แม่แบบ:FrontPageSprite

จาก Minecraft Wiki
[ดู | แก้ไข | ประวัติ | purge]คู่มือการใช้งานแม่แบบ
Lua logo.svg
แม่แบบนี้ใช้ Module:Sprite ซึ่งเก็บข้อมูลไว้ที่ Module:FrontPageSprite.
สคริปต์เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นใน Lua. โปรดดู wp:Lua และ mw:Extension:Scribunto เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

This template displays a sprite, for use on the wiki front page, from the following sprite sheet:

The spritesheet.

Parameters[แก้ไขต้นฉบับ]

Name Usage
{{{1}}} Sets the sprite. Spaces within this parameter are replaced with dashes and letters are made lowercase.
Value may be a name or a number, though names are preferred
{{{link}}} Sets the link for the sprite and the optional text. If unset or set to none, no link is added
Supports both internal and external links
{{{text}}} If set, the value is displayed as text after the sprite.

Examples[แก้ไขต้นฉบับ]

Code Result
{{FrontPageSprite|compass}}
{{FrontPageSprite|sign}}
{{FrontPageSprite|clock}}
{{FrontPageSprite|iron-pickaxe}}

Full list[แก้ไขต้นฉบับ]

Here is a full list of sprites:

Gameplay section

  • anvil
  • apple
  • barrier
  • block-of-redstone
  • brewing-stand
  • command-block
  • crafting-table
  • creeper
  • hardcore-heart
  • heart
  • iron-boots
  • lit-furnace
  • player
  • water

Header

  • book
  • book-and-quill
  • clock
  • compass
  • enchanted-book
  • iron-pickaxe
  • nether-star
  • oak-door
  • painting
  • paper
  • ruby
  • sign

See also[แก้ไขต้นฉบับ]

[ดู | แก้ไข | ประวัติ | purge]คู่มือการใช้งานที่ปรากฏด้านบนนี้ดึงมาจาก แม่แบบ:FrontPageSprite/doc.