ความสำเร็จ

จาก Minecraft Wiki
(เปลี่ยนทางจาก Achievements)

แม่แบบ:Stub แม่แบบ:Exclusive

แม่แบบ:About แม่แบบ:Quote

ความสำเร็จ (อังกฤษ: Achievement) วิธีที่ค่อย ๆ แนะนำผู้เล่นใหม่ใน Minecraft และให้ความท้าทายแก่พวกเขา ในรุ่นจาวาจะเป็นระบบ Advancements แทน

การได้รับ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

There are 91 achievements in the Bedrock Edition, 87 achievements in the Xbox One Edition and Nintendo Switch Edition, 93 achievements in the Xbox 360 Edition and Wii U Edition, 94 trophies in the PlayStation 3 Edition, PlayStation 4 Edition and PlayStation Vita Edition, and 57 achievements in the New Nintendo 3DS Edition.

Achievements/trophies are tracked per user account, and per edition. In other words, one user account will have one (and only one) set of achievements on Windows 10, one set on Android, one set on Fire OS, and so on. They are not tracked separately per world; achievements earned in one world apply to all worlds using that edition and that user account.

They are independent of one another, allowing players to get them in any order. Once earned, they cannot be reset.

Achievements/trophies can only be earned in Survival mode. If the game is saved[note 1] while in Creative mode, or if host privilegesแม่แบบ:Only are enabled, the ability to earn achievements/trophies in that world is permanently disabled. Going back to Survival mode or disabling host privileges will not re-enable it.

โน้ต

แม่แบบ:Notelist

รุ่น Bedrock และ Xbox 360 รุ่น Legacy Console[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

An Xbox Live account is used to track achievements on the Bedrock and Xbox 360 editions of Minecraft.

In the Bedrock and Xbox editions, the game can be played without being logged in, but achievements cannot be earned when doing so.

Achievements grant the player gamerscore, totaling 2,070 in Bedrock Edition and 2,185 on Xbox 360 consoles.

The Achievements also show characters instead of blocks or items.

PlayStation รุ่น Console[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

A PlayStation Network ID is used to track trophies for the PlayStation 3, PlayStation 4, and PlayStation Vita editions.[1][2][3]The Reason for having 88 achievements unlike the other legacy console editions is due to obtaining a platinum trophy when all other trophies have been collected after completing the achievements. If played while logged out or without a PlayStation Network ID, trophies cannot be obtained.

Nintendo รุ่น Console[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

In the Wii U, Nintendo Switch, and New Nintendo 3DS editions, achievements are tracked through a console user account, whether or not it's linked with a Nintendo Network ID. Unlike other Legacy console editions and Bedrock edition, these do not provide anything to the user's profile as these Nintendo Consoles do not have their own achievement system.[ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม]

รายการความสำเร็จ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements แม่แบบ:Achievements

วิดีโอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Video note

ความสำเร็จ/video

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

รุ่น Java[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

The popup that would appear when an achievement was earned.
The achievement interface with the first achievement done.
The entire achievement tree, completed.

The Java edition achievement system involved a tree composed of achievements. Originally the interface showed the achievement tree on the left, and a 'mini-map' of the tree on the right. The mini-map was removed in the final version, which then simply showed the tree. The background of the tree mimicked the world with dirt at the top with stone spanning below, bedrock at the bottom, and ores distributed as they would be in the world. By clicking and dragging, one could view different branches of the achievement tree. Using the scroll wheel on the mouse zoomed in and out of this display, making it easier to see, at a glance, what had been achieved and was still needed to achieve.

In this screen, achievements had hover-text, which became more detailed the closer the player was to achieving them:

 • Attained achievements were given as "Name/Description/Taken!" (for instance "Getting Wood/Attack a tree until a block of wood pops out/Taken!").
 • Unattained achievements for which the player had achieved all the prerequisites were given as "Name/Description".
 • Unattained achievements for which the player was one or two prerequisites away were given as "Name/Requires X" (for instance "The End./Requires 'The End?'").
 • Unattained achievements for which the player was three prerequisites away were given as "???/Requires X" (for instance "???/Requires 'The Beginning?'").
 • Unattained achievements for which the player was four prerequisites away were not given; there was just an icon, no hovertext at all.
 • Unattained achievements for which the player was more than four prerequisites away were not shown, even as an icon.

Achievements were earned on a per-player, per-world basis: each new player in each new world had the potential to fill out a new achievement tree.

When an achievement was earned, "Achievement Get!" and the name of the achievement would be broadcast in chat to any players in the world. "Achievement Get!" was a reference to a decade-old meme: early screenshots of Super Mario Sunshine used the Japanese localization, and featured Mario grabbing a Shine Sprite with the prominent text "Shine Get!". Due to the prominence of the game and the attention given to these screenshots, "[noun] Get!" subsequently became a popular term used on image boards as post count benchmarks, which Notch occasionally visits.

Achievements could be obtained in any game mode. Because of this, it was possible to achieve more difficult achievements such as On A Rail, When Pigs Fly, and Sniper Duel, and others by switching into Creative mode.

 • Return to Sender was an exception to the above, because it required a ghast fireball, and ghasts only attack the player in Survival, Hardcore, and Adventure mode, although it could still be obtained through the /achievement command.

There was an /achievement command which could give and take achievements. When using this command to give an achievement, a player would receive all previously-required achievements in addition to the one being given.

One way a player could reset all achievements in a world was by deleting the "stats" folder in the world file, which would also reset statistics.

When Pigs Fly required Cow Tipper, as cows drop leather, though there was no crafting recipe for a saddle.

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Issue list

เกร็ดความรู้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • A player can get both Time to Mine! and Getting an Upgrade at the same time by crafting a stone, iron, gold, or diamond pickaxe before crafting a wooden pickaxe.

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • The Lie is a reference to the Internet meme "The Cake is a Lie", which itself is a reference to the video game Portal.
 • Return to Sender refers to a message often written on non-personal letters, usually in case that a letter ends up at an incorrect address.
 • When Pigs Fly is a reference to a well known saying meaning something absurd that would never happen.
 • Let it Go! is a reference to the movie Frozen.
 • Do a Barrel Roll! is a reference to the video game Star Fox 64. The icon resembles Peppy Hare, the character that utters the phrase in the game.
 • On a Rail is a reference to a chapter from the game Half-Life.

ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:Reflist

แม่แบบ:Gameplay


อ้างอิงผิดพลาด: มีป้ายระบุ <ref> สำหรับกลุ่มชื่อ "note" แต่ไม่พบป้ายระบุ <references group="note"/> ที่สอดคล้องกัน หรือไม่มีการปิด </ref>