โคมไฟ (แก้ความกำกวม)

จาก Minecraft Wiki

โคมไฟอาจหมายถึง:

เช่น้ดียวไอเท็มอื่นๆ เช่นคบเพลิง, หินเรืองแสง, โคมไฟเรดสโตน และโคมไฟทะเล, นั้นล้วนให้แสงสว่างออกมา

Disambig color.svg หน้าแก้ความกำกวมนี้รวมบทความที่มีชื่อเหมือนหรือใกล้เคียงกัน
ถ้าลิงก์ภายในใดนำคุณมาหน้านี้ คุณอาจต้องการแก้ไขลิงก์ให้ชี้ไปยังหน้าที่ต้องการโดยตรง