แม่แบบ:EnvSprite

จาก Minecraft Wiki
[ดู | แก้ไข | ประวัติ | purge]คู่มือการใช้งานแม่แบบ
Lua logo.svg
แม่แบบนี้ใช้ Module:Sprite ซึ่งเก็บข้อมูลไว้ที่ Module:EnvSprite.
สคริปต์เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นใน Lua. โปรดดู wp:Lua และ mw:Extension:Scribunto เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

This template displays an environment sprite from the following sprite sheet:

The spritesheet.

Parameters[แก้ไขต้นฉบับ]

Name Usage
{{{1}}} Sets the sprite. Spaces within this parameter are replaced with dashes and letters are made lowercase.
Value may be a name or a number, though names are preferred
{{{link}}} Sets the link for the sprite and the optional text. If unset or set to none, no link is added
Supports both internal and external links
{{{text}}} If set, the value is displayed as text after the sprite.

Examples[แก้ไขต้นฉบับ]

Code Result
{{EnvSprite|sun}}
{{EnvSprite|moon}}
{{EnvSprite|day-night}}
{{EnvSprite|map}}

Full list[แก้ไขต้นฉบับ]

Here is a full list of environments:

Landscape

  • basin
  • beach
  • biomes
  • buffet-mode
  • buried-treasure
  • cave
  • cavern
  • chorus-tree
  • embankment
  • end-islands
  • far-lands
  • floating-island
  • fossil
  • glowstone-cluster
  • gravel-beach
  • hill
  • huge-mushroom
  • ice-spike
  • island
  • lake
  • lava-lake
  • lava-sea
  • lava-spring
  • mineral-vein
  • ore-vein
  • moss-stone-boulder
  • mountain
  • nether-cave
  • ocean
  • ravine
  • river
  • spring
  • stone-beach
  • tree

Structures

  • abandoned-badlands-mineshaft
  • badlands-mineshaft
  • abandoned-mineshaft
  • mineshaft
  • beacon-pyramid
  • brick-pyramid
  • coral-reef
  • desert-pyramid
  • desert-temple
  • desert-well
  • dungeon
  • end-city
  • end-gateway
  • end-portal
  • exit-portal
  • fortress
  • nether-fortress
  • igloo
  • indev-house
  • jungle-pyramid
  • jungle-temple
  • mansion
  • woodland-mansion
  • monument
  • ocean-monument
  • nether-portal
  • nether-reactor
  • obsidian-pillar
  • obsidian-platform
  • stone-platform
  • stronghold
  • swamp-hut
  • witch-hut
  • village

Dimensions

  • dimensions
  • overworld
  • sky-dimension
  • the-end
  • the-nether

Environment

  • clouds
  • day
  • day-night-cycle
  • first-quarter-moon
  • fog
  • full-moon
  • moon
  • last-quarter-moon
  • light
  • midnight
  • new-moon
  • night
  • noon
  • rain
  • shipwreck
  • snowfall
  • winter-mode
  • sun
  • sunrise
  • sunset
  • the-void
  • void
  • thunderstorm
  • underwater-ruins
  • waning-crescent-moon
  • waning-gibbous-moon
  • waxing-crescent-moon
  • waxing-gibbous-moon
  • weather

Types

  • amplified
  • customized
  • debug
  • debug-mode
  • default
  • large-biomes
  • superflat

Miscellaneous

  • altitude
  • ambience
  • c418
  • daniel-rosenfeld
  • loops
  • music
  • sound
  • sounds
  • blocks
  • chunks
  • entities
  • explosion
  • fluids
  • liquids
  • items
  • map
  • mobs
  • obsidian-wall
  • player
  • renewable-resources
  • surface
  • world-border
  • world-boundary

See also[แก้ไขต้นฉบับ]

[ดู | แก้ไข | ประวัติ | purge]คู่มือการใช้งานที่ปรากฏด้านบนนี้ดึงมาจาก แม่แบบ:EnvSprite/doc.