แม่แบบ:ItemSprite

จาก Minecraft Wiki
[ดู | แก้ไข | ประวัติ | purge]คู่มือการใช้งานแม่แบบ
Lua logo.svg
แม่แบบนี้ใช้ Module:Sprite ซึ่งเก็บข้อมูลไว้ที่ Module:ItemSprite.
สคริปต์เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นใน Lua. โปรดดู wp:Lua และ mw:Extension:Scribunto เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

This template displays an item sprite from the following sprite sheet:

The spritesheet.

Parameters[แก้ไขต้นฉบับ]

Name Usage
{{{1}}} Sets the sprite. Spaces within this parameter are replaced with dashes and letters are made lowercase.
Value may be a name or a number, though names are preferred
{{{link}}} Sets the link for the sprite and the optional text. If unset or set to none, no link is added
Supports both internal and external links
{{{text}}} If set, the value is displayed as text after the sprite.

Examples[แก้ไขต้นฉบับ]

Code Result
{{ItemSprite|iron-helmet}}
{{ItemSprite|apple}}
{{ItemSprite|diamond-pickaxe}}
{{ItemSprite|compass}}

Full List[แก้ไขต้นฉบับ]

Here is a full list of items:

Armor

  • boots
  • iron-boots
  • chainmail-boots
  • chainmail-chestplate
  • chainmail-helmet
  • chainmail-leggings
  • chestplate
  • iron-chestplate
  • diamond-boots
  • diamond-chestplate
  • diamond-helmet
  • diamond-horse-armor
  • diamond-leggings
  • elytra
  • golden-boots
  • golden-chestplate
  • golden-helmet
  • golden-horse-armor
  • golden-leggings
  • helmet
  • iron-helmet
  • iron-horse-armor
  • iron-leggings
  • leggings
  • leather-boots
  • leather-cap
  • leather-helmet
  • leather-chestplate
  • leather-tunic
  • leather-horse-armor
  • leather-leggings
  • leather-pants
  • turtle-helmet
  • turtle-shell

Weapons

  • arrow
  • arrow-of-decay
  • arrow-of-fire-resistance
  • arrow-of-harming
  • arrow-of-healing
  • arrow-of-invisibility
  • arrow-of-leaping
  • arrow-of-luck
  • arrow-of-night-vision
  • arrow-of-poison
  • tipped-arrow
  • arrow-of-regeneration
  • arrow-of-slow-falling
  • arrow-of-slowness
  • arrow-of-strength
  • arrow-of-swiftness
  • arrow-of-the-turtle-master
  • arrow-of-water-breathing
  • arrow-of-weakness
  • bow
  • crossbow
  • diamond-sword
  • golden-sword
  • iron-sword
  • sword
  • shield
  • snowball
  • spectral-arrow
  • stone-sword
  • trident
  • uncraftable-tipped-arrow
  • wooden-sword

Tools

  • axe
  • iron-axe
  • bucket
  • carrot-on-a-stick
  • diamond-axe
  • diamond-hoe
  • diamond-pickaxe
  • diamond-shovel
  • fire-charge
  • fishing-rod
  • flint-and-steel
  • golden-axe
  • golden-hoe
  • golden-pickaxe
  • golden-shovel
  • hoe
  • iron-hoe
  • iron-pickaxe
  • pickaxe
  • iron-shovel
  • shovel
  • lava-bucket
  • shears
  • stone-axe
  • stone-hoe
  • stone-pickaxe
  • stone-shovel
  • water-bucket
  • wooden-axe
  • wooden-hoe
  • wooden-pickaxe
  • wooden-shovel

Food

  • apple
  • baked-potato
  • beef
  • raw-beef
  • beetroot
  • beetroot-soup
  • bread
  • cake
  • carrot
  • chicken
  • raw-chicken
  • chorus-fruit
  • clownfish
  • tropical-fish
  • cod
  • raw-cod
  • cooked-chicken
  • cooked-cod
  • cooked-fish
  • cooked-mutton
  • cooked-porkchop
  • cooked-rabbit
  • cooked-salmon
  • cookie
  • dried-kelp
  • egg
  • enchanted-golden-apple
  • fish
  • raw-fish
  • golden-apple
  • golden-carrot
  • melon
  • melon-slice
  • milk
  • milk-bucket
  • mushroom-stew
  • mutton
  • raw-mutton
  • poisonous-potato
  • popped-chorus-fruit
  • porkchop
  • raw-porkchop
  • potato
  • pufferfish
  • pumpkin-pie
  • rabbit
  • raw-rabbit
  • rabbit-stew
  • raw-salmon
  • salmon
  • rotten-flesh
  • steak
  • sugar
  • suspicious-stew
  • sweet-berries

