.Free the EndGet a bottle of dragon's breath in your inventory.minecraft:end/dragon_breath
Advancement-plain-raw.pngThe City at the End of the GameGo on in, what could happen?Remote GetawayEnter an End city.minecraft:end/find_end_city
Advancement-oval-raw.pngSky's the LimitFind an ElytraThe City at the End of the GameGet a pair of elytra in your inventory.minecraft:end/elytra
Advancement-fancy-raw.pngGreat View From Up HereLevitate up 50 blocks from the attacks of a ShulkerThe City at the End of the GameHave the Levitation effect applied, and move a vertical distance of 50 blocks.minecraft:end/levitate50 experience

Adventure[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แผนภาพต้นไม้ของ Advancement ในหน้า "Adventure"
Grid Empty Map.png Adventure
ไอคอน Advancement คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน รางวัล
Advancement-plain-raw.pngAdventureAdventure, exploration, and combatKill any entity, or be killed by any entity.minecraft:adventure/root
Advancement-plain-raw.pngMonster HunterKill any hostile monsterAdventureKill one of these 24 mobs. In 1.14,[กำลังมา] you can also earn this by killing one of these 2 mobs. Other mobs are ignored for this advancement.minecraft:adventure/kill_a_mob
Advancement-plain-raw.pngWhat a Deal!Successfully trade with a VillagerAdventureTake an item from a villager's trading output slot, and put it in your inventory.minecraft:adventure/trade
Advancement-plain-raw.pngSweet dreamsChange your respawn pointAdventureLie down in a bed. The advancement will be granted as soon as the player is in the bed, even if the player does not actually successfully sleep.minecraft:adventure/sleep_in_bed
Advancement-plain-raw.pngA Throwaway JokeThrow a trident at something.
Note: Throwing away your only weapon is not a good idea.
Monster Hunterminecraft:adventure/throw_trident
Advancement-plain-raw.pngTake AimShoot something with a bow and arrowMonster Hunterminecraft:adventure/shoot_arrow
Advancement-fancy-raw.pngMonsters HuntedKill one of every hostile monsterMonster HunterKill each of these 24 mobs. In 1.14,[กำลังมา] also kill each of these 2 mobs. Other mobs may be killed, but are ignored for the advancement.minecraft:adventure/kill_all_mobs100 experience
Advancement-oval-raw.pngPostmortalUse a Totem of Undying to cheat deathMonster Hunterminecraft:adventure/totem_of_undying
Advancement-oval-raw.pngHired HelpSummon an Iron Golem to help defend a villageWhat a Deal!Summon an iron golem.minecraft:adventure/summon_iron_golem
Advancement-fancy-raw.pngAdventuring TimeDiscover every biomeSweet dreamsVisit all of these 40 biomes. In 1.14,[กำลังมา] additionally visit these 2 biomes. Other biomes may also be visited, but are ignored for the advancement.minecraft:adventure/adventuring_time500 experience
Advancement-plain-raw.pngVery Very FrighteningStrike a Villager with lightningA Throwaway JokeHit a villager with lightning created by a trident with the Channeling enchantment.minecraft:adventure/very_very_frightening
Advancement-fancy-raw.pngSniper duelKill a skeleton from more than 50 meters awayTake AimUse a projectile to kill a skeleton from 50 or more blocks away, horizontally.minecraft:adventure/sniper_duel50 experience
Advancement-plain-raw.pngOl' BetsyShoot a CrossbowAdventureShoot an arrow using a crossbow.minecraft:adventure/ol_besty
Advancement-plain-raw.pngWho's the Pillager Now?Give a Pillager a taste of their own medicineOl' BetsyPlayer kills a Pillager with an arrow.minecraft:adventure/whos_the_pillager_now
Advancement-fancy-raw.pngTwo Birds, One ArrowKill two Phantoms with a piercing arrowOl' BetsyUsing a crossbow enchanted with Piercing, shoot two Phantoms with the same arrow.minecraft:adventure/two_birds_one_arrow65 experience
Advancement-fancy-raw.pngArbalisticKill five unique mobs with one crossbow arrowOl' BetsyUsing a crossbow enchanted with Piercing IV, kill five unique mobs (five mobs which are all different types from each other) with the same arrow.minecraft:adventure/arbalistic85 experience

