แม่แบบ:Items

จาก Minecraft Wiki
[ดู | แก้ไข | ประวัติ | purge]คู่มือการใช้งานแม่แบบ

This template should be transcluded at the bottom of all item pages.

The content for this template is kept at Template:Items/content.

Usage[แก้ไขต้นฉบับ]

{{Items}}

ดูเพิ่ม[แก้ไขต้นฉบับ]

[ดู | แก้ไข | ประวัติ | purge]คู่มือการใช้งานที่ปรากฏด้านบนนี้ดึงมาจาก แม่แบบ:Items/doc.