แม่แบบ:Version

จาก Minecraft Wiki
[ดู | แก้ไข | ประวัติ | purge]คู่มือการใช้งานแม่แบบ
เว็บย่อ
v
ver

This template displays and links to the latest version of a particular edition of Minecraft.

Version Displayed Code used
Java Edition 1.14.4 {{v|java}}
Java Edition upcoming 1.15 {{v|java-upcoming}}
Java Edition snapshot 19w45b {{v|java-snap}}
Launcher (Windows) 2.1.7660 {{v|launcher-win}}
Launcher (macOS) 2.1.7659 {{v|launcher-mac}}
Launcher (Linux) 2.1.7658 {{v|launcher-lin}}
Bedrock Edition 1.13.1 {{v|bedrock}}
Bedrock Edition upcoming 1.14.0 {{v|bedrock-upcoming}}
Bedrock Edition beta beta 1.14.0.6 {{v|bedrock-beta}}
Bedrock Edition demo 1.11.1 {{v|bedrock-demo}}
Education Edition 1.9 {{v|education}}
Education Edition (Windows) 1.9.0 {{v|education-win}}
Education Edition (macOS) 1.9.1 {{v|education-mac}}
Education Edition (iOS) 1.9 {{v|education-ios}}
Education Edition upcoming {{v|education-upcoming}}
Education Edition beta {{v|education-beta}}
PlayStation 3 Edition {{v|ps3}}
PlayStation 4 Edition 1.95 {{v|ps4}}
PlayStation Vita Edition {{v|psvita}}
Xbox 360 Edition {{v|xbox}}
Xbox One Edition (legacy) {{v|xbone}}
Wii U Edition {{v|wiiu}}
Nintendo Switch Edition (legacy) {{v|switch}}
New Nintendo 3DS Edition {{v|3ds}}
[ดู | แก้ไข | ประวัติ | purge]คู่มือการใช้งานที่ปรากฏด้านบนนี้ดึงมาจาก แม่แบบ:Version/doc.