แม่แบบ:Item

จาก Minecraft Wiki
[ดู | แก้ไข | ประวัติ | purge]คู่มือการใช้งานแม่แบบ
Lua logo.svg
แม่แบบนี้ใช้ Module:Infobox ซึ่งสคริปต์ถูกเขียนใน Lua.
โปรดดู wp:Lua และ mw:Extension:Scribunto เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
Item
No image.svg
ชนิด

?

การทดแทนได้

?

การรวมกันได้

?

แม่แบบนี้ใช้แสดงข้อมูลสำคัญของไอเทม ใช้ในบทความไอเทมต่าง ๆ แต่ถ้าหากไอเทมนั้นสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้ให้ใช้ แม่แบบ:Food แทน

{{Item
|title=
|image=
|imagesize=
|image2=
|image2size=
|image3=
|image3size=
|invimage=
|invimage2=
|invimage3=
|invimage4=
|invimage5=
|invimage6=
|invimage7=
|invimage8=
|invimage9=
|invimage10=
|invimage11=
|invimage12=
|invimage13=
|invimage14=
|invimage15=
|invimage16=
|invimage17=
|invimage18=
|invimage19=
|invimage20=
|invimage21=
|invimage22=
|invimage23=
|invimage24=
|invimage25=
|type=
|otherosonly=
|durability=
|renewable=
|stackable=
|experience=
|availability=
|firstver=
|firstdev=
|sounds=
|data=
|nameid=
}}

โปรดสังเกตว่าถ้าหากไอเทมนั้นมีค่าข้อมูล (data value) หลายค่า ให้ใช้ |multipledata= แทน ดูด้านล่าง

พารามิเตอร์ หน้าที่ ค่าปกติ/ค่าตัวอย่าง
title ใช้เมื่อต้องการใช้ชื่ออื่นที่ต่างจากชื่อหน้าบทความเท่านั้น {{BASEPAGENAME}}
image ภาพแบบบล็อก (ควรมีขนาดราว 150x150px) (ถ้ามี) {{{title}}}.png (ถ้าไม่มี) No image.svg (จะเชื่อมโยงกับหน้าที่ต้องการภาพ)
imagesize ขนาดภาพ 150px
image2 ภาพแบบบล็อกที่ 2 (ควรมีขนาดราว 150x150px) ไม่มี
image2size ขนาดภาพที่ 2 150px
image3 ภาพแบบบล็อกที่ 3 (ควรมีขนาดราว 150x150px) ไม่มี
image3size ขนาดภาพที่ 3 150px
invimage ภาพไอเทมที่ปรากฏในกระเป๋าเก็บของ Can use None to force no invimage. Uses Template:Grid. Grid {{{title}}}.png if it exists, otherwise ไม่มี
invimage2 Second image for two-state objects in inventory. Uses Template:Grid. ไม่มี
invimage3 Third image for three-state objects in inventory. Uses Template:Grid. ไม่มี
invimage4 Fourth image for four-state objects in inventory. Uses Template:Grid. ไม่มี
invimage5 Fifth image for five-state objects in inventory. Uses Template:Grid. ไม่มี
invimage6 Sixth image for six-state objects in inventory. Uses Template:Grid. ไม่มี
invimage7 Seventh image for seven-state objects in inventory. Uses Template:Grid. ไม่มี
invimage8 Eighth image for eight-state objects in inventory. Uses Template:Grid. ไม่มี
invimage9 Ninth image for nine-state objects in inventory. Uses Template:Grid. ไม่มี
invimage10 Tenth image for ten-state objects in inventory. Uses Template:Grid. ไม่มี
invimage11 Eleventh image for eleven-state objects in inventory. Uses Template:Grid. ไม่มี
invimage12 Twelfth image for twelve-state objects in inventory. Uses Template:Grid. ไม่มี
invimage13 Thirteenth image for thirteen-state objects in inventory. Uses Template:Grid. ไม่มี
invimage14 Fourteenth image for fourteen-state objects in inventory. Uses Template:Grid. ไม่มี
invimage15 Fifteenth image for fifteen-state objects in inventory. Uses Template:Grid. ไม่มี
invimage16 Sixteenth image for sixteen-state objects in inventory. Uses Template:Grid. ไม่มี
invimage17 Seventeenth image for seventeen-state objects in inventory. Uses Template:Grid. ไม่มี
invimage18 Eighteenth image for eighteen-state objects in inventory. Uses Template:Grid. ไม่มี
invimage19 Nineteenth image for nineteen-state objects in inventory. Uses Template:Grid. ไม่มี
invimage20 Twentieth image for twenty-state objects in inventory. Uses Template:Grid. ไม่มี
invimage21 Twenty-First image for twenty-one-state objects in inventory. Uses Template:Grid. ไม่มี
invimage22 Twenty-Second image for twenty-two-state objects in inventory. Uses Template:Grid. ไม่มี
invimage23 Twenty-Third image for twenty-three-state objects in inventory. Uses Template:Grid. ไม่มี
invimage24 Twenty-Forth image for twenty-four-state objects in inventory. Uses Template:Grid. ไม่มี
invimage25 Twenty-Fifth image for twenty-five-state objects in inventory. Uses Template:Grid. ไม่มี
type ชนิด (อาวุธ, อาวุธระยะไกล, โต๊ะงานช่าง, เครื่องมือ, ฯลฯ) ?
otherosonly For use if the item is only available in a specific version of Minecraft. ไม่มี
durability ไอเทมมีความทนทานเท่าใด N/A
renewable ไอเทมสามารถทดแทนได้หรือไม่ ?
stackable สามารถเก็บไอเทมรวมกันได้หรือไม่ ?
experience สามารถรับค่าประสบการณ์จากไอเทมนี้ได้อย่างไร และได้มากเท่าใด ไม่มี
availability The availability of an item ?
firstver First version that it was seen in (e.g. Alpha 1.0.17, classic 0.0.23a). ไม่มี
firstdev First development snapshot it was seen in, requires firstver. ไม่มี
sounds เสียงไอเทม (ถ้ามี) ไม่มี
data Single decimal data value ไม่มี
nameid The item's named identifier. Can use None to force no name ID. title or {{BASEPAGENAME}}
multipledata Multiple decimal data values, use {{dv}} ไม่มี

ดูเพิ่ม[แก้ไขต้นฉบับ]

[ดู | แก้ไข | ประวัติ | purge]คู่มือการใช้งานที่ปรากฏด้านบนนี้ดึงมาจาก แม่แบบ:Item/doc.