Husbandry (การเกษตร)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แผนภาพต้นไม้ของ Advancement ในหน้า "Husbandry"
Hay Bale.png Husbandry
ไอคอน Advancement คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน รางวัล
Advancement-plain-raw.pngHusbandryโลกที่เต็มไปด้วยอาหารและเพื่อน ๆ
(The world is full of friends and food)
กินสิ่งใด ๆ ที่กินได้minecraft:husbandry/root
Advancement-plain-raw.pngThe Parrots and the Batsผสมพันธุ์สัตว์สองตัวด้วยกัน
(Breed two animals together)
Husbandryผสมพันธุ์สัตว์ 1 ชนิดจากม็อบ 11 ชนิด การผสมพันธุ์ม็อบนอกเหนือจากนี้ไม่ถือเป็นความก้าวหน้าminecraft:husbandry/breed_an_animal
Advancement-plain-raw.pngBest Friends Foreverทำให้สัตว์เชื่อง
(Tame an animal)
Husbandryทำให้หนึ่งใน 5 ม็อบที่ทำให้เชื่องได้ เชื่องminecraft:husbandry/tame_an_animal
Advancement-plain-raw.pngA Seedy Placeหว่านเมล็ดและเฝ้าดูมันโต
(Plant a seed and watch it grow)
Husbandryปลูกพืชหนึ่งใน 5 สายพันธุ์ การปลูกพืชชนิดอื่นไม่ถือเป็นความก้าวหน้าminecraft:husbandry/plant_seed
Advancement-plain-raw.pngFishy Businessตกปลาให้ได้สิ!
(Catch a fish)
Husbandryใช้คันเบ็ดตกปลา 1 ตัวminecraft:husbandry/fishy_business
Advancement-fancy-raw.pngTwo by Twoผสมพันธุ์สัตว์ทั้งหมดเลย!
(Breed all the animals!)
The Parrots and the Batsผสมพันธุ์สัตว์จากม็อบทั้ง 11 ชนิด การผสมพันธุ์ม็อบนอกเหนือจากนี้ไม่ถือเป็นความก้าวหน้าminecraft:husbandry/bred_all_animalsประสบการณ์ 100
Advancement-fancy-raw.pngA Balanced Dietกินทุกอย่างที่กินได้ แม้ว่ามันจะไม่ดีสำหรับคุณ
(Eat everything that is edible, even if it's not good for you)
A Seedy Placeกินอาหารทั้ง 36 ชนิด การกินอาหารชนิดอื่นไม่ถือเป็นความก้าวหน้าminecraft:husbandry/balanced_dietประสบการณ์ 100
Advancement-fancy-raw.pngSerious Dedicationใช้จอบเพชรอย่างสมบูรณ์ แล้วประเมินชีวิตของคุณใหม่
(Completely use up a diamond hoe, and then reevaluate your life choices)
A Seedy Placeใช้จอบเพชรจนพังminecraft:husbandry/break_diamond_hoeประสบการณ์ 100
Advancement-plain-raw.pngTactical Fishingตกปลา.. โดยไม่ใช้เบ็ดตกปลา!
(Catch a fish... without a fishing rod!)
Fishy Businessใช้ถังน้ำกับม็อบปลาเพื่อทำถังใส่ปลาminecraft:husbandry/tactical_fishing

JSON Format[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Custom advancements in data packs of a Minecraft world store the advancement data for that world as separate JSON files:

All advancement JSON files are structured according to the following format:

 • The root tag.
  •  display: The optional display data.
   •  icon: The data for the icon.
    •  item: The item id.
    •  nbt: The nbt data of the item.
   •  title: The title for this advancement.
   •  title: A JSON text component (containing text and formatting like used in /tellraw and various other commands. Also translate tag can be used here).
   •  frame: The optional type of frame for the icon. challenge for a tile with a more fancy spiked border as it is used for the kill all mobs advancement, goal for a tile with a rounded border as it is used for the full beacon advancement, task for a normal tile (default.)
   •  background: The optional directory for the background to use in this advancement tab (only for the root advancement).
   •  description: The description of the advancement.
   •  description: A JSON text component (containing text and formatting like used in /tellraw and various other commands. Also translate tag can be used here).
   •  show_toast: Can be true or false. Whether or not to show the toast pop up after completing this advancement. Defaults to true.
   •  announce_to_chat: Can be true or false. Whether or not to announce in the chat when this advancement has been completed. Defaults to true.
   •  hidden: Can be true or false. Whether or not to hide this advancement and all its children from the advancement screen until this advancement have been completed. Has no effect on root advancements themselves, but will still affect all their children. Defaults to false.
  •  parent: The optional parent advancement directory of this advancement (does not apply for the root advancement).
  •  criteria: The required criteria that have to be met.
   •  <criterionName>: A name given to the criterion (can be any string, must be unique).
    •  trigger: The trigger for this advancement; specifies what the game should check for the advancement.
    •  conditions: All the conditions that need to be met when the trigger gets activated.
  •  requirements: An optional list of requirements (all the <criteriaNames>). If all criteria are required, this may be omitted. With multiple criteria: requirements contains a list of lists with criteria (all criteria need to be mentioned). If all of the lists each have any criteria met, it will complete the advancement. (basically AND grouping of OR groups)
  •  rewards: An optional collection of the rewards provided when this advancement is obtained.
   •  recipes: A list of crafting recipes (strings).
   •  loot: A list of loot tables (strings).
   •  experience: An amount of experience.
   •  function: A function to run. Functions are text files with the file extension .mcfunction in the datapacks.

List of triggers[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

minecraft:bred_animals[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Triggers after the player breeds 2 animals. Available conditions:

minecraft:brewed_potion[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Triggers after the player takes any item out of a brewing stand. Available conditions:

minecraft:changed_dimension[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Triggers after the player travels between two dimensions. Available conditions:

 •  conditions:
  •  from: The dimension the entity traveled from. Accepts these 3 values.
  •  to: The dimension the entity traveled to. Same accepted values as above.

minecraft:channeled_lightning[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Triggers after the player successfully uses the Channeling enchantment on an entity. Available conditions:

minecraft:construct_beacon[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Triggers after the player changes the structure of a beacon. (When the beacon updates itself). Available conditions:

 •  conditions:
  •  level: The tier of the updated beacon structure.
  •  level:
   •  max: The maximum value.
   •  min: The minimum value.

minecraft:consume_item[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Triggers when the player consumes an item. Available conditions:

minecraft:cured_zombie_villager[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Triggers when the player cures a zombie villager. Available conditions:

minecraft:effects_changed[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Triggers after the player gets a status effect applied or taken from them. Available conditions:

 •  conditions:
  •  effects: A list of status effects the player has.
   •  <minecraft:effect_name>: A status effect with the key name being the status effect name.
    •  amplifier: The effect amplifier.
    •  amplifier:
     •  max: The maximum value.
     •  min: The minimum value.
    •  duration: The effect duration in ticks.
    •  duration:
     •  max: The maximum value.
     •  min: The minimum value.

minecraft:enchanted_item[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Triggers after the player enchants an item through an enchanting table (does not get triggered through an anvil, or through commands). Available conditions:

 •  conditions:
  •  item: The item after it has been enchanted.
  •  levels: The levels spent by the player on the enchantment.
  •  levels:
   •  max: The maximum value.
   •  min: The minimum value.

minecraft:enter_block[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Triggers when the player stands in a block. Checks every tick and will try to trigger for each successful match (up to 8 times, the maximum amount of blocks a player can stand in), which only works if the advancement is revoked from within the advancement using a function reward. Available conditions:

 •  conditions:
  •  block: The block that the player is standing in. Accepts block IDs.
  •  state: The block states of the block.
   •  <state_name>: A single block state, with the key name being the state name and the value being the required value of that state.

minecraft:entity_hurt_player[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Triggers after a player gets hurt. Available conditions:

minecraft:entity_killed_player[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Triggers after an entity kills a player. Available conditions:

minecraft:filled_bucket[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Triggers after the player fills a bucket. Available conditions:

minecraft:fishing_rod_hooked[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Triggers after the player successfully catches an item with a fishing rod or pulls an entity with a fishing rod. Available conditions:

minecraft:impossible[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Triggers only using commands.

minecraft:inventory_changed[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Triggers after any changes happen to the player's inventory. Available conditions:

 •  conditions:
  •  items: A list of items in the player's inventory. All items in the list must be in the player's inventory, but not all items in the player's inventory have to be in this list.
  •  slots:
   •  empty: The amount of slots empty in the inventory.
   •  empty:
    •  max: The maximum value.
    •  min: The minimum value.
   •  full: The amount of slots completely filled (stacksize) in the inventory.
   •  full:
    •  max: The maximum value.
    •  min: The minimum value.
   •  occupied: The amount of slots occupied in the inventory.
   •  occupied:
    •  max: The maximum value.
    •  min: The minimum value.

minecraft:item_durability_changed[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Triggers after any item in the inventory has been damaged in any form. Available conditions:

 •  conditions:
  •  delta: The difference in durability.
  •  delta:
   •  max: The maximum value.
   •  min: The minimum value.
  •  durability: The remaining durability of the item.
  •  durability:
   •  max: The maximum value.
   •  min: The minimum value.
  •  item: The item before it was damaged, allows you to check the durability before the item was damaged.

minecraft:levitation[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Triggers when the player has the levitation status effect. Available conditions:

 •  conditions:
  •  distance:
   •  absolute:
    •  max: The maximum value.
    •  min: The minimum value.
   •  horizontal:
    •  max: The maximum value.
    •  min: The minimum value.
   •  x:
    •  max: The maximum value.
    •  min: The minimum value.
   •  y:
    •  max: The maximum value.
    •  min: The minimum value.
   •  z:
    •  max: The maximum value.
    •  min: The minimum value.
  •  duration: The duration of the levitation in ticks.
  •  duration:
   •  max: The maximum value.
   •  min: The minimum value.

minecraft:location[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Triggers every 20 ticks (1 second) and checks where the player is. Available conditions:

minecraft:nether_travel[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Triggers when the player travels to the Nether and then returns to the Overworld. Available conditions:

 •  conditions:
  •  distance: The overworld distance between where the player entered the Nether and where the player exited the Nether.
   •  absolute:
    •  max: The maximum value.
    •  min: The minimum value.
   •  horizontal:
    •  max: The maximum value.
    •  min: The minimum value.
   •  x:
    •  max: The maximum value.
    •  min: The minimum value.
   •  y:
    •  max: The maximum value.
    •  min: The minimum value.
   •  z:
    •  max: The maximum value.
    •  min: The minimum value.

minecraft:placed_block[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Triggers when the player placed a block. Available conditions:

 •  conditions:
  •  block: The block that was placed. Accepts block IDs.
  •  item: The item that was used to place the block before the item was consumed.
  •  location: The location of the block that was placed.
  •  state: The block states of the block.
   •  <state_name>: A single block state, with the key name being the state name and the value being the required value of that state.

minecraft:player_hurt_entity[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Triggers after the player hurts a mob or player. Available conditions:

minecraft:player_killed_entity[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Triggers after a player is the source of a mob or player being killed. Available conditions:

minecraft:recipe_unlocked[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Triggers after the player unlocks a recipe (using a knowledge book for example). Available conditions:

 •  conditions:
  •  recipe: The recipe that was unlocked.

minecraft:slept_in_bed[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Triggers when the player enters a bed. Available conditions:

minecraft:summoned_entity[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Triggers after an entity has been summoned. Works with iron golems (pumpkin and iron blocks), snow golems (pumpkin and snow blocks), the ender dragon (ender crystals) and the wither (wither skulls and soul sand). Using dispensers to place the wither skulls or pumpkins will still activate this trigger. Spawn eggs, commands and mob spawners will not work however. Available conditions:

minecraft:tame_animal[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Triggers after the player tames an animal. Available conditions:

minecraft:tick[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Triggers every tick (20 times a second).

minecraft:used_ender_eye[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Triggers when the player uses an eye of ender (in a world where strongholds generate). Available conditions:

 •  conditions:
  •  distance: The horizontal distance between the player and the stronghold.
  •  distance:
   •  max: A maximum value.
   •  min: A minimum value.

minecraft:used_totem[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Triggers when the players uses a totem. Available conditions:

minecraft:villager_trade[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Triggers after the player trades with a villager. Available conditions:

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

รุ่น Java
1.12February 16, 2017Dinnerbone tweets that he had spent an entire day designing "a new thing" with Darngeek.
February 20, 2017The design on "this thing" is now done and can begin to be implemented; he later hints at the feature's name.[4]
February 22, 2017He states that he is "advancing" on the feature; "So. Many. Json. Files." he adds.
Later that day he states that the project is growing bigger, and that he may need a command "even more complicated than /scoreboard"
March 6, 2017The backend of the mysterious feature is finished, but the UI needs work, he tweets.
"I made a tabthulhu today," he later adds,[5] indicating this feature may use a large number of tabs.
March 13, 2017He again references the name of the feature in a tweet, stating that he is almost done with "this new feature advancement".
March 14, 2017He tweets that the UI is now working, and that the project took many days and a few research papers to accomplish.
March 22, 2017The feature now "awards players with things", he states while making another reference to the feature name.
March 23, 2017Dinnerbone states that the feature requires around 500 JSON files.
He later tweets a teaser of what the feature holds,[6] though it is hidden behind an encrypted .zip file disguised as a .png image, which he clarifies in later tweets.[7][8][9] This .zip file contains custom recipe JSON files.
He posts another encrypted .zip file soon afterwards, containing a few more recipes.[10]
March 24, 2017"A deafening metallic condor keeps distracting me", Dinnerbone states. Users quickly pinpointed this bizarre message to this Gfycat URL officially showcasing advancements for the first time.
He reveals that the UI can have several tabs with advancement trees that are themselves advancements.[2] He clarifies that that's what he meant by "tabthulhu."[11]
All of the UI is data-driven, including positioning and layout, with no hardcoded data or positions.[12]
17w13aAdvancements added, replacing Achievements.
17w14aAdded new advancements, including a new "adventure" tab.
Added new notifications for when players advance, which have a sliding effect, and come in two colors: yellow for normal advancements, and pink for special challenges.
17w15aAdded advancement descriptions and changed several titles.
Added the "Adventuring Time" advancement.
17w16bAdded trigger minecraft:item_durability_changed.
17w17aAdded new advancements and two new tabs: "The End" and "Nether"
Added trigger levitation.
Added feature condition to the location trigger.
Advancements can now execute commands when achieved.
Advancement icons will now allow data values.
Added five modifiers to the /advancement grant and /advancement revoke commands: "everything", "from", "until", "through", and "only".
17w17bThe default advancements will now all receive their titles and descriptions from the localization files.
Added a new number display to track progress while completing certain advancements.
Added the changed_dimension trigger, which takes two optional conditions: to and from, both being strings that accept "overworld", "the_nether", or "the_end".
The "location" shared object has a new dimension string (same values as above).
17w18aRe-introduced announcements to chat when someone earns an advancement.
Added new Adventure advancements: "Best Friends Forever", "The Parrots and the Bats", and "Two by Two".
Added new minecraft:tick and minecraft:tame_animal triggers.
Added new show_toast and announce_to_chat display options.
Added /gamerule announceAdvancements, which toggles announcing of advancements, replacing the old server.properties entry
"entity" objects and the minecraft:levitation trigger will now use a shared "distance" object. They check if the player is within or outside of the specified range on the x, y, or z axis. absolute and horizontal ranges check if the player is within range on all axes, though horizontal will exclude the Y axis.
The "Great View From Up Here" advancement will now requires 50 vertical blocks, instead of levitating for 30 seconds.
Changed the "Sniper Duel" advancement to horizontal distance.
Advancement loading is now strict JSON.
17w18bAdded a new "Husbandry" tab and several new advancements: "A Seedy Place", "Serious Dedication", "A Balanced Diet", and "Hired Help".
The advancements added in the previous snapshot were moved to the new Husbandry tab.
Added new advancement triggers: consume_item, placed_block, and arbitrary_player_tick.
The "Monster Hunter" and "Monsters Hunted" advancements now use 22 mobs instead of 23, removing the illusioner from the list.
pre1Added new advancements: "A Furious Cocktail", "Postmortal", "Subspace Bubble", and "Uneasy Alliance".
Added hidden field to advancement display info, which defaults to false.
Added new effects_changed, used_totem, and nether_travel advancements triggers.
Removed commands from advancement rewards, replaced with function.
Advancement trees are now centered in the UI.
Items and entities in advancements will now have an extra NBT field.
Entities in advancements now have an extra effects and location field.
Removed arbitrary_player_tick advancement trigger.
pre2Added new hidden advancement: "How Did We Get Here?", which rewards 100 experience.
pre3Advancement "How Did We Get Here?" will now include the Resistance status effect, and will now reward 1000 experience.
Advancement "Balanced Diet" will now include all fish types (raw and cooked if possible) and an enchanted golden apple.
Advancements will now remember the tab the player last selected.
pre5All recipe unlock advancements will now have a parent of minecraft:recipes/root.
Several recipe unlock advancements were renamed.
pre7Added experience rewards to all "challenge" advancements.
releaseAdded sounds to the toast notifications.
1.1317w43aCustom Advancements have been moved into data packs.
17w45aAdded an advancement selector argument to test for obtained advancements.
18w14aAdded new advancements: "Fishy Business", "Tactical Fishing", "A Throwaway Joke" and "Very, Very Frightening".
18w14bAdvancements "A Furious Cocktail" and "How Did We Get Here?" will now include the Slow Falling status effect.
18w19aAdvancement "How Did We Get Here?" will now include the Conduit Power status effect.
18w22aAdvancement "Sniper Duel" description changed to not mention it has to be with an arrow (as it can be achieved with a Trident too).
pre6Added a nbt field to the advancement icon section.
pre7Normal and goal advancements will now have green descriptions, and challenge advancements have purple descriptions.

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหาเกี่ยวกับ “Advancements” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ดความรู้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • Fourteen of the old Java Edition achievements were re-implemented as advancements: Benchmarking (called Minecraft), Getting an Upgrade, Acquire Hardware, We Need to Go Deeper, The End?, Return to Sender, Into Fire, Local Brewery, The Beginning? (called Withering Heights), Beaconator, DIAMONDS! (called Diamonds!), Adventuring Time, Monster Hunter and Sniper Duel.
 • Six achievements from other editions were re-implemented as advancements: Body Guard (called Hired Help), Cheating Death (called Postmortal), Zombie Doctor, You Need a Mint, The End... Again... and Great View From Up Here.
 • The Adventuring Time advancement is a reference to the Cartoon Network cartoon 'Adventure Time'.
 • The Withering Heights advancement is possibly a reference to the book 'Wuthering Heights' by Ellis Bell.
 • The Very Very Frighting advancement is a reference to Queen's 'Bohemian Rhapsody'
 • The Ol' Betsy, is possibly a reference to แม่แบบ:W's Robin Hood.[upcoming 1.14][13]


แกลลอรี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เพิ่มเติม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 1. https://www.reddit.com/r/Minecraft/comments/64pk6r/dinnerbone_working_on_giving_advancements/dg4uiou?context=1
 2. a b “The tabs are alternate trees that are themselves advancements too. We support a lot, but we'll use 4/5 in vanilla. http://media.dinnerbone.com/uploads/2017-03/screenshots/24_09-23-41_rYLfqg0Q52.png”@Dinnerbone, March 24, 2017
 3. “4 or 5 tabs. Probably: "mine & craft", "nether", "end", "combat", "engineering" or some variant of.”@Dinnerbone, March 27, 2017
 4. “Getting this implemented in a nice way would be a real advancement for the game.”@Dinnerbone, February 20, 2017
 5. “I made a tabthulhu at work today. This is an interesting project!”@Dinnerbone, March 06, 2017
 6. “This is a super big spoiler of what I'm working on. Totally unfinished and may change a lot, but gives you an idea. http://media.dinnerbone.com/uploads/2017-03/screenshots/23_15-00-52_ttcfj9tDnV.png”@Dinnerbone, March 23, 2017
 7. “(No I'm not adding emoji.)”@Dinnerbone, March 23, 2017
 8. “(P.s. there was more to that picture than meets the eye. May need a bit of trickery.)”@Dinnerbone, March 23, 2017
 9. “Did the filesize seem a bit big?”@Dinnerbone, March 23, 2017
 10. “Okay so I think my webserver proxy messed that up. Technology is difficult. Here's a more fun image, in a zip: http:// media.dinnerbone.com/uploads/2017-0 3/screenshots/23_15-00-52_ttcfj9tDnV.zip”@Dinnerbone, March 23, 2017
 11. “(Thus "tabthulu" tweets from a few weeks back. :D)”@Dinnerbone, March 24, 2017
 12. “Also worth noting: all of that UI is data driven. Positioning and layout included. No hardcoded data in UI, no hardcoded positions in data.”@Dinnerbone, March 24, 2017
 13. https://www.youtube.com/watch?v=Gixvg1JZmso