แม่แบบ:EffectSprite

จาก Minecraft Wiki
[ดู | แก้ไข | ประวัติ | purge]คู่มือการใช้งานแม่แบบ
Lua logo.svg
แม่แบบนี้ใช้ Module:Sprite ซึ่งเก็บข้อมูลไว้ที่ Module:EffectSprite.
สคริปต์เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นใน Lua. โปรดดู wp:Lua และ mw:Extension:Scribunto เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

This template displays a potion effect sprite from the following sprite sheet:

The spritesheet.

Parameters[แก้ไขต้นฉบับ]

Name Usage
{{{1}}} Sets the sprite. Spaces within this parameter are replaced with dashes and letters are made lowercase.
Value may be a name or a number, though names are preferred
{{{link}}} Sets the link for the sprite and the optional text. If unset or set to none, no link is added
Supports both internal and external links
{{{text}}} If set, the value is displayed as text after the sprite.

Examples[แก้ไขต้นฉบับ]

Code Result
{{EffectSprite|slow}}
{{EffectSprite|hunger}}

Full list[แก้ไขต้นฉบับ]

Here is a full list of effects:

Icons

  • absorption-texture-update
  • bad-luck-texture-update
  • unluck-texture-update
  • bad-omen
  • blindness-texture-update
  • conduit-power
  • dolphin's-grace
  • dolphins-grace
  • fatal-poison-texture-update
  • poison-texture-update
  • fire-resistance-texture-update
  • glowing-texture-update
  • haste-texture-update
  • health-boost-texture-update
  • hunger-texture-update
  • invisibility-texture-update
  • jump-boost-texture-update
  • levitation-texture-update
  • luck-texture-update
  • mining-fatigue-texture-update
  • nausea-texture-update
  • night-vision-texture-update
  • regeneration-texture-update
  • resistance-texture-update
  • slow-falling
  • slowness-texture-update
  • speed-texture-update
  • swiftness-texture-update
  • strength-texture-update
  • water-breathing-texture-update
  • weakness-texture-update
  • wither-texture-update

Icons (pre-texture update)

  • absorption
  • bad-luck
  • unluck
  • blindness
  • fatal-poison
  • poison
  • fire-resistance
  • glowing
  • haste
  • health-boost
  • hunger
  • instant-damage
  • instant-health
  • saturation
  • invisibility
  • jump-boost
  • levitation
  • luck
  • mining-fatigue
  • nausea
  • night-vision
  • regeneration
  • resistance
  • slowness
  • speed
  • swiftness
  • strength
  • water-breathing
  • weakness
  • wither

Particles

  • particle-absorption
  • particle-bad-luck
  • particle-unluck
  • particle-blindness
  • particle-conduit-power
  • particle-dolphin's-grace
  • particle-dolphins-grace
  • particle-evoker-attack
  • particle-evoker-summon
  • particle-evoker-wololo
  • particle-fatal-poison
  • particle-poison
  • particle-fire-resistance
  • particle-glowing
  • particle-harming
  • particle-instant-damage
  • particle-haste
  • particle-healing
  • particle-instant-health
  • particle-health-boost
  • particle-hunger
  • particle-illusioner-blindness
  • particle-illusioner-mirror
  • particle-invisibility
  • particle-jump-boost
  • particle-levitation
  • particle-slow-falling
  • particle-luck
  • particle-mining-fatigue
  • particle-nausea
  • particle-night-vision
  • particle-regeneration
  • particle-resistance
  • particle-saturation
  • particle-slowness
  • particle-speed
  • particle-swiftness
  • particle-strength
  • particle-water-breathing
  • particle-weakness
  • particle-wither

Removed

  • absorption-revision-1
  • health-boost-revision-1
  • bad-omen-revision-1

See also[แก้ไขต้นฉบับ]

[ดู | แก้ไข | ประวัติ | purge]คู่มือการใช้งานที่ปรากฏด้านบนนี้ดึงมาจาก แม่แบบ:EffectSprite/doc.