รุ่น Java 14w11b

จาก Minecraft Wiki
(เปลี่ยนทางจาก 14w11b)

แม่แบบ:Version nav

14w11b ได้ทำการแก้บัคและอาการแครชต่างๆที่มีใน snapshot 14w11a

ความเปลี่ยนแปลง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 • โมเดล บล็อค
  • บล็อคทั่ว ๆ ไปจะทำการโหลดโมเดลต่าง ๆ และไม่มีการกำหนดรูปแบบไว้ล่วงหน้า
 • Endermites
  • Endermites will no longer despawn when named, though PersistenceRequired will still be ignored

การแก้ไข[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

จากเวอร์ชั่นล่าสุดก่อน 1.8'

 • แม่แบบ:Bug – 'Drowning' meter doesn't reset when there's a block overhead, in running water
 • แม่แบบ:Bug – การวางบล็อคด้านข้างจะแสดงเทคเจอร์ไม่ปกติ
 • แม่แบบ:Bug – แท่นผสมยา ( Brewing Stands) จะสว่างขึ้นเมื่อกำลังทุบ
 • แม่แบบ:Bug – Upon naming an item, it no longer grows in base value after being repaired on an anvil
 • แม่แบบ:Bug – อนิเมชั่นการแตกเวลาทุบจะแสดงบน ด้านบนของ Cauldron และ Hopper
 • แม่แบบ:Bug – Selection Box of Fence is Hidden When a Leash/Lead is Tied to it
 • แม่แบบ:Bug – บัคกราฟฟิคของ Glass Pane / Iron Bar
 • แม่แบบ:Bug – If you try to give your self air repeatedly it will crash your game
 • แม่แบบ:Bug – You are able to place a glass pane where you should not be able to

จาก snapshot 1.8

 • แม่แบบ:Bug – ไม่สามารถใช้ @p[type=Player] {SelectedItemSlot:0} เพื่อเป็นเป้าหมาย
 • แม่แบบ:Bug – variants ( in block files ) will not accept any changes
 • แม่แบบ:Bug – แก้บัคเทคเจอร์ของ Brewing Stands
 • แม่แบบ:Bug/setworldspawn จะเปลี่ยนเป้าหมายของ Eye of Ender (เมื่อตาไปแล้ว จะไม่เจอ Stronghold)

จาก snapshot ก่อนหน้านี้