แม่แบบ:Mods/Ex Nihilo/BlockLink/doc

จาก Minecraft Wiki
This is the documentation page, it should be transcluded into the main template page. See Template:Documentation for more information
The contents of this page are not supported by Mojang AB, the Minecraft Wiki, the Minecraft IRC channel or the Minecraft Forums.
Lua logo.svg
แม่แบบนี้ใช้ Module:Sprite ซึ่งสคริปต์ถูกเขียนใน Lua.
โปรดดู wp:Lua และ mw:Extension:Scribunto เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

This templates creates a page link with an associated sprite image on the left side using the IDs from Template:Mods/Ex Nihilo/BlockSprite. The sprite can be customized with the parameter id if it's not recognized correctly.

Examples[แก้ไขต้นฉบับ]

Code Result
{{Mods/Ex Nihilo/BlockLink|Aluminum Ore Gravel}} สคริปต์ลูอาผิดพลาด ใน มอดูล:Sprite บรรทัดที่ 139: attempt to index field 'settings' (a nil value)
{{Mods/Ex Nihilo/BlockLink|Iron Ore Sand}} สคริปต์ลูอาผิดพลาด ใน มอดูล:Sprite บรรทัดที่ 139: attempt to index field 'settings' (a nil value)
{{Mods/Ex Nihilo/BlockLink|Crucible}} สคริปต์ลูอาผิดพลาด ใน มอดูล:Sprite บรรทัดที่ 139: attempt to index field 'settings' (a nil value)
{{Mods/Ex Nihilo/BlockLink|Artificial Hive}} สคริปต์ลูอาผิดพลาด ใน มอดูล:Sprite บรรทัดที่ 139: attempt to index field 'settings' (a nil value)
{{Mods/Ex Nihilo/BlockLink|id=Artificial Hive Top|Artificial Hive}} สคริปต์ลูอาผิดพลาด ใน มอดูล:Sprite บรรทัดที่ 139: attempt to index field 'settings' (a nil value)

Full List[แก้ไขต้นฉบับ]

Here is a full list of blocks:

Ore Gravel

  • Aluminum Ore Gravel
  • Copper Ore Gravel
  • Gold Ore Gravel
  • Iron Ore Gravel
  • Lead Ore Gravel
  • Nickel Ore Gravel
  • Osmium Ore Gravel
  • Platinum Ore Gravel
  • Silver Ore Gravel
  • Tin Ore Gravel

Ore Sand

  • Aluminum Ore Sand
  • Copper Ore Sand
  • Gold Ore Sand
  • Iron Ore Sand
  • Lead Ore Sand
  • Nickel Ore Sand
  • Osmium Ore Sand
  • Platinum Ore Sand
  • Silver Ore Sand
  • Tin Ore Sand

Ore Dust

  • Aluminum Ore Dust
  • Copper Ore Dust
  • Gold Ore Dust
  • Iron Ore Dust
  • Lead Ore Dust
  • Nickel Ore Dust
  • Osmium Ore Dust
  • Platinum Ore Dust
  • Silver Ore Dust
  • Tin Ore Dust

Utilities

  • Artificial Hive
  • Artificial Hive Top
  • Crucible
  • Scented Artificial Hive
  • Sieve
  • Stone Barrel
  • Unfired Crucible
  • Wooden Barrel

Other

  • Dust
  • Infested Leaves
  • Witch Water

See also[แก้ไขต้นฉบับ]