รุ่น Java 19w11a

จาก Minecraft Wiki
(เปลี่ยนทางจาก 19w11a)
Translation Latin Alphabet.svg
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปล


19w11a
วันที่ปล่อย

?

{{{ประเภท}}} สำหรับ

1.14

ดาวน์โหลด

Client
Server

19w11a เป็น snapshot ตัวที่ 25 สำหรับ 1.14 ซึ่ง snapshot นี้ชี้ให้เห็นว่า "ฟีเจอร์ส่วนใหญ่สำหรับ 1.14 เสร็จสมบูรณ์แล้ว"[1]

สิ่งที่เพิ่มเข้า[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บล็อก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เตาหลอม, หม้อปรุงยา, โต๊ะทำธนูs, โต๊ะทำอาวุธ, เตารมควัน
 • เพิ่มเสียงใหม่
  • บางเสียง เช่น หม้อปรุงยา โต๊ะทำธนู โต๊ะทำอาวุธ จะเกิดเสียงขึ้นได้เมื่อชาวบ้านใช้บล็อกนั้นเท่านั้น

ไอเทม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ลวดลายธง (Banner Pattern)
 • เพิ่มลวดลายธงใหม่ "Globe" (โลก)
  • สามารถหาได้จากการค้าขายกับชาวบ้านอาชีพนักเขียนแผนที่ (cartographer) ระดับเจ้านาย (master)

เกมการเล่น[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

สีป้ายสถานะ (badge) ของชาวบ้านขึ้นอยู่กับระดับของชาวบ้านตัวนั้น ๆ ในรูปเรียงจากซ้ายไปขวา: หิน (น้องใหม่), เหล็ก (เด็กฝึกงาน), ทอง (ผู้ชำนาญงาน), มรกต (ผู้เชี่ยวชาญ), เพชร (เจ้านาย)
การค้าขาย
 • เพิ่มการค้าขายแบบใหม่สำหรับแต่ละอาชีพของชาวบ้าน
  • ราคาการซื้อขายของกับชาวบ้านจะขึ้นอยู่กับความต้องการ (อุปสงค์) และความนิยมของผู้เล่นภายในหมู่บ้านนั้น ๆ
 • ในตอนนี้ชาวบ้านจะเติมของเพื่อค้าขาย 2 รอบต่อวัน ถ้ามันสามารถกลับไปยังบล็อกที่ใช้ทำงานของมันได้
 • อัปเดตหน้าต่างการค้าขายของชาวบ้าน (UI)
 • ในตอนนี้ชาวบ้านจะเพิ่มระดับของอาชีพตัวเองได้จากค่าประสบการณ์เมื่อค้าขายกับผู้เล่น
  • แต่ละอาชีพของชาวบ้านมี 5 ระดับ: น้องใหม่ (novice), เด็กฝึกงาน (apprentice), ผู้ชำนาญงาน (journeyman), ผู้เชี่ยวชาญ (expert), เจ้านาย (master)
  • แถบค่าประสบการณ์ของชาวบ้านจะแสดงอยู่ด้านบนของหน้าต่างการค้าขาย โดยเมื่อแถบนั้นเต็มแล้ว ให้ออกจากหน้าต่างนั้นและรอสักครู่ ชาวบ้านจะปลดล็อกระดับต่อไปและมีอนุภาคสีชมพูลอยขึ้นมา (ซึ่งคล้ายกับการเติมของสำหรับการค้าขายในเวอร์ชันก่อน ๆ)
  • ค่าประสบการณ์ที่เกินแถบออกมา จะนำมาใช้ต่อในแถบของระดับต่อ ๆ ไป
  • แถบค่าประสบการณ์จะหายไปเมื่อชาวบ้านไปถึงระดับเจ้านายแล้ว
  • ทุกครั้งที่ปลดล็อกระดับใหม่ได้ การซื้อขายก็จะปลดล็อกเพิ่มขึ้นด้วย 1-2 อย่าง
  • The villager's experience gained per trade is based on the trade itself, the level the trade was unlocked at (novice, apprentice, etc), and the current level of the villager.
   • Lower level trades will give less experience towards a level up once the villager is a higher level.