Decoration and utility

  • acacia-door
  • acacia-sign
  • all-signs
  • signs
  • armor-stand
  • bell
  • birch-door
  • birch-sign
  • book-and-quill
  • bottle-o'-enchanting
  • brewing-stand
  • campfire
  • cauldron
  • comparator
  • redstone-comparator
  • dark-oak-door
  • dark-oak-sign
  • doors
  • enchanted-book
  • end-crystal
  • firework-rocket
  • firework-star
  • flower-pot
  • hopper
  • iron-door
  • item-frame
  • jungle-door
  • jungle-sign
  • lantern
  • lead
  • name-tag
  • oak-door
  • oak-sign
  • painting
  • red-bed
  • redstone-repeater
  • repeater
  • saddle
  • spruce-door
  • spruce-sign
  • written-book

Informative

  • buried-treasure-map
  • filled-map
  • map
  • clock
  • compass
  • empty-map
  • knowledge-book
  • ocean-explorer-map
  • woodland-explorer-map

Manufactured

  • banner-pattern
  • blaze-powder
  • book
  • bowl
  • brick
  • debug-stick
  • stick
  • dragon's-breath
  • ender-eye
  • eye-of-ender
  • fermented-spider-eye
  • glass-bottle
  • glistering-melon
  • glistering-melon-slice
  • magma-cream
  • nether-brick
  • paper

Potions

  • acrid-potion
  • artless-potion
  • awkward-potion
  • bland-potion
  • bulky-potion
  • bungling-potion
  • buttering-potion
  • charming-potion
  • clear-potion
  • cordial-potion
  • dashing-potion
  • debonair-potion
  • diffuse-potion
  • elegant-potion
  • fancy-potion
  • flat-potion
  • foul-potion
  • gross-potion
  • harsh-potion
  • long-mundane-potion
  • milky-potion
  • mundane-potion
  • odorless-potion
  • potent-potion
  • potion
  • rank-potion
  • refined-potion
  • smooth-potion
  • sparkly-potion
  • stinky-potion
  • suave-potion
  • thick-potion
  • thin-potion
  • uninteresting-potion
  • water-bottle
  • awkward-splash-potion
  • mundane-splash-potion
  • splash-awkward-potion
  • splash-long-mundane-potion
  • splash-mundane-potion
  • splash-potion
  • splash-thick-potion
  • splash-water-bottle
  • thick-splash-potion
  • lingering-potion
  • lingering-potion-of-poison
  • potion-of-decay
  • potion-of-fire-resistance
  • potion-of-harming
  • potion-of-healing
  • potion-of-invisibility
  • potion-of-leaping
  • potion-of-luck
  • potion-of-night-vision
  • potion-of-poison
  • potion-of-regeneration
  • potion-of-slow-falling
  • potion-of-slowness
  • potion-of-strength
  • potion-of-swiftness
  • potion-of-the-turtle-master
  • potion-of-water-breathing
  • potion-of-weakness
  • uncraftable-potion

Raw materials

  • blaze-rod
  • bone
  • charcoal
  • clay
  • coal
  • diamond
  • emerald
  • ender-pearl
  • feather
  • flint
  • ghast-tear
  • glowstone-dust
  • gold-ingot
  • gold-nugget
  • gunpowder
  • iron-ingot
  • iron-nugget
  • leather
  • nether-quartz
  • nether-star
  • phantom-membrane
  • prismarine-crystals
  • prismarine-shard
  • rabbit's-foot
  • rabbit-hide
  • redstone
  • redstone-dust
  • scute
  • turtle-shell-piece
  • shulker-shell
  • slimeball
  • spider-eye
  • string
  • totem-of-undying

Music Discs

  • music-disc-11
  • music-disc-13
  • music-disc-blocks
  • music-disc-cat
  • music-disc-chirp
  • music-disc-far
  • music-disc-mall
  • music-disc-mellohi
  • music-disc-stal
  • music-disc-strad
  • music-disc-wait
  • music-disc-ward
  • music-discs

Plants

  • bamboo
  • beetroot-seeds
  • kelp
  • melon-seeds
  • nether-wart
  • pumpkin-seeds
  • seeds
  • wheat-seeds
  • sugar-cane
  • wheat

Vehicles

  • acacia-boat
  • birch-boat
  • boat
  • dark-oak-boat
  • jungle-boat
  • minecart
  • minecart-with-chest
  • minecart-with-command-block
  • minecart-with-furnace
  • minecart-with-hopper
  • minecart-with-tnt
  • oak-boat
  • spruce-boat

Wool dyes

  • all-dyes
  • dyes
  • white-dye
  • black-dye
  • blue-dye
  • bone-meal
  • brown-dye
  • cactus-green
  • green-dye
  • cocoa-beans
  • cyan-dye
  • dandelion-yellow
  • yellow-dye
  • gray-dye
  • ink-sac
  • lapis-lazuli
  • light-blue-dye
  • light-gray-dye
  • lime-dye
  • magenta-dye
  • orange-dye
  • pink-dye
  • purple-dye
  • red-dye
  • rose-red

