ไอเทม

จาก Minecraft Wiki

Tree Feller Activated

ช่องเก็บของในโหมดสร้างสรรค์ที่เต็มไปด้วยไอเทมที่หลากหลาย

ไอเทม (อังกฤษ: Item) คือสิ่งของที่มีอยู่ภายในช่องเก็บของของผู้เล่น และมือเท่านั้น; นี่หมายความว่าพวกมันไม่สามารถวางได้โดยตรง

พฤติกรรม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บางไอเทมเมื่อ แม่แบบ:Control, วางบล็อกหรือเอนทิตี้ เวอร์ชันของตัวเองในโลก เพียงทำให้พวกมันเป็นไอเทม เมื่ออยู่ในช่องเก็บของหรือวางบล็อก ตัวอย่างเช่นเรือ เปลี่ยนเป็นเอนทิตี้เมื่อวางและเปลี่ยนเตียง เป็นกลุ่มบล็อกเมื่อวาง เมื่อเลือกในแถบลัด ไอเทมจะแสดงชื่อสั้น ๆ เหนือ HUD

วิธีเดียวที่ไอเทมสามารถวางได้คือการใช้กรอบไอเท็ม

ไอเทมทั้งหมด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอเทม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอเท็มที่สามารถสร้างบล็อกหรือเอนทิตี[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอเทมที่สามารถใช้ในโลก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอเทมที่สามารถใช้ในโลกในทางอ้อม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

The player cannot interact with or directly use these items. Some are decorative (such as banners), some are informative (such as a clock or compass), and many can be used for trading or as crafting ingredients for other items that do have direct uses.

รุ่นสำหรับการศึกษาเท่านั้น[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอเทมเหล่านี้สามารถหาได้เฉพาะในรุ่นสำหรับการศึกษา portfolio และกล้องสามารถหาได้ผ่านโหมดสร้างสรรค์และคำสั่ง/give


ไอเทมที่ไม่ได้ดำเนินการ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอเทมที่ไม่ได้ดำเนินการหรือถูกกล่าวว่าจะมีการนำไปใช้ในอนาคต

ไอเทมที่ถูกลบ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ไอเทมที่ถูกลบจะไม่มีในเวอร์ชันปัจจุบัน

วิดีโอ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ประวัติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History แม่แบบ:History

ปัญหา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ปัญหาเกี่ยวกับ “ไอเทม” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]


แม่แบบ:Items แม่แบบ:Environment