ทั่วไป[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เมนู
 • Added a new "Accessibility Menu".
  • All accessibility features are now easily toggled in this menu.
 • When the narrator is turned on, buttons will be narrated on focus.
 • Added a new option that allows turning up transparent backgrounds.
 • Menu buttons, edit boxes and other UI elements can now be cycled through by pressing Tab ↹.
  • ⇧ Shift+Tab ↹ will go backwards.
 • Lists allow / arrow keys to navigate through them.
Block tags
 • Added several new block tags to correspond with villager NBT:
  • job_site_poi (includes all below)
   • armorer_poi
   • butcher_poi
   • cartographer_poi
   • cleric_poi
   • farmer_poi
   • fisherman_poi
   • fletcher_poi
   • leatherworker_poi
   • librarian_poi
   • mason_poi
   • shepherd_poi
   • toolsmith_poi
   • weaponsmith_poi
  • meeting_site_poi
  • points_of_interest (includes job_site_poi and meeting_site_poi)

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บล็อก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Bell
Fletching table
Smithing table
TNT
 • Explosions now have a 100% drop rate.

ม็อบ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Parrot
Villagers
 • Villagers now have a daily schedule. They will, for example, go to work and meet up at the village bell.
 • Iron golems will spawn when enough villagers meet.
 • All villagers will spawn as Nitwits (green robes) or Unemployed (brown robes) when spawned by spawn egg or commands.
  • Unemployed villagers have no profession initially, place a work site block and they choose a profession.
 • Villagers will now show players their trades in their hands if the player are holding certain items which they are trading for.
 • Mason villagers now have trades.
Wolf
 • Tamed wolf kills now count as if a player kill.
  • E.g a zombie can rarely drop a potato on death alongside its normal drops or a illager captain will inflict bad omen on death when killed by the wolf.
   • Before, tamed wolves only had mobs drop xp and their common drops upon death.

เอนทิตี้ที่ไม่ใช่ม็อบ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Minecart with TNT
 • Explosions now have a 100% drop rate.

การสร้างโลก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Villages
 • Village detection is now based on beds, job sites and meeting points instead of doors.

เกมการเล่น[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Advancements

ทั่วไป[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Language
 • Will now change the language after clicking on the 'Done' button to avoid having to wait after accidentally clicking an unwanted language option.
  • Before, language changed immediately after choosing a different language option.
Snooper settings menu
 • Has been replaced by the accessibility menu.

สิ่งที่แก้ไข[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

75 ปัญหาถูกแก้ไข
จากเวอร์ชันก่อนหน้า 1.14
 • MC-112 – Blocks/entities above beds push players out of bed.
 • MC-749 – Villager can have all trades disabled
 • MC-926 – When sleeping on a bed, particle effects are slanted or don't appear at all.
 • MC-2376 – Wolves shaking fur dry while dying.
 • MC-13497 – Wither skeletons and zombie pigmen won't go through lava to get to enemies, even though they can't burn.
 • MC-30845 – Camera is glitching through tall grass, seagrass, and kelp in F5 (third-person) mode.
 • MC-44471 – Difficulty lock appears to be unlocked if switching dimensions.
 • MC-45489 – Villager Spawn is Unbalanced/Broken
 • MC-60772 – Draw order of translucent blocks based on head position (not POV).
 • MC-63070 – Chunks do not render behind the player in F5. Perhaps culling should calculate from camera POV instead of presuming head position.
 • MC-71256 – Endermen immediately start moving after being looked at instead of freezing and staring back at you.
 • MC-76416 – Player can interact with dying mobs.
 • MC-80658 – Note blocks: Gray color for certain music notes.
 • MC-96932 – Minecart and boat shadows are too small.
 • MC-99255 – Mobs killed by dogs give wrong loot tables.
 • MC-102514 – Moon has orange light.
 • MC-105099 – Slimes & Magma Cubes can still attack players when they are in their death animation.
 • MC-109954 – Saddled pigs/horses still move when in their death animation.
 • MC-114559 – Lightning converts dying mobs.
 • MC-114560 – Dying zombie villager converts to an alive villager.
 • MC-118764 – Items inside the villager trading GUI drop when the interface is closed.
 • MC-127016 – Waterlogged wooden slabs/stairs/fences/scaffoldings can still catch fire.
 • MC-129481 – Water Backface Culling in F5 Mode
 • MC-131845 – Scroll bar resets when selecting a language.
 • MC-132351 – Plants don't grow when there is block above them.
 • MC-132478 – Entering a bed while in 3rd-person view will show the point of view as 1st-person while in the bed
 • MC-133188 – Cannot climb waterlogged ladders or scaffolds.
 • MC-135157 – Crops cannot be planted by aiming at the side of a block.
 • MC-137308 – selectWorld.edit.backupFailed has no translation.
 • MC-144928 – Endermen don't try to avoid fireworks.
จากเวอร์ชันที่พัฒนา 1.14
 • MC-137471 – New wall types are in Building Blocks creative tab instead of Decoration Blocks like the cobblestone walls.
 • MC-137476 – Acacia Sign and Jungle Sign have inconsistent positioning in Creative tab.
 • MC-137672 – Crossbow Item-Lore does not show information about loaded projectile.
 • MC-137810 – Armor stands are not affected by the piercing enchantment.
 • MC-137874 – Multishot on crossbow: spread of arrows depends on pitch.
 • MC-137917 – Eating or blocking with crossbow in offhand shows both items.
 • MC-138071 – Main thread uses 100% of one CPU core when no users are logged in, busy-waiting over java.lang.Thread::yield, makes it hard to profile properly.
 • MC-138078 – Parrots don't imitate pillagers, ravagers, and pandas.
 • MC-138285 – Unable to break the chorus fruit flower when shooting with an arrow or trident from directly above.
 • MC-138699 – Fatal game crash - polar bear vehicle NPE.
 • MC-138766 – Panda, illager beast, turtle, elder guardian, and ghast shadow is small compared to other mobs.
 • MC-139559 – Scaffolding blocks do not notify the player when trying to exceed build limit.
 • MC-140303 – Village structure "fishermen.nbt" uses plural name.
 • MC-140625 – Sweet berry bush cannot replace snow layer, grass, tall grass, fern, and large fern unlike other flowers or plants.
 • MC-140651 – Sweet berry bush cannot be planted when aiming at the side or bottom of a block.
 • MC-141453 – Patrol leader killed by tamed wolf doesn't give you the bad omen effect.
 • MC-141887 – Villagers profession level does not update correctly.
 • MC-142082 – Missing generic inventory types.
 • MC-142200 – minecraft:killed_by_crossbow advancement trigger does not work correctly in custom advancements.
 • MC-142583 – Side of wall bell texture is missing when next to certain blocks.
 • MC-142635 – Clicking bell in spawn protection without op animates bell but plays no sound.
 • MC-142772 – Arrow hitbox change.
 • MC-142890 – Wolves don't attack mobs the player damages with a projectile.
 • MC-143420 – Wandering trader and trader llama will spawn when game rule doMobSpawning is false.
 • MC-144017 – You can get the "Who's the pillager now?" advancement by killing a pillager with a regular bow.
 • MC-144096 – Seventh scaffolding of a scaffolding bridge cannot be placed.
 • MC-144098 – Skin not showing up due to IllegalStateException: Image is not allocated.
 • MC-144175 – Scaffolding placement breaks blocks in its way.
 • MC-144525 – Clicking any slider then clicking anywhere on the screen plays the 'click' sound.
 • MC-144527 – Difficulty names aren't translated when locking the world difficulty.
 • MC-144574 – Fire charge can light campfires underwater.
 • MC-144603 – Block entities in player's chunk become stuck when reloading the world.
 • MC-144605 – Minecarts cannot traverse corners.
 • MC-144650 – Animals frequently quit following player.
 • MC-144738 – Tridents go through blocks and appear black.
 • MC-144781 – When outside spawn chunks, the player is not tracked until it leaves the subchunk it's in.
 • MC-144847 – F3 pie chart spams log with errors.
 • MC-145467 – Entities leave an invisible duplicate of themselves behind.
จากก่อนเวอร์ชันที่พัฒนา
 • MC-145110 – Multishot arrows don't spread when shot from a pillager.
 • MC-145111 – When a pillager stops fighting while reloading, it will reload forever until it sees another target.
 • MC-145118 – Regular bow can use rockets to fire.
 • MC-145128 – New note block instrument audible range too low.
 • MC-145411 – Skeleton bows don't use enchantments.
 • MC-145498 – Dogs attack tamed cats.
 • MC-145593 – Minecarts visually appear to turn onto a curved rail connected perpendicular to a straight rail.

เกร็ดความรู้[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • URL ของ snapshot นี้ในเว็บไซต์ minecraft.net แตกต่างกับ snapshot อื่น ๆ โดยที่ไม่มีตัว "a" และตัว "w" ในหัวข้อเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ จึงทำให้หัวข้อกลายเป็น "19W11" แทนที่จะเป็น "19w11a"[2][3]

วิดีโอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Video made by slicedlime:

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]