Creative only

  • bat-spawn-egg
  • spawn-bat
  • blaze-spawn-egg
  • spawn-blaze
  • cat-spawn-egg
  • cave-spider-spawn-egg
  • spawn-cave-spider
  • chicken-spawn-egg
  • spawn-chicken
  • cod-spawn-egg
  • spawn-cod
  • cow-spawn-egg
  • spawn-cow
  • creeper-spawn-egg
  • spawn-creeper
  • dolphin-spawn-egg
  • spawn-dolphin
  • donkey-spawn-egg
  • spawn-donkey
  • drowned-spawn-egg
  • spawn-drowned
  • elder-guardian-spawn-egg
  • spawn-elder-guardian
  • enderman-spawn-egg
  • spawn-enderman
  • endermite-spawn-egg
  • spawn-endermite
  • evoker-spawn-egg
  • spawn-evoker
  • ghast-spawn-egg
  • spawn-ghast
  • guardian-spawn-egg
  • spawn-guardian
  • horse-spawn-egg
  • spawn-horse
  • husk-spawn-egg
  • spawn-husk
  • llama-spawn-egg
  • spawn-llama
  • magma-cube-spawn-egg
  • spawn-magma-cube
  • mooshroom-spawn-egg
  • spawn-mooshroom
  • mule-spawn-egg
  • spawn-mule
  • ocelot-spawn-egg
  • spawn-ocelot
  • panda-spawn-egg
  • parrot-spawn-egg
  • spawn-parrot
  • phantom-spawn-egg
  • spawn-phantom
  • pig-spawn-egg
  • spawn-pig
  • pillager-spawn-egg
  • spawn-pillager
  • polar-bear-spawn-egg
  • spawn-polar-bear
  • pufferfish-spawn-egg
  • spawn-pufferfish
  • rabbit-spawn-egg
  • spawn-rabbit
  • ravager-spawn-egg
  • spawn-ravager
  • salmon-spawn-egg
  • spawn-salmon
  • sheep-spawn-egg
  • spawn-sheep
  • shulker-spawn-egg
  • spawn-shulker
  • silverfish-spawn-egg
  • spawn-silverfish
  • skeleton-horse-spawn-egg
  • spawn-skeleton-horse
  • skeleton-spawn-egg
  • spawn-skeleton
  • slime-spawn-egg
  • spawn-slime
  • spawn
  • spawn-egg
  • spawn-agent
  • spawn-cat
  • spawn-cat-be
  • spawn-mask
  • spawn-npc
  • spawn-panda
  • spawn-panda-be
  • spawn-sea-turtle
  • turtle-spawn-egg
  • spawn-spider
  • spider-spawn-egg
  • spawn-squid
  • squid-spawn-egg
  • spawn-stray
  • stray-spawn-egg
  • spawn-trader-llama
  • trader-llama-spawn-egg
  • spawn-tropical-fish
  • tropical-fish-spawn-egg
  • spawn-vex
  • vex-spawn-egg
  • spawn-villager
  • villager-spawn-egg
  • spawn-vindicator
  • vindicator-spawn-egg
  • spawn-wandering-trader
  • wandering-trader-spawn-egg
  • spawn-witch
  • witch-spawn-egg
  • spawn-wither-skeleton
  • wither-skeleton-spawn-egg
  • spawn-wolf
  • wolf-spawn-egg
  • spawn-zombie
  • zombie-spawn-egg
  • spawn-zombie-horse
  • zombie-horse-spawn-egg
  • spawn-zombie-pigman
  • zombie-pigman-spawn-egg
  • spawn-zombie-villager
  • zombie-villager-spawn-egg

Outdated

  • clownfish-old
  • cooked-salmon-old
  • pufferfish-old
  • raw-salmon-old
  • salmon-old

Miscellaneous

  • bucket-of-cod
  • cod-bucket
  • bucket-of-pufferfish
  • pufferfish-bucket
  • bucket-of-salmon
  • salmon-bucket
  • bucket-of-tropical-fish
  • tropical-fish-bucket
  • heart-of-the-sea
  • heart-of-the-sea-be
  • nautilus-shell
  • nautilus-shell-be

Education Edition only

  • board
  • portfolio
  • poster
  • slate

April Fools

  • 3d
  • ankle-monitor
  • blue-key
  • obsidian-boat
  • reality-vision
  • red-key
  • smarter-watch
  • yellow-key

Unavailable

  • horse-saddle
  • quiver
  • ruby
  • studded-armor

Technical

  • boots-slot
  • bow-drawn-1
  • bow-drawn-2
  • bow-drawn-3
  • chestplate-slot
  • clock-base
  • compass-base
  • crossbow-arrow
  • crossbow-drawn-1
  • crossbow-drawn-2
  • crossbow-drawn-3
  • crossbow-firework
  • fishing-rod-no-string
  • helmet-slot
  • leather-boots-base
  • leather-cap-base
  • leather-helmet-base
  • leather-chestplate-base
  • leather-tunic-base
  • leather-leggings-base
  • leather-pants-base
  • leggings-slot
  • offhand-slot
  • shield-slot
  • splash-potion-bottle

See also[แก้ไขต้นฉบับ]

[ดู | แก้ไข | ประวัติ | purge]คู่มือการใช้งานที่ปรากฏด้านบนนี้ดึงมาจาก แม่แบบ:ItemSprite/